Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor

Exempel på vanliga formler i SharePoint-listor

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använda formler i beräknade kolumner i en SharePoint lista eller SharePoint dokumentbibliotek kan hjälpa lägga till i befintliga kolumner, till exempel beräkna momsen på ett pris. Dessa kan kombineras att administrationsgränssnitten validera data.

När du skriver formler, om inget annat anges, finns det inga blanksteg mellan nyckelord och operatorer. Följande är inte en komplett lista. Visa lista i alfabetisk ordning i slutet av den här artikeln om du vill visa alla formler i SharePoint.

Obs!: Beräknade fält kan endast användas i sin egen rad, så att du inte får referera till ett värde i en annan rad eller kolumner i en annan lista eller ett bibliotek. Uppslagsfält stöds inte i en formel och det nyligen infogad rad-ID kan inte användas som ID som inte finns när formeln bearbetas.

Du kan använda följande formler för att testa villkoret i ett uttryck och returnera Ja eller Nej som värde, för att testa ett alternativt värde, t.ex. OK eller Inte OK eller för att returnera ett blanksteg eller ett streck för att representera ett nullvärde.

Kontrollera om ett tal är större eller mindre än ett annat tal

Använd funktionen OM för att utföra den här jämförelsen.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

15000

9000

=[Kolumn1]>[Kolumn2]

Är Kolumn1 större än Kolumn2? (Ja)

15000

9000

=OM([Kolumn1]<=[Kolumn2];"OK";"Inte OK")

Är Kolumn1 mindre än eller lika med Kolumn2? (Inte OK)

Returnera ett logiskt värde efter jämförelse av kolumninnehåll

För ett resultat som är ett logiskt värde (Ja eller Nej) använde du funktionerna OCH, ELLER och INTE.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

15

9

8

=OCH([Kolumn1]>[Kolumn2];[Kolumn1]<[Kolumn3])

Är 15 större än 9 och mindre än 8? (Nej)

15

9

8

=ELLER([Kolumn1]>[Kolumn2];[Kolumn1]<[Kolumn3])

Är 15 större än 9 eller mindre än 8? (Ja)

15

9

8

=INTE([Column1]+[Column2]=24)

Är 15 plus 9 inte lika med 24? (Nej)

För ett resultat som är en annan beräkning eller något annat värde än Ja eller Nej använder du funktionerna OM, OCH och ELLER.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

15

9

8

=OM([Kolumn1]=15;"OK";"Inte OK")

Returnera "OK" om värdet i Kolumn1 är lika med 15. (OK)

15

9

8

=OM(OCH([Kolumn1]>[Kolumn2];[Kolumn1]<[Kolumn3]);"OK";"Inte OK")

Returnera "OK" om 15 är större än 9 och mindre än 8. (Inte OK)

15

9

8

=OM(ELLER([Kolumn1]>[Kolumn2];[Kolumn1]<[Kolumn3]);"OK";"Inte OK")

Returnera "OK" om 15 är större än 9 eller mindre än 8. (OK)

Visa nollor som blanksteg eller streck

Om du vill visa en nolla utför du en enkel beräkning. Om du vill visa ett blanksteg eller ett streck använder du funktionen OM.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

10

10

=[Kolumn1]-[Kolumn2]

Det andra talet subtraheras från den första (0)

15

9

=OM([Kolumn1]-[Kolumn2];"-";[Kolumn1]-[Kolumn2])

Returnerar ett streck när värdet är noll (-)

Dölja felvärden i kolumner

Om du vill visa ett streck, #SAKNAS! eller SAKNAS i stället för ett felvärde använder du funktionen ÄRFEL.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

10

0

=[Kolumn1]/[Kolumn2]

Resulterar i ett fel (#DIVISION/0!)

10

0

=OM(ISERROR([Kolumn1]/[Kolumn2]);"SAKNAS";[Kolumn1]/[Kolumn2])

Returnerar SAKNAS när värdet är fel

10

0

=OM(ISERROR([Kolumn1]/[Kolumn2]);"-";[Kolumn1]/[Kolumn2])

Returnerar ett streck när värdet är ett fel

Sök efter tomma fält

Du kan använda ÄRTOM formeln för att hitta tomma fält.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

”Gelégodis bönor”

= ISBLANK([Column1]

Returnerar Ja eller Nej om tomma eller inte

”Stål”

= IF(ISBLANK([Column1]), ”inte OK”, ”OK”)

Fyll i dina egna alternativ, först var om fältet är tomt andra om inte

Mer är-funktioner finns i är-funktioner.

