Exempel på vanliga formler

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande tabell innehåller länkar till artiklar och videor som visar hur du skapar formler från data i kalkyl bladet. Exemplen i artiklarna innehåller exempel data som hjälper dig att komma igång och vägledning för att få de resultat du förväntar dig.

Typ av formel

Exempel

Condition

Skapa villkorsstyrda formler

Visa eller dölja nollvärden

Dölja felvärden och felindikationer i en cell

Uppslag

Leta upp värden i en lista med data

Datum och tid

Lägga till eller dra ifrån datum

Addera eller subtrahera tid

Visa datum som veckodagar

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag i en cell

Infoga julianska datum

Ekonomi

Beräkna en löpande balans

Beräkna en sammansatt årlig tillväxt taxa (CAGR)

Gemenskap

Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Beräkna medianvärdet för en grupp tal

Funktionen MODE

Matematik

Addera tal

Subtrahera tal

Multiplicera och dividera tal

Procentberäkningar

Avrunda ett tal

Funktionen UPPHÖJT.TILL

Beräkna det minsta eller det största talet i ett område

Beräkna fakulteten eller permutationen för ett tal

Skapa en tabell för multiplikation

Antalet

Räkna antalet ifyllda celler

Räkna antalet förekomster av ett värde

Räkna unika värden bland dubbletter

Räkna antalet tal som är större eller mindre än ett visst tal

Beräkna en löpande summa

Konvertering

Konvertera tider

Konvertera datum som sparas som text till datum

Konvertera tal som är sparade som text till siffror

Konvertera mått

Omvandla tal till olika talsystem

Text

Ändra skiftläge för text

Kontrollera om en cell innehåller text (icke skiftlägeskänsligt)

Kontrol lera om en cell innehåller text (Skift läges känsligt)

Kombinera text och tal

Kombinera text med ett datum eller en tid

Kombinera två eller fler kolumner med hjälp av en funktion

Upprepa ett tecken i en cell

Visa bara de fyra sista siffrorna i ID-nummer

Infoga det befintliga fil namnet, sökvägen eller kalkyl bladet i Excel i en cell

Dela upp namn med guiden Omvandla text till kolumner

Dela upp text i kolumner med hjälp av funktioner

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×