Exportera användardata från Microsoft Planner

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt!: Den här artikeln gäller inte om att exportera plan data till Excel, som inte stöds för tillfället.  Om du vill ge Microsoft feedback om ditt behov av den här funktionen finns i den här Microsoft grupplanering UserVoice sidan att rösta på funktionen och ge dina kommentarer.

I den här artikeln beskrivs hur Office 365-global administratör kan exportera data för en specifik användare från Microsoft Planner. Den exporterade informationen innehåller information om användaren i grupplanering och data i planer som användaren har en del av. Exportera processen har körts via Windows PowerShell.

Obs!: Office 365 Global administratör kan exportera Microsoft Planner telemetriska användardata via Log exportera DataverktygMicrosoft Service litar på portalen.

Krav

Måste du göra följande:

 • Du måste vara en Office 365 Global administratör för att köra PowerShell-skript för att exportera dina grupplanering användardata.

 • Du måste du hämta och packa upp grupplanering användardata exportera filer. Dessa tre filer är PowerShell-moduler och PowerShell script-fil som behövs för att exportera användare data.

  Obs!: Genom att ladda ned det här paketet samtycker till omslutna licens termer.

Tillåta dina filer

Du kommer att behöva ”tillåta” tre för de filer du har hämtat i grupplanering användare Data exportera skript paketera i ordning till användaren dem i PowerShell. Det är som standard kör skript som hämtats från Internet inte är tillåten. De filer som du behöver för att tillåta är:

 • plannertenantadmin.psm1

 • Microsoft.IdentityModel.clients.ActiveDirectory.dll

 • Microsoft.IdentityModel.clients.ActiveDirectory.windowsforms.dll

Gör följande om du vill tillåta dessa filer:

 1. Gå till den plats där du upp dina filer i Utforskaren.

 2. Högerklicka på en Uppackad fil ovan och klicka på Egenskaper.

 3. Välj Tillåtpå fliken Allmänt.

  Avblockera filen
 4. Klicka på OK.

 5. Upprepa dessa steg för de återstående två filerna.

Exportera användarinnehåll från grupplanering

Gör följande om du vill exportera användardata från grupplanering efter avblockera filerna:

 1. Starta Windows PowerShell. Skriv följande om du vill aktivera köra skript som hämtats från internet för den här sessionen i PowerShell. Du kan bli ombedd att bekräfta genom att skriva ”Y”.

  PS> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope Process
 2. Skriv följande om du vill köra PlannerTenantAdmin PowerShell-skript. Då importeras en modul med cmdlet krävs för att köra exporten.

  PS> Import-module "<location of the .psm1 file>"

  Om du filen är lagrad i C:\AdminScript, skriver du:

  PS> Import-module "C:\AdminScript\PlannerTenantAdmin.psm1"
 3. Använd cmdleten Exportera PlannerUserContent exportera användarens innehåll från grupplanering när skriptet har slutförts.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName <user's AADId or UPN> -ExportDirectory <output location>

  Parameter

  Beskrivning

  -UserAadIdOrPrincipalName

  Använd Azure Active Directory ID eller UPN på den användare som du vill exportera innehåll.

  -ExportDirectory

  Plats att lagra utdatafilerna. Mappen bör redan finns.

  -Värdnamn

  Du behöver bara använda den här parametern om du komma åt grupplanering om ett värdnamn än task.office.com. Till exempel om du komma åt grupplanering via tasks.office365.usinfoga - HostName tasks.office365.us i ett kommando.

  Till exempel följande exportera Adam Barr användarinformation från grupplanering med sin UPN och exportera filer hämtas till plats C:\PlannerExportAdamBarr.

  PS> Export-PlannerUserContent -UserAadIdOrPrincipalName adambarr@contoso.onmicrosoft.com -ExportDirectory C:\PlannerExportAdamBarr 
 4. Du uppmanas att autentisera. Logga in som dig själv (Office 365 Global administratör), inte den användare som du vill exportera.