Du kan använda följande formler för att utföra beräkningar som är baserade på datum och tider, t.ex. lägga till ett antal dagar, månader eller år till ett datum, beräkna differensen mellan två datum och omvandla tid till ett decimaltal.

Lägga till datum

Använd additionsoperatorn (+) för att lägga till ett antal dagar till ett datum.

Obs!: När du hanterar datum måste returtypen för den beräknade kolumnen anges till Datum och tid.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

3

=[Kolumn1]+[Kolumn2]

Adderar 3 dagar till 2007-06-09 (2007-06-12)

2008-12-10

54

=[Kolumn1]+[Kolumn2]

Adderar 54 dagar till 2008-12-10 (2009-02-02)

Om du vill lägga till ett antal månader till ett datum använder du funktionerna DATUM, ÅR, MÅNAD och DAG.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

3

=DATUM(ÅR([Kolumn1]);MÅNAD([Kolumn1])+[Kolumn2],DAG([Kolumn1]))

Adderar 3 månader till 2007-06-09 (2007-09-09)

2008-12-10

25

=DATUM(ÅR([Kolumn1]);MÅNAD([Kolumn1])+[Kolumn2],DAG([Kolumn1]))

Adderar 25 månader till 2008-12-10 (2011-01-10)

Om du vill lägga till ett antal år till ett datum använder du funktionerna DATUM, ÅR, MÅNAD och DAG.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

3

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+[Kolumn2];MÅNAD([Kolumn1]);DAG([Kolumn1]))

Adderar 3 år till 2007-06-09 (2010-06-09)

2008-12-10

25

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+[Kolumn2];MÅNAD([Kolumn1]);DAG([Kolumn1]))

Adderar 25 år till 2008-12-10 (2033-12-10)

Om du vill lägga till en kombination av dagar, månader och år till ett datum använder du funktionerna DATUM, ÅR, MÅNAD och DAG.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+3;MÅNAD([Kolumn1])+1;DAG([Kolumn1])+5)

Adderar 3 år, 1 månad och 5 dagar till 2007-06-09 (2010-07-14)

2008-12-10

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+1;MÅNAD([Kolumn1])+7;DAG([Kolumn1])+5)

Adderar 1 år, 7 månader och 5 dagar till 2008-12-10 (2010-07-15)

Beräkna differensen mellan två datum

Använd funktionen DATEDIF för att utföra den här beräkningen.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

1995-01-01

1999-06-15

=DATEDIF([Kolumn1];[Kolumn2];"d")

Returnerar antalet dagar mellan de två datumen (1626)

1995-01-01

1999-06-15

=DATEDIF([Kolumn1];[Kolumn2];"åm")

Returnerar antalet månader mellan datumen men ignorerar åren i datumintervallet (5)

1995-01-01

1999-06-15

=DATEDIF([Kolumn1];[Kolumn2];"åd")

Returnerar antalet dagar mellan datumen men ignorerar åren i datumintervallet (165)

Beräkna differensen mellan två tider

Om du vill visa resultatet i standardformatet för tid (timmar:minuter:sekunder) använder du subtraktionsoperatorn (-) och funktionen TEXT. Om den här metoden ska fungera får antalet timmar inte överstiga 24 och antalet minuter och sekunder får inte överstiga 60.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEXT([Kolumn2]-[Kolumn1];"t")

Antalet timmar mellan de två tiderna (4)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEXT([Kolumn2]-[Kolumn1];"t:mm")

Antalet timmar och minuter mellan de två tiderna (4:55)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEXT([Kolumn2]-[Kolumn1];"t:mm:ss")

Antalet timmar, minuter och sekunder mellan de två tiderna (4:55:00)

Om du vill presentera resultatet i en summa som baseras på en tidsenhet använder du funktionen HELTAL eller funktionerna TIMME, MINUT och SEKUND.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=HELTAL(([Kolumn2]-[Kolumn1])*24)

Totalt antal timmar mellan de två tiderna (28)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=HELTAL(([Kolumn2]-[Kolumn1])*1440)

