Exportera affärsposter från Business Contact Manager

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Dina Business Contact Manager för Outlook-data lagras i BCM-filformat i SQL Server, men du kan exportera dem i flera format.Du kanske till exempel vill exportera företagsinformation för att använda den i ett integrerat redovisningsprogram, eller för att enkelt överföra dina data till en annan dator.Om du väljer det kan du exportera anpassningar du har gjort i databasen, med eller utan affärsdata.Filformatet BCMX används endast för anpassningar.

I den här artikeln beskrivs de olika alternativen för att exportera affärsdata och en kort beskrivning av några av skälen till varför du skulle vilja göra det.

Vad vill du göra?

Förstå export av data

Exportera data

Vad händer när du exporterar anpassningar?

Exportera produkt- och tjänstposter

Exportera en rapport till Excel för vidare analys

Förstå export av data

Vid exporten i Business Contact Manager för Outlook skapas en kopia av valda data från din nuvarande Business Contact Manager-databasen och sparar dem till en fil som du senare kan importera till en annan databas.Inga data tas bort från den aktuella databasen genom exporten.Begränsa vilka data som exporteras genom att filtrera dem, eller exportera alla konton, affärskontakter, kommunikationshistorikobjekt och produkt- och tjänstposter-listor.

Du kan exportera affärsdata till något av följande filformat:

 • Business Contact Manager-data (.bcm).Det här kan innefatta alla dina affärsdata t.ex. konton, affärskontakter, affärsmöjligheter, affärsprojekt och deras kommunikationshistorik.Det omfattar även produkt- och tjänstposter och alla anpassningar du har gjort.BCM-formatet är det enda alternativet som kan exportera både konton och affärskontakter, samt alla dina anpassningar.Du kan exportera data i BCM-filformat om du vill använda informationen på en annan dator som kör Business Contact Manager för Outlook.

 • Business Contact Manager-anpassningar (.bcmx).Den här filtypen innehåller användardefinierade fält, anpassade formulär (eller posttyper), layouter och rapporter.Använd det här formatet om du bara vill exportera anpassningarna du har gjort i Business Contact Manager för Outlook.Inga affärsdata exporteras.Du kan välja det här filformatet för att lagra en unik layout som nya anställda kan använda till att snabbt konfigurera sina system.

 • Kommaavgränsade värden (.csv).Med det här exportalternativet skapas en fil med kommaavgränsade värden (en CSV-fil) där exporterade data lagras.CSV-filer kan läsas av många program, bland annat Microsoft Excel.Du kan välja det här filformatet om du bara vill exportera dina Business Contact Manager för Outlook-data utan anpassningar, eller om du vill visa data i ett annat program som kan läsa CSV-filer.

  CSV-formatet har dock vissa begränsningar.När du väljer det här filformatet kan du till exempel bara exportera en typ av post, antingen konton och kontobaserade poster eller affärskontakter och affärskontaktsbaserade poster.Det går dessutom inte att exportera kommunikationshistorikobjekt till en CSV-fil.

Överst på sidan

Exportera data

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på fliken Business Contact Manager och sedan på knappen Importera och exportera.

 3. Klicka på Exportera till en fil.

 4. Klicka på det filformat du vill exportera data till och klicka sedan på Nästa.Följ anvisningarna nedan för filformatet du valde.

  Obs!: I Windows 7 och Windows Vista placeras exportfilen som standard i mappen Dokument.I Microsoft Windows XP placeras de som standard i mappen Mina dokument.Klicka på Bläddra om du vill välja en annan plats.

Business Contact Manager-data (.bcm)    

 1. I rutan Fil som ska exporteras anger du platsen för och namnet på filen du skapar vid exporten.

 2. Välj den typ av post du vill exportera.

  • Konton och kontobaserade posttyper.Omfattar konton och alla poster utifrån typ av kontopost, t.ex. butiker.

  • Affärskontakter och affärskontaktbaserade posttyper.Omfattar affärskontakter och alla poster utifrån typ av affärskontaktpost, t.ex. kundämnen.

 3. Om du vill filter listan med poster som ska exporteras klickar du på Filter.Mer information om hur du filtrerar poster finns i Filtrera poster i Business Contact Manager.

 4. I avsnittet Inkludera på sidan Välj filsökväg och exportalternativ klickar du på alternativet du vill ha:

  • Alla historikobjekt.Omfattar hela kommunikationshistoriken för de valda posterna, t.ex. affärsmöjligheter, telefonloggar, avtalade tider, affärsprojekt, filer och e-postmeddelanden.

