Exempel på vanliga formler

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda följande exempel i beräknade kolumner i listor eller bibliotek. De exempel som inte innehåller kolumnreferenser kan användas för beräkning av en kolumns standardvärde.

Artikelinnehåll

Villkorliga formler

Datum och tid formler

Matematiska formler

Textformler

Villkorsformler

Med följande formler kan du kontrollera om ett begrepp uppfyller ett visst villkor. Ja eller Nej returneras från formeln, men du kan ange att andra värden, som OK eller Inte OK, ska returneras och att ett blanksteg eller streck ska returneras om resultatet blir noll.

Kontrollera om ett tal är större eller mindre än ett annat tal

Utför jämförelsen genom att använda OM-funktionen.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

15000

9000

=[Kolumn1]>[Kolumn2]

Är Kolumn1 större än Kolumn2? (Ja)

15000

9000

=OM([Kolumn1]<=[Kolumn2]; "OK"; "Inte OK")

Är Kolumn1 mindre än eller lika med Kolumn2? (Inte OK)

Returnera ett logiskt värde efter jämförelse av kolumninnehåll

Använd funktionerna OCH, ELLER och ICKE om resultatet är ett logiskt värde (Ja eller Nej).

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

15

9

8

=OCH([Kolumn1]>[Kolumn2]; [Kolumn1]<[Kolumn3])

Är 15 större än 9 och mindre än 8? (Nej)

15

9

8

=ELLER([Kolumn1]>[Kolumn2]; [Kolumn1]<[Kolumn3])

Är 15 större än 9 eller mindre än 8? (Ja)

15

9

8

=ICKE([Kolumn1]+[Kolumn2]=24)

Är 15 plus 9 inte lika med 24? (Nej)

Använd funktionerna OM, OCH och ELLER om resultatet är en annan beräkning eller ett värde som inte är Ja eller Nej.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

15

9

8

=OM([Kolumn1]=15; "OK"; "Inte OK")

Returnera OK om värdet i Kolumn1 är lika med 15. (OK)

15

9

8

=OM(OCH([Kolumn1]>[Kolumn2]; [Kolumn1]<[Kolumn3]); "OK"; "Inte OK")

Returnera OK om 15 är större än 9 och mindre än 8. (Inte OK)

15

9

8

=OM(ELLER([Kolumn1]>[Kolumn2]; [Kolumn1]<[Kolumn3]); "OK"; "Inte OK")

Returnera OK om 15 är större än 9 eller mindre än 8. (OK)

Visa nollor som blanksteg eller streck

Om du vill visa en nolla utför du en enkel beräkning. Använd OM-funktionen om du vill visa ett blanksteg eller ett streck.

K olumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

10

10

=[Kolumn1]-[Kolumn2]

Det andra värdet subtraheras från det första värdet (0)

15

9

=OM([Kolumn1]-[Kolumn2];"-";[Kolumn1]-[Kolumn2])

Ett streck returneras om värdet är noll (-)

Dölja felvärden i kolumner

Använd ÄRFEL-funktionen om ett streck, #SAKNAS eller SAKNAS ska visas i stället för ett felvärde.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

10

0

=[Kolumn1]/[Kolumn2]

Resultatet blir ett felvärde (#DIV/0)

10

0

=OM(ÄRFEL([Kolumn1]/[Kolumn2]);"SAKNAS";[Kolumn1]/[Kolumn2])

SAKNAS returneras om resultatet är ett fel

10

0

=OM(ÄRFEL([Kolumn1]/[Kolumn2]);"-";[Kolumn1]/[Kolumn2])

Ett streck (-) returneras om ett felvärde beräknas

Överst på sidan

Formler för datum och tid

Med följande formler kan du utföra beräkningar som baseras på datum och klockslag. Du kan till exempel addera ett datum med ett antal dagar, månader eller år, beräkna differensen mellan två datum och konvertera tid till ett decimalvärde.

Lägga till datum

Använd additionsoperatorn (”+”) om du vill addera ett datum med ett antal dagar.