Totalt antal minuter mellan de två tiderna (1735)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=HELTAL(([Kolumn2]-[Kolumn1])*86400)

Totalt antal sekunder mellan de två tiderna (104100)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=TIMME([Kolumn2]-[Kolumn1])

Antal timmar mellan de två tiderna när differensen inte överstiger 24 (4)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=MINUT([Kolumn2]-[Kolumn1])

Antal minuter mellan de två tiderna när differensen inte överstiger 60 (55)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=SEKUND([Kolumn2]-[Kolumn1])

Antal sekunder mellan de två tiderna när differensen inte överstiger 60 (0)

Konvertera tider

Om du vill konvertera timmar från standardformatet för tid till ett decimaltal använder du funktionen HELTAL.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

10:35

=([Kolumn1]-HELTAL([Kolumn1]))*24

Antal timmar sedan 00:00:00 (10,583333)

12:15

=([Kolumn1]-HELTAL([Kolumn1]))*24

Antal timmar sedan 00:00:00 (12,25)

Om du vill omvandla timmar från ett decimaltal till standardformatet för tid (timmar:minuter:sekunder) använder du divisionsoperatorn och funktionen TEXT.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

23:58

=TEXT(Kolumn1/24;"tt:mm:ss")

Antalet timmar, minuter och sekunder sedan 00:00:00 (00:59:55)

02:06

=TEXT(Kolumn1/24;"t:mm")

Antalet timmar och minuter sedan 12:00:00 (0:05)

Infoga julianska datum

Ett julianskt datum har ett datumformat som är en kombination av det aktuella året och antalet dagar sedan början av året. 1 januari 2007 t.ex. representeras som 2007001 medan 31 december 2007 representeras som 2007365. Det här formatet är inte baserat på den julianska kalendern.

Om du vill konvertera ett datum till ett juliansk datum använder du funktionerna TEXT och DATUMVÄRDE funktioner.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-23

=TEXT([Kolumn1];"åå")&TEXT(([Kolumn1]-DATUMVÄRDE("1/1/"& TEXT([Kolumn1];"åå"))+1);"000")

Datum i julianskt format med ett tvåsiffrigt år (07174)

2007-06-23

=TEXT([Kolumn1];"åååå")&TEXT(([Kolumn1]-DATUMVÄRDE("1/1/"&TEXT([Kolumn1];"åå"))+1);"000")

Datum i julianskt format med ett fyrsiffrigt år (2007174)

Om du vill konvertera ett datum till ett julianskt datum (används inom astronomi) använder du konstanten 2415018,50. Den här formeln fungerar endast för datum efter 1901-03-01 och om du använder 1900-datumsystemet.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-23

=[Kolumn1]+2415018,50

Datumet i Juliansk format, används inom astronomi (2454274,50)

Visa datum som veckodag

Om du vill konvertera datum till namnet på veckodagen använder du funktionerna TEXT och VECKODAG.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

2007-02-19

=TEXT(VECKODAG([Kolumn1]);"dddd")

Beräknar veckodagen för datumet och returnerar det fullständiga namnet på veckodagen (måndag)

2008-01-03

=TEXT(VECKODAG([Kolumn1]);"ddd")

Beräknar veckodagen för datumet och returnerar förkortningen för namnet på veckodagen (tor)

Du kan använda följande formler för att utföra en mängd olika matematiska beräkningar, t.ex. addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal, beräkna medelvärdet eller medianen av tal, avrunda tal och räkna antal värden.

Addera tal

Om du vill addera tal i två eller fler kolumner på en rad använder du additionsoperatorn (+) eller funktionen SUMMA.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

6

5

4

=[Kolumn1]+[Kolumn2]+[Kolumn3]

Adderar värdena i de första tre kolumnerna (15)

6

5

4

=SUMMA([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Adderar värdena i de första tre kolumnerna (15)

6

5

4

=SUMMA(OM([Kolumn1]>[Kolumn2];[Kolumn1]-[Kolumn2];10);[Kolumn3])

Om Kolumn1 är större än Kolumn2 adderar du differensen med Kolumn3. Addera i annat fall 10 med Kolumn3 (5)