 5. När PowerShell-cmdlet körs som den ska, går du till din Exportera plats där du vill visa dina användare exporterade datafiler.

Vad exporteras och hur du läser den

När du har kört PowerShell-cmdlet om du vill exportera dina användardata från grupplanering får du två typer av filer i mappen hämta plats:

 • En enskild Användarfil i json format med information om användaren.

 • En json-fil för varje plan där användaren:

  • Har en aktivitet som tilldelats till honom eller henne.

  • Har en aktivitet som skapats av honom eller henne.

Hur du läser dina exporterade filer

Du kan använda informationen i det här avsnittet som hjälper dig att förstå de egenskaper som visas i rutan användare och planera json filer du har fått.

Användarfil

Filen användarnamn inleds med ”användare” och Microsoft grupplanering ID-Numret för användaren. Det har följande egenskaper:

Egenskap

Beskrivning

User.Id

Microsoft grupplanering användar-ID.

User.ExternalId

Azure Active Directory-ID för användaren.

User.DisplayName

Visningsnamn för användaren.

User.InternalDisplayName

Microsoft Planner visningsnamnet för användaren.

User.UserPrincipalName

Användaren huvudsakliga namn (UPN) för användaren.

User.PrincipalType

Värdet är alltid ”användare”.

User.UserDetailsId

Unik identifierare för objektet information för användaren.

User.ICalendarPublishEnabled

Om värdet är True är ICalendar delning aktiverad för schemat. Gå till Visa kalendern grupplanering i Outlook för mer information.

User.OptedInNotifications

Meddelanden som användaren valt i.

User.OptedOutNotifications

Meddelanden som användaren valt ut.

User.FavoritePlans

Bokmärke för abonnemang som användaren har favorited.

User.FavoritePlans.Id

Microsoft grupplanering ID för planen.

User.FavoritePlans.BookmarkName

Namn som tilldelats till bokmärket.

User.FavoritePlans.OrderHint

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

User.RecentPlans

Abonnemang senast använda av användaren.

User.RecentPlans.Id

Microsoft grupplanering ID för planen.

User.RecentPlans.BookmarkName

Namn som tilldelats till bokmärket.

User.RecentPlans.LastAccess

När planen senast öppnades.

User.UserData

Anpassade data från grupplanering webbklienten.

User.UserData.Key

Anpassade data-tangenten.

User.UserData.Value

Anpassade datavärde.

User.AssignedTaskOrdering

Sorteringsordning för uppgifter som tilldelats till användaren.

User.AssignedTaskOrdering.PlanId

Microsoft grupplanering ID för det abonnemang som innehåller aktiviteten.

User.AssignedTaskOrdering.Id

Microsoft grupplanering ID för uppgiften.

User.AssignedTaskOrdering.Order

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

User.AssignedTaskOrdering.Title

Rubriken för uppgiften.

Planera filer

Planera filnamnet inleds med ”projekt” och Microsoft grupplanering ID för planen. Varje fil har följande egenskaper:

Egenskap

Beskrivning

Plan.Id

Microsoft grupplanering ID för planen.

Plan.Title

Rubriken för planen.

Plan.Owner

Ägare av plan (en användare eller grupp-enhet).

Plan.Owner.Id

Microsoft grupplanering ID för enhet (gruppen eller användaren).

Plan.Owner.ExternalId

Azure Active Directory-ID för enhet (gruppen eller användaren).

Plan.Owner.DisplayName

Visningsnamn för ägaren (gruppen eller användaren).

Plan.Owner.UserPrincipalName

Användaren huvudsakliga namn (UPN) om ägaren är en användare.

Plan.Owner.PrincipalType

Enhetstypen (gruppen eller användaren).

Plan.CreatedDate

Datum och tid planen skapades.

Plan.CreatedBy

Användare som skapat planen. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.CreatedByAppId

Unik identifierare för programmet där abonnemanget som har skapats.