Obs!: Den beräknade kolumnen måste vara av datatypen Datum och tid om du vill utföra datumberäkningar för kolumnen.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

3

=[Kolumn1]+[Kolumn2]

Datumet 2007-06-09 adderas med 3 dagar (2007-06-12)

2008-12-10

54

=[Kolumn1]+[Kolumn2]

Datumet 2008-12-10 adderas med 54 dagar (2009-02-02)

Använd funktionerna DATUM, ÅR, MÅNAD och DAG om du vill addera ett datum med ett antal månader.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

3

=DATUM(ÅR([Kolumn1]);MÅNAD([Kolumn1])+[Kolumn2];DAG([Kolumn1]))

Datumet 2007-06-09 adderas med 3 månader (2007-09-09)

2008-12-10

25

=DATUM(ÅR([Kolumn1]);MÅNAD([Kolumn1])+[Kolumn2];DAG([Kolumn1]))

Datumet 2008-12-10 adderas med 25 månader (2011-01-10)

Använd funktionerna DATUM, ÅR, MÅNAD och DAG om du vill addera ett datum med ett antal år.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

3

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+[Kolumn2];MÅNAD([Kolumn1]);DAG([Kolumn1]))

Datumet 2007-06-09 adderas med 3 år (2010-06-09)

2008-12-10

25

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+[Kolumn2];MÅNAD([Kolumn1]);DAG([Kolumn1]))

Datumet 2008-12-10 adderas med 25 år (2033-12-10)

Använd funktionerna DATUM, ÅR, MÅNAD och DAG om du vill addera ett datum med en kombination av dagar, månader och år.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+3;MÅNAD([Kolumn1])+1;DAG([Kolumn1])+5)

Datumet 2007-06-09 adderas med 3 år, 1 månad och 5 dagar (2010-07-14)

2008-12-10

=DATUM(ÅR([Kolumn1])+1;MÅNAD([Kolumn1])+7;DAG([Kolumn1])+5)

Datumet 2008-12-10 adderas med 1 år, 7 månader och 5 dagar (2010-07-15)

Beräkna differensen mellan två datum

Utför beräkningen genom att använda funktionen DATEDIF.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

1995-01-01

1999-06-15

=DATEDIF([Kolumn1]; [Kolumn2];"d")

Antalet dagar mellan två datum returneras (1 626)

1995-01-01

1999-06-15

=DATEDIF([Kolumn1]; [Kolumn2];"åm")

Antalet månader mellan två datum returneras och årsdelen förbises (5)

1995-01-01

1999-01-15

=DATEDIF([Kolumn1]; [Kolumn2];"åd")

Antalet dagar mellan två datum returneras och årsdelen förbises (165)

Beräkna differensen mellan två tider

Använd subtraktionsoperatorn (”-”) och funktionen TEXT, om resultatet ska visas med standardformatet för tid (timmar:minuter:sekunder). Om metoden ska fungera får inte timvärdet vara högre än 24, och minut- och sekundvärdena får inte vara högre än 60.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEXT([Kolumn2]-[Kolumn1];"hh")

Antalet timmar mellan två klockslag (04)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEXT([Kolumn2]-[Kolumn1];"hh:mm")

Antalet timmar och minuter mellan två klockslag (04:55)

2007-06-09 10:35

2007-06-09 15:30

=TEXT([Kolumn2]-[Kolumn1];"hh:mm:ss")

Antalet timmar, minuter och sekunder mellan två klockslag (04:55:00)

Använd funktionen HELTAL eller funktionerna TIMME, MINUT och SEKUND, om resultatet ska visas som ett totalvärde baserat på en tidsenhet.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=HELTAL(([Kolumn2]-[Kolumn1])*24)

Totalt antal timmar mellan två klockslag (28)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=HELTAL(([Kolumn2]-[Kolumn1])*1440)

Totalt antal minuter mellan två klockslag (1 735)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=HELTAL(([Kolumn2]-[Kolumn1])*86400)

Totalt antal sekunder mellan två klockslag (104 100)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=TIMME([Kolumn2]-[Kolumn1])

Antalet timmar mellan två klockslag, om skillnaden inte är större än 24 (4)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=MINUT([Kolumn2]-[Kolumn1])

Antalet minuter mellan två klockslag, om skillnaden inte är större än 60 (55)

2007-06-09 10:35

2007-06-10 15:30

=SEKUND([Kolumn2]-[Kolumn1])

Antalet sekunder mellan två klockslag, om skillnaden inte är större än 60 (0)

Konvertera tider

Använd funktionen HELTAL om du vill konvertera timmar från standardformatet för tid till ett decimaltal.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

10:35

=([Kolumn1]-HELTAL([Kolumn1]))*24

Antalet timmar sedan 12:00 (10,583333)

12:15

=([Kolumn1]-HELTAL([Kolumn1]))*24

Antalet timmar sedan 12:00 (12,25)

Använd divisionsoperatorn och funktionen TEXT, om du vill konvertera timmar från ett decimaltal till standardformatet för tid (timmar:minuter:sekunder).