Subtrahera tal

Om du vill subtrahera tal i två eller fler kolumner på en rad använder du subtraktionsoperatorn (-) eller funktionen SUMMA med negativa tal.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

15000

9000

-8000

=[Kolumn1]-[Kolumn2]

Subtraherar 9 000 från 15 000 (6 000)

15000

9000

-8000

=SUMMA([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Adderar talen i de första tre kolumnerna, inklusive negativa värden (16 000)

Beräkna skillnaden i procent mellan två tal

Använd subtraktionsoperatorn (-) och divisionsoperatorn (/) samt funktionen ABS.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2342

2500

=([Kolumn2]-[Kolumn1])/ABS([Kolumn1])

Procentuell ändring (6,75 % eller 0,06746)

Multiplicera tal

Om du vill multiplicera tal i två eller fler kolumner på en rad använder du multiplikationsoperatorn (*) eller funktionen PRODUKT.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

5

2

=[Kolumn1]*[Kolumn2]

Multiplicerar talen i de första två kolumnerna (10)

5

2

=PRODUKT([Kolumn1];[Kolumn2])

Multiplicerar talen i de första två kolumnerna (10)

5

2

=PRODUKT([Kolumn1];[Kolumn2];2)

Multiplicerar talen i de första två kolumnerna och talet 2 (20)

Dividera tal

Om du vill dividera tal i två eller fler kolumner på en rad använder du divisionsoperatorn (/).

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

15000

12

=[Kolumn1]/[Kolumn2]

Delar 15 000 med 12 (1 250)

15000

12

=([Kolumn1]+10000)/[Kolumn2]

Adderar 15 000 och 10 000 och delar sedan summan med 12 (2 083)

Beräkna medelvärdet av tal

Medelvärde kallas även för genomsnitt. Om du vill beräkna medelvärdet av talen i två eller fler kolumner på en rad använder du funktionen MEDEL.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

6

5

4

=MEDEL([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Medelvärdet av talen i de tre första kolumnerna (5)

6

5

4

=MEDEL(OM([Kolumn1]>[Kolumn2];[Kolumn1]-[Kolumn2];10);[Kolumn3])

Om Kolumn1 är större än Kolumn2 beräknar du medelvärdet av differensen och Kolumn3. Beräkna i annat fall medelvärdet av värdet 10 och Kolumn3 (2,5)

Beräkna medianen av tal

Medianen är värdet i mitten av en sorterad uppsättning tal. Använd funktionen MEDIAN för att beräkna medianen för en uppsättning tal.

A

B

C

D

E

F

Formel

Beskrivning (resultat)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A;B;C;D;E;F)

Medianen av talen i de sex första kolumnerna (8)

Beräkna det minsta eller det största talet i ett område

Om du vill beräkna det minsta eller det största talet i två eller fler kolumner på en rad kan du använda funktionen MIN och MAX.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

10

7

9

=MIN([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Det minsta talet (7)

10

7

9

=MAX([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Det största talet (10)

Räkna antalet värden

Om du vill räkna antalet numeriska värden använder du funktionen ANTAL.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

Äpple

2007-12-12

=ANTAL([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Räknar antalet kolumner som innehåller numeriska värden. Exkluderar datum och tid, text och nullvärden (0)

120 kr

#DIVISION/0!

1,01

=ANTAL([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Räknar antalet kolumner som innehåller numeriska värden, men exkluderar fel och logiska värden (2)

Öka eller minska tal med procentsatser

Använd procentoperators (%) för att utföra den här beräkningen.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

23

3%

=[Kolumn1]*(1+5%)

Ökar talet i Kolumn1 med 5 % (24,15)

23

3%

=[Kolumn1]*(1+[Kolumn2])

Ökar talet i Kolumn1 med procentsatsen i Kolumn2, 3 %, (23,69)

23

3%

=[Kolumn1]*(1-[Kolumn2])

Minskar talet i Kolumn1 med procentsatsen i Kolumn2, 3 %, (22,31)

Upphöja ett tal till en exponent

Använd exponentieringsoperatorn (^) eller funktionen UPPHÖJT.TILL för att utföra den här beräkningen.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

5

2

=[Kolumn1]^[Kolumn2]

Beräknar kvadraten av fem (25)

5

3

=UPPHÖJT.TILL([Kolumn1];[Kolumn2])

Beräknar fem i kubik (125)