Plan.ModifiedDate

Datum och tid som planen uppdaterades senast.

Plan.ModifiedBy

Namnet på den användare som senast uppdaterad planen. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.PlanDetailsId

Unik identifierare för planen information objekt.

Plan.ICalendarPublishEnabled

Om värdet är True är ICalendar delning aktiverad för schemat. Mer information finns i Visa dina aktiviteter i en kalender .

Plan.CreateTaskCommentWhen

Händelser som kan resultera i en kommentar ska skapas för en aktivitet i planen.

Plan.ReferencesToPlan

Externa system som länkar till planen. Bädda in en Microsoft Planner plan till exempel Project Online skrivbordet behålls.

Plan.ReferencesToPlan.ExternalId

Externa System-ID för det här schemat.

Plan.ReferencesToPlan.AssociationType

Vilken typ av länk till det abonnemang som anges av externa programmet.

Plan.ReferencesToPlan.CreatedDate

Datum och tid referens objektet skapades.

Plan.ReferencesToPlan.OwnerAppId

ID för det program som skapade referensen.

Plan.ReferencesToPlan.DisplayNameSegments

Dynamiska länkar till den plats som beskriver vad refererar till den här planen.

Plan.ReferencesToPlan.Url

Direktlänk till programmet som refererar till planen.

Plan.CategoryDescriptions

Fullständig uppsättning kategorier för planen.  Det finns sex av dessa, som eventuellt inte används.

Plan.CategoryDescriptions.Index

Index för Kategoribeskrivning (0 till och med 5).

Plan.CategoryDescriptions.Description

Etikettext för den motsvarande kategorivärde beskrivning index.

Plan.PlanFollowers

Användare som följer planen.

Plan.TimelineId

Funktionen har ersatts.

Plan.TimelineDisplaySettings

Funktionen har ersatts.

Plan.TimelineLockedWidth

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks

Uppgifter objekt för planen.

Plan.Tasks.Id

Unik identifierare för aktiviteten.

Plan.Tasks.Title

Namnet på aktiviteten.

Plan.Tasks.BucketId

Microsoft grupplanering-ID på paketet aktiviteten är i.

Plan.Tasks.BucketName

Namn på paketet.

Plan.Tasks.PercentComplete

Ändra status för aktiviteten från 0 till 100.

Plan.Tasks.StartDate

Datum som aktiviteten är schemalagd att starta.

Plan.Tasks.DueDate

Datum som aktiviteten är schemalagd att slutföra.

Plan.Tasks.ConversationThreadId

Konversation Unik identifierare från Microsoft Exchange.

Plan.Tasks.PreviewType

Förhandsgranska som visas på kortet aktivitet.

Plan.Tasks.OrderHint

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

Plan.Tasks.CreatedBy

Användare som skapat uppgiften. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.CreatedDate

Datum då aktiviteten skapades.

Plan.Tasks.CompletedBy

Användare som slutfört uppgiften. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.CompletedDate

Datum då uppgiften slutfördes.

Plan.Tasks.ModifiedBy

Användare som senast uppdaterade uppgiften. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.ModifiedDate

Datum aktiviteten uppdaterades senast.

Plan.Tasks.AppliedCategories

Etiketterna markerad från CategoryDescriptions index för abonnemang.

Plan.Tasks.TaskDetailsId

Unik identifierare för objektet information för aktiviteten.

Plan.Tasks.Description

Beskrivning av aktiviteten.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatId

Unik identifierare för det objekt som är aktivitet anslagstavla format.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatUnassignedOrderHint

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee

Ordning tips för var och en av de personer som har tilldelats.

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo:

Den användare som har tilldelats aktiviteten. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.Order

Sorteringsordningen för de uppgifter som anges av tilldelades i vyn tilldelad.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatId

Unik identifierare för det objekt som är bucket aktivitet anslagstavla format.

Plan.Tasks.BucketTaskBoardFormatOrderHint

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatId

Unik identifierare för objektet när grupperade efter status i stället för bucket format.