  • Förutom e-postmeddelanden.Undantar e-postmeddelanden från kommunikationshistorikobjekten för de markerade posterna.

  • Produkter.Omfattar alla produkt- och tjänstposter i databasen.

   Tips: Om en produkt- eller tjänstpost har lagts till i en affärsmöjlighet, och affärsmöjlighetsposten har kopplats till ett konto eller en affärskontakt, innefattas produkt- eller tjänstposten i de exporterade posterna.Använd den här kryssrutan om du vill vara säker på att du exporterar hela företagets lista med produkter och tjänster.

 5. Klicka på Exportera och sedan på Ja när du uppmanas till det.

 6. Om fel uppstår kan du klicka på Visa logg och granska felen.Annars klickar du på Slutför.

  Tips: Du kan också exportera poster i BCM-filformat från en arbetsyta.Klicka på fliken som innehåller de poster du vill exportera, högerklicka på en eller flera poster och klicka sedan på Exportera.Slutför guiden för export av affärsdata.

Business Contact Manager-anpassningar (.bcmx)    

 1. Ange plats och namn för filen du skapar vid exporten.

 2. Klicka på Exportera och sedan på Ja när du uppmanas till det.

 3. Klicka på Slutför.

  Information om hur anpassningar i en BCMX-fil importeras finns i Importera dina data till Business Contact Manager

Kommaavgränsade värden (.csv)    

 1. Ange plats och namn för filen du skapar vid exporten.

 2. Klicka på något av följande alternativ:

  • Affärskontakter och undertyper.Omfattar affärskontakter och alla poster utifrån typ av affärskontaktpost, t.ex. kundämnen.

  • Konton och undertyper.Omfattar konton och alla poster utifrån typ av kontopost.

 3. Om du vill filtrera listan med poster som ska exporteras klickar du på Filtrera.Mer information om hur du filtrerar poster finns i Filtrera poster i Business Contact Manager.

 4. Klicka på Nästa och sedan på Ja när du får frågan om du vill exportera CSV-filen.

 5. Avsluta guiden genom att klicka på Slutför.

Meddelanden: 

 • Klicka på Visa logg om du vill se de specifika felen eller undantagen.Om dessa meddelanden innehåller problem som behöver lösas åtgärdar du dem i filen du försöker exportera och försöker sedan att exportera dina data igen.

 • Export av affärsdata till eller från olika regioner i världen rekommenderas inte eftersom vissa datastrukturer och typer inte kan omvandlas.

Överst på sidan

Vad händer när du exporterar anpassningar?

Alla de anpassade rapporter, formulärslayouter, posttyper och användardefinierade fält som du har skapat i Business Contact Manager för Outlook sparas i en BCMX-fil om du väljer att exportera anpassningar.

De flesta anpassningar skriver över befintliga inställningar i måldatabasen, men det finns några undantag.Information om hur import av anpassningar påverkar databasen finns i Importera dina data till Business Contact Manager.

Överst på sidan

Exportera produkt- och tjänstposter

Du kan exportera information om produkt- och tjänstposter tillsammans med andra poster, men du kan inte enbart exportera produkt- och tjänstpostslistor.

Om du bara vill exportera dessa data måste du skapa en CSV-fil av dina produkt- och tjänstposter.Filen måste vara formaterad med minst tre kolumner i angiven ordning:

 • Produkt- eller tjänstenamn

 • Beskrivning

 • Enhetspris

Du kan också ta med kolumnerna Antal och Enhetskostnad, men de är inte obligatoriska.

Överst på sidan

Exportera en rapport till Excel för vidare analys

Du kan exportera data direkt från en rapport till ett Excel-kalkylblad för vidare analys, registrering och arkivering.Med Business Contact Manager för Outlook kan du skapa och anpassa rapporter om försäljning, produkter och tjänster, Konton, Affärskontakter, Kundämnen, Affärsmöjligheter, Affärsprojekt, Projektuppgifter och Marknadsföringsaktiviteter.

 1. I navigeringsfönstret klickar du på Business Contact Manager.

 2. Klicka på fliken Rapporter i menyfliksområdet.

 3. Klicka på någon av följande typer av rapporter och därefter på den rapport du vill öppna.

 4. I gruppen Åtgärder klickar du på Exportera till Excel.Rapporten öppnas i Excel.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×