Avrunda ett tal

Om du vill avrunda ett tal använder du en av funktionerna AVRUNDA.UPPÅT, UDDA och JÄMN.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

20,3

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1];0)

Avrundar 20,3 uppåt till närmaste heltal (21)

-5,9

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1];0)

Avrundar -5,9 uppåt till närmaste heltal (-5)

12,5493

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1];2)

Avrundar 12,5493 uppåt till närmaste hundradel, d.v.s. två decimaler (12,55)

20,3

=JÄMN([Kolumn1])

Avrundar 20,3 uppåt till närmaste jämna heltal (22)

20,3

=UDDA([Kolumn1])

Avrundar 20,3 uppåt till närmaste udda heltal (21)

Om du vill avrunda ett tal nedåt använder du funktionen AVRUNDA.NEDÅT.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

20,3

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];0)

Avrundar -20,3 nedåt till närmaste heltal (20)

-5,9

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];0)

Avrundar -5,9 nedåt till närmaste heltal (-6)

12,5493

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];2)

Avrundar 12,5493 nedåt till närmaste hundradel, d.v.s. två decimaler (12,54)

Om du vill avrunda ett tal till närmaste tal eller decimal använder du funktionen AVRUNDA.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

20,3

=AVRUNDA([Kolumn1];0)

Avrundar 20,3 nedåt eftersom decimaldelen är mindre än 0,5 (20)

5,9

=AVRUNDA([Kolumn1];0)

Avrundar 5,9 uppåt eftersom decimaldelen är större än 0,5 (6)

-5,9

=AVRUNDA([Kolumn1];0)

Avrundar -5,9 nedåt eftersom decimaldelen är mindre än -0,5 (-6)

1,25

=AVRUNDA([Kolumn1];1)

Avrundar talet till närmaste tiondel (en decimal). Eftersom den del som ska avrundas är 0,05 eller större avrundas talet uppåt (resultat är 1,3)

30,452

=AVRUNDA([Kolumn1];2)

Avrundar talet till närmaste hundradel (två decimaler). Eftersom den del som ska avrundas, 0,002 är mindre än 0,005 avrundas talet nedåt (resultatet är 30,45)

Om du vill avrunda ett tal till den signifikanta siffran före 0 använder du funktionerna AVRUNDA, AVRUNDA.UPPÅT, AVRUNDA.NEDÅT, HELTAL och LÄNGD.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

5492820

=AVRUNDA([Kolumn1];3-LÄNGD(HELTAL([Kolumn1])))

Avrundar talet till tre signifikanta siffror (5 490 000)

22230

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];3-LÄNGD(HELTAL([Kolumn1])))

Avrundar det nedre talet nedåt till tre signifikanta siffror (22 200)

5492820

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1];5-LÄNGD(HELTAL([Kolumn1])))

Avrundar det övre talet uppåt till fem signifikanta siffror (5 492 900)

Du kan använda följande formler för att hantera text, t.ex. kombinera eller sammanfoga värdena från flera kolumner, jämföra innehållet i kolumner, ta bort tecken eller blanksteg och upprepa tecken.

Ändra skiftläge för text

Om du vill ändra skiftläge för text använder du en av funktionerna VERSALER, GEMENER och INITIAL.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

nina Vietzen

=VERSALER([Kolumn1])

Ändrar texten till versaler (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=GEMENER([Kolumn1])

Ändrar texten till gemener (nina vietzen)

nina Vietzen

=INITIAL([Kolumn1])

Ändrar första bokstaven i varje ord i texten till en versal (Nina Vietzen)

Kombinera för- och efternamn

Om du vill kombinera för- och efternamn använder du et-teckenoperatorn (&) eller funktionen SAMMANFOGA.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

Carlos

Carvallo

=[Kolumn1]&[Kolumn2]

Kombinerar de två strängarna (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolumn1]&" "&[Kolumn2]

Kombinerar de två strängarna, avgränsade med blanksteg (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolumn2]&", "&[Kolumn1]

Kombinerar de två strängarna, avgränsade med ett kommatecken och ett blanksteg (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=SAMMANFOGA([Kolumn2];",";[Kolumn1])

Kombinerar de två strängarna, avgränsade med ett kommatecken (Carvallo,Carlos)

Kombinera text och tal från olika kolumner

Om du vill kombinera text och tal använder du funktionen SAMMANFOGA, et-teckenoperatorn (&) eller TEXT funktionen och et-teckenoperatorn.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

Yang

28

=[Kolumn1]&" sålde "&[Kolumn2]&" enheter."

