Exempel på vanliga formler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Följande tabell innehåller länkar till artiklar och videoklipp som visar hur du skapar formler från data i kalkylbladet. Exemplen i artiklarna innehåller exempeldata dig att komma igång och vägledning för att få önskat resultat.

Formelkategori

Exempel

Villkor

Skapa villkorsstyrda formler

Visa eller dölja nollvärden

Dölja felvärden och felindikationer i celler

Söka värden

Slå upp värden i en lista med data

Datum och tid

Addera eller subtrahera datum

Addera eller subtrahera tidsenheter

Visa datum som veckodagar

Infoga dagens datum och aktuellt klockslag i en cell

Infoga Juliansk datum

Ekonomi

Beräkna en löpande balans

Beräkna ett sammansatt tillväxt årsräntan (CAGR)

Statistik

Beräkna medelvärdet för en grupp med tal

Beräkna medianvärdet för en grupp med tal

Beräkna typvärdet för en grupp med tal

Matematik

Addera tal

Subtrahera tal

Multiplicera och dividera tal

Beräkna procentsatser

Avrunda ett tal

Höja upp ett tal till en exponent

Beräkna det minsta eller största talet i ett område

Beräkna fakulteten eller permutation för ett tal

Skapa en multiplikation tabell

Antal

Räkna antalet ifyllda celler

Räkna antalet förekomster av ett värde

Räkna unika värden bland dubbletter

Räkna nummer som är större eller mindre än ett tal

Beräkna en löpande summa

Konvertering

Konvertera tider

Konvertera datum som lagras som text till datum

Konvertera tal sparade som text till tal

Konvertera mått

Konvertera tal till olika talsystem

Text

Ändra textens skiftläge

Kontrollera om en cell innehåller text (skiftlägeskänsliga)

Kontrollera om en cell innehåller text (gemener och versaler)

Kombinera text och tal

Kombinera text med ett datum eller klockslag

Kombinera två eller fler kolumner med hjälp av en funktion

Upprepa tecken i en cell

Visa endast de fyra sista siffrorna i ID-nummer

Infoga aktuellt Excel-filnamn, sökväg eller kalkylblad i en cell

Dela upp namn med i guiden Omvandla Text till kolumner

Dela upp text i kolumner med hjälp av funktioner

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×