Plan.Tasks.ProgressTaskBoardFormatOrderHint

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

Plan.Tasks.TimelineFormatId

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatShowOnTimeline

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatAnchorPosition

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatCalloutHeight

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatColor

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatDrawingStyle

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetX

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatLabelOffsetY

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.TimelineFormatSwimlane

Funktionen har ersatts.

Plan.Tasks.References

Externa länkar.

Plan.Tasks.References.Url

URL-Adressen för länken.

Plan.Tasks.References.Alias

Beskrivning av länken

Plan.Tasks.References.Type

Vilken typ av fil som länkas till.

Plan.Tasks.References.ModifiedBy

Den användare som senast uppdaterad länken. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.References.ModifiedDate

Länken uppdaterades senast datum.

Plan.Tasks.References.PreviewPriority

Representerar prioritet för en referens som ska visas som en förhandsgranskning på aktiviteten i Användargränssnittet. Microsoft Planner endast visas de högsta prioritet.

Plan.Tasks.Assignments

Aktivitetstilldelningar.

Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

Användaren uppgiften som har tilldelats. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

Användare som tilldelats uppgiften. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.Assignments.Order

Ordningen på tilldelningar om uppgiften är tilldelad till flera enheter.

Plan.Tasks.Checklist

Checklista för aktiviteten.

Plan.Tasks.Checklist.Id

Unik identifierare för en checklisteobjekt.

Plan.Tasks.Checklist.Title

Namnet på checklisteobjektet som.

Plan.Tasks.Checklist.OrderHint

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

Plan.Tasks.Checklist.IsChecked

Om värdet är true har checklisteobjektet slutförts.

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedBy

Den användare som senast uppdaterad checklistan. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.Checklist.ModifiedDate

Datum checklistan uppdaterades senast.

Plan.Tasks.UserContentLastModifiedBy

Den användare som senast uppdaterad uppgift eller Aktivitetsinformation. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Tasks.UserContentLastModifiedDate

Datum aktiviteten eller uppgiftsinformation uppdaterades senast.

Plan.Buckets

Bucket objekt för planen.

Plan.Buckets.Id

Unik identifierare för paketet.

Plan.Buckets.Title

Namn på paketet.

Plan.Buckets.OrderHint

Används för att sortera ordningen. Se använda ordning ledtrådar i Microsoft grupplanering.

Plan.Buckets.Createdby

Den användare som skapat paketet. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Buckets.CreatedDate

Datum då paketet skapades.

Plan.Buckets.ModifiedBy

Den användare som senast uppdaterad paketet. Mer detaljerad information finns i användaregenskaper .

Plan.Buckets.ModifiedDate

Datum paketet uppdaterades senast.

Användaregenskaper i filen Plans.json

Det finns ett antal objekt i Plans.json data som representerar en Microsoft Planner användare och har liknande egenskaper. Dessa objekt omfattar:

 • Plan.CreatedBy

 • Plan.ModifiedBy

 • Plan.PlanFollowers

 • Plan.Tasks.CreatedBy

 • Plan.Tasks.CompletedBy

 • Plan.Tasks.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.AssignedToTaskBoardFormatOrderHintsByAssignee.AssignedTo

 • Plan.Tasks.References.ModifiedBy

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedTo

 • Plan.Tasks.Assignments.AssignedBy

 • Plan.Tasks.Checklists.ModifiedBy

 • Plan.Bucket.Createdby

 • Plan.Bucket.Modifiedby

Var och en av ovanstående har följande egenskaper:

Egenskap

Beskrivning

Id

Microsoft grupplanering användar-ID.

ExternalId

Azure Active Directory-ID för användaren.

DisplayName

Visningsnamn för användaren.

UserPrincipalName

Användaren huvudsakliga namn (UPN) för användaren.

PrincipalType

Enhetstypen (användare eller grupp).

Se även

Ta bort användardata i Microsoft Planner

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×