Kombinerar innehållet ovan till en fras (Yang sålde 28 enheter).

Dubois

40%

=[Kolumn1]&" sålde "&TEXT([Kolumn2];"0%")&" av den totala försäljningen."

Kombinerar innehållet ovan till en fras (Dubois sålde 40% av den totala försäljningen.)

Obs!: Funktionen TEXT lägger till det formaterade värdet i Kolumn2 i stället för det underliggande värdet, vilket är 0,4.

Yang

28

=SAMMANFOGA([Kolumn1];" sålde ";[Kolumn2];" enheter.")

Kombinerar innehållet ovan till en fras (Yang sålde 28 enheter).

Kombinera text med ett datum eller en tid

Om du vill kombinera text med ett datum eller en tid använder du funktionen TEXT och et-teckenoperatorn (&).

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

Faktureringsdatum

2007-06-05

="Fakturadatum: "&TEXT([Kolumn2];"åååå-MM-dd")

Kombinerar text med ett datum (Fakturadatum: 2007-06-05)

Faktureringsdatum

2007-06-05

=[Kolumn1]&" "&TEXT([Kolumn2];"åååå-MM-dd")

Kombinerar text och datum från olika kolumner i en kolumn (Faktureringsdatum 2007-06-05)

Jämföra kolumninnehåll

Om du vill jämföra en kolumn med en annan kolumn eller med en lista med värden använder du funktionerna EXAKT och ELLER.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

BD122

BD123

=EXAKT([Kolumn1];[Kolumn2])

Jämför innehållet i de två första kolumner (Nej)

BD122

BD123

=EXAKT([Kolumn1];"BD122")

Jämför innehållet i Kolumn1 med strängen "BD122" (Ja)

Kontrollera om ett kolumnvärde eller en del av den matchar en specifik textsträng

Om du vill kontrollera om ett kolumnvärde eller en del av den matchar en specifik textsträng använder du funktionerna OM, HITTA, SÖK och ÄRTAL.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

Vietzen

=OM([Kolumn1]="Vietzen";"OK";"Inte OK")

Kontrollera om värdet i Kolumn1 är Vietzen (OK)

Vietzen

=OM(ÄRTAL(HITTA("v";[Kolumn1]));"OK";"Inte OK")

Kontrollera om Kolumn1 innehåller bokstaven v (OK)

BD123

=ÄRTAL(HITTA("BD";[Kolumn1]))

Kontrollera om Kolumn1 innehåller bokstaven BD (Ja)

Räkna ifyllda kolumner

Om du vill räkna ifyllda kolumner använder du funktionen ANTALV.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

Försäljning

19

=ANTALV([Kolumn1];[Kolumn2])

Räknar antalet ifyllda kolumner (2)

Försäljning

19

=ANTALV([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Räknar antalet ifyllda kolumner (2)

Ta bort tecken från text

Om du vill ta bort tecken från text använder du funktionerna LÄNGD, VÄNSTER och HÖGER.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

Vitamin A

=VÄNSTER([Kolumn1],LÄNGD([Kolumn1])-2)

Returnerar 7 (9-2) tecken med början från vänster (Vitamin)

Vitamin B1

=HÖGER([Kolumn1];LÄNGD([Kolumn1])-8)

Returnerar 2 (10-8) tecken med början från höger (B1)

Ta bort blanksteg från början och slutet av en kolumn

Om du vill ta bort blanksteg från en kolumn använder du funktionen RENSA.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

 Hallå där!

=RENSA([Kolumn1])

Tar bort blankstegen från början och slutet (Hallå där!)

Upprepa ett tecken i en kolumn

Om du vill upprepa ett tecken i en kolumn använder du funktionen REP.

Formel

Beskrivning (resultat)

=REPT(".";3)

Upprepar en punkt tre gånger (...)

=REP("-";10)

Upprepar ett streck tio gånger (----------)

Alfabetisk lista över funktioner

Här följer en lista med länkar till funktioner som är tillgängliga för SharePoint användare. Den innehåller trigonomic, statistik, och finansiella funktioner som villkorsstyrd, datum, matematik- och formler.