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

23:58

=TEXT(Kolumn1/24; "hh:mm:ss")

Timmar, minuter och sekunder sedan 12:00 (00:59:55)

2:06

=TEXT(Kolumn1/24; "h:mm")

Timmar och minuter sedan 12:00 (0:05)

Infoga julianska datum

Datumformatet för julianska datum är en kombination av det innevarande året och antalet dagar sedan närmast föregående årsskifte. Den 1 januari 2007 visas som 2007001 och den 31 december 2007 visas som 2007365. Formatet baseras inte på den julianska kalendern.

Använd funktionerna TEXT och DATUMVÄRDE om du vill konvertera ett datum till ett julianskt datum.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-23

=TEXT([Kolumn1];"åå")&TEXT(([Kolumn1]-DATUMVÄRDE("1/1/"& TEXT([Kolumn1];"åå"))+1);"000")

Datum i julianskt format med tvåsiffrigt årtal (07174)

2007-06-23

=TEXT([Kolumn1];"åååå")&TEXT(([Kolumn1]-DATUMVÄRDE("1/1/"&TEXT([Kolumn1];"åå"))+1);"000")

Datum i julianskt format med fyrsiffrigt årtal (2007174)

Använd konstanten 2415018,50 om ett datum ska konverteras till ett julianskt datum som används inom astronomi. Formeln fungerar bara för datum som infaller efter den 1 mars 1901 och om 1900-datumsystemet används.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

2007-06-23

=[Kolumn1]+2415018,50

Datum i julianskt format som används inom astronomi (2454274,50)

Visa datum som veckodag

Använd funktionerna TEXT och VECKODAG om du vill konvertera datum till text som representerar veckodagen.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

2007-02-19

=TEXT(VECKODAG([Kolumn1]); "dddd")

Den veckodag som motsvarar datumet beräknas, och namnet på dagen returneras (måndag)

2008-01-03

=TEXT(VECKODAG([Kolumn1]); "ddd")

Den veckodag som motsvarar datumet beräknas, och en förkortning av dagens namn returneras (tor)

Överst på sidan

Matematiska formler

Med följande formler kan du utföra en mängd matematiska operationer, till exempel addition, subtraktion, multiplikation och division av tal, beräkning av medel- eller medianvärden, avrundning samt beräkning av antalet värden.

Addera tal

Använd additionsoperatorn (”+”) eller funktionen SUMMA om du vill addera värden från två eller flera kolumner i en rad.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

6

5

4

=[Kolumn1]+[Kolumn2]+[Kolumn3]

Värdena i de tre första kolumnerna adderas (15)

6

5

4

=SUMMA([Kolumn1];[Kolumn2];[Kolumn3])

Värdena i de tre första kolumnerna adderas (15)

6

5

4

=SUMMA(OM([Kolumn1]>[Kolumn2]; [Kolumn1]-[Kolumn2]; 10); [Kolumn3])

Om Kolumn1 är större än Kolumn2 adderas differensen med Kolumn3. I annat fall adderas 10 med Kolumn3 (5)

Subtrahera tal

Använd subtraktionsoperatorn (”-”) eller funktionen SUMMA med negativa tal, om du vill subtrahera tal i två eller flera kolumner i en rad.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

15000

9000

-8000

=[Kolumn1]-[Kolumn2]

9 000 subtraheras från 15 000 (6 000)

15000

9000

-8000

=SUMMA([Kolumn1]; [Kolumn2]; [Kolumn3])

De tre första kolumnernas värden, även negativa tal, adderas (16 000)

Beräkna skillnaden i procent mellan två tal

Använd subtraktionsoperatorn (”-”) och divisionsoperatorn (”/”) och funktionen ABS.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

2342

2500

=([Kolumn2]-[Kolumn1])/ABS([Kolumn1])

Procentuell ändring (6,75 % eller 0,06746)

Multiplicera tal

Använd multiplikationsoperatorn (”*”) eller funktionen PRODUKT om du vill multiplicera två eller flera kolumners värden i en rad.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

5

2

=[Kolumn1]*[Kolumn2]

Värdena i de två första kolumnerna multipliceras (10)

5

2

=PRODUKT([Kolumn1]; [Kolumn2])

Värdena i de två första kolumnerna multipliceras (10)

5

2

=PRODUKT([Kolumn1];[Kolumn2];2)

Värdena i de två första kolumnerna och värdet 2 multipliceras (20)

Dividera tal

Använd divisionsoperatorn (”/”) om du vill dividera två eller flera kolumners värden i en rad.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

15000

12

=[Kolumn1]/[Kolumn2]

15 000 divideras med 12 (1 250)

15000

12

=([Kolumn1]+10 000)/[Kolumn2]

15 000 adderas med 10 000 och sedan divideras summan med 12 (2 083)

Beräkna medelvärdet av tal

”Genomsnitt” är detsamma som medelvärde. Använd funktionen MEDEL om du vill beräkna genomsnittet av värden i två eller flera kolumner i en rad.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

6

5

4

=MEDEL([Kolumn1]; [Kolumn2];[Kolumn3])

Genomsnittet av värdena i de tre första kolumnerna (5)

6

5

4

=MEDEL (OM([Kolumn1]>[Kolumn2]; [Kolumn1]-[Kolumn2]; 10); [Kolumn3])

Om Kolumn1 är större än Kolumn2 beräknas genomsnittet av differensen och Kolumn3. I annat fall beräknas genomsnittet av värdet 10 och Kolumn3 (2,5)

Beräkna medianen av tal

Medianen är mittvärdet i en serie av sorterade värden. Använd funktionen MEDIAN om du vill beräkna medianen för en uppsättning värden.

A

B

C

D

E

F

Formel

Beskrivning (resultat)

10

7

9

27

0

4

=MEDIAN(A; B; C; D; E; F)

Medianen av värdena i de sex första kolumnerna (8)

Beräkna det minsta eller det största talet i ett område

Använd funktionerna MIN och MAX om du vill beräkna det största eller minsta värdet i två eller flera kolumner i en rad.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

10

7

9

=MIN([Kolumn1]; [Kolumn2]; [Kolumn3])

Minsta värdet (7)

10

7

9

=MAX([Kolumn1]; [Kolumn2]; [Kolumn3])

Största värdet (10)

Räkna antalet värden

Använd funktionen ANTAL om du vill räkna numeriska värden.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

Äpple

2007-12-12

=ANTAL([Kolumn1]; [Kolumn2]; [Kolumn3])

Kolumner som innehåller numeriska värden räknas. Datum och tid, text och nollvärden räknas inte (0)

12 kr

#DIV/0!

1,01

=ANTAL([Kolumn1]; [Kolumn2]; [Kolumn3])

Antalet kolumner som innehåller numeriska värden räknas. Felvärden och logiska värden räknas inte (2)

Öka eller minska tal med procentsatser

Utför den här beräkningen med procentoperatorn (”%”).

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

23

3%

=[Kolumn1]*(1+5%)

Värdet i Kolumn1 höjs med 5 % (24,15)

23

3%

=[Kolumn1]*(1+[Kolumn2])

Värdet i Kolumn1 höjs med procentsatsen i Kolumn2: 3 % (23,69)

23

3%

=[Kolumn1]*(1-[Kolumn2])

Värdet i Kolumn1 sänks med procentsatsen i Kolumn2: 3 % (22,31)

Upphöja ett tal till en exponent

Använd exponentieringsoperatorn (”^”) eller funktionen UPPHÖJT.TILL om du vill utföra den här beräkningen.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

5

2

=[Kolumn1]^[Kolumn2]

Kvadraten av fem beräknas (25)

5

3

=UPPHÖJT.TILL([Kolumn1]; [Kolumn2])

Fem upphöjt till tre beräknas (125)

Avrunda ett tal

Använd funktionen AVRUNDA.UPPÅT, UDDA eller JÄMN om du vill avrunda ett värde uppåt.