Funktionen ABS

Funktionen ARCCOS

Funktionen ARCCOSH

Funktionen ARCCOSH

Funktionen OCH

Funktionen ARCSIN

Funktionen ARCSINH

Funktionen ARCTAN

Funktionen ARCTAN2

Funktionen MEDEL

Funktionen AVERAGEA

Funktionen BETAFÖRD

Funktionen BETAINV

Funktionen BINOMFÖRD

Funktionen RUNDA.UPP

Funktionen TECKENKOD

Funktionen CHI2FÖRD

Funktionen VÄLJ

Funktionen KOD

Funktionen SAMMANFOGA

Funktionen KONFIDENS

Funktionen COS

Funktionen ANTAL

Funktionen ANTALV

Funktionen KRITBINOM

Funktionen DATUM

Funktionen DATEDIF

Funktionen DATUMVÄRDE

Funktionen DAG

Funktionen DAGAR360

Funktionen DEGAVSKR

Funktionen GRADER

Funktionen VALUTA

Funktionen JÄMN

Funktionen EXAKT

Funktionen EXPONFÖRD

Funktionen FAKULTET

Funktionen FFÖRD

Funktionen HITTA

Funktionen FINV

Funktionen FISHER

Funktionen FASTTAL

Funktionen GAMMAFÖRD

Funktionen GAMMAINV

Funktionen GAMMALN

Funktion GEOMEDEL

Funktion HARMMEDEL

Funktionen TIMME

Funktionen HYPGEOMFÖRD

Funktionen OM

Funktionen HELTAL

Funktionen RBETALNING

Funktionen ÄR

Funktionen VÄNSTER

Funktionen LÄNGD

Funktionen LN

Funktionen LOG

Funktionen LOG10

Funktionen LOGINV

Funktionen LOGNORMFÖRD

Funktionen GEMENER

Funktionen MAX

Funktionen Me

Funktionen MEDIAN

Funktionen EXTEXT

Funktionen MIN

Funktionen MINA

Funktionen MINUT

Funktionen REST

Funktionen MÅNAD

Funktionen NEGBINOMFÖRD

Funktionen NORMFÖRD

Funktionen NORMSFÖRD

Funktionen NORMSINV

Funktionen INTE

Funktionen PERIODER

Funktionen NETNUVÄRDE

Funktionen NETNUVÄRDE

Funktionen UDDA

Funktionen ELLER

Funktionen AVBET

Funktionen UPPHÖJT.TILL

Funktionen AMORT

Funktionen PRODUKT

Funktionen INITIAL

Funktionen NUVÄRDE

Funktionen RADIANER

Funktionen ERSÄTT

Funktionen REP

Funktionen HÖGER

Funktionen AVRUNDA

Funktionen AVRUNDA.NEDÅT

Funktionen AVRUNDA.UPPÅT

Funktionen SÖK

Funktionen SEKUND

Funktionen TECKEN

Funktionen SIN

Funktionen SINH

Funktionen ROT

Funktionen STANDARDISERA

Funktionen STDEVA

Funktionen STDAVP

Funktionen STDEVPA

Funktionen SUMMA

Funktionen KVADRATSUMMA

Funktionen ÅRSAVSKR

Funktionen TANH

Funktionen TFÖRD

Funktionen TEXT

Funktionen KLOCKSLAG

Funktionen TINV

Funktionen IDAG

Funktionen RENSA

Funktionen SANT

Funktionen SANT

Funktionen VERSALER

Funktionen USDOLLAR

Funktionen TEXTNUM

Funktionen VARIANS

Funktionen VARA

Funktionen VARP

Funktionen VARPA

Funktionen VECKODAG

Funktionen WEIBULL

Funktionen ÅR

Mer information

Om du inte kan se vad du vill göra så här, finns i om du kan göra i Excel. Här är några ytterligare källor. Dessa kan omfatta äldre versioner så att det kan finnas skillnader i användargränssnittet visas. Till exempel är objekten på menyn Webbplatsåtgärder i SharePoint 2010 nu på menyn Inställningar knappen för Office 365-inställningarna – ser ut som ett kugghjul bredvid ditt namn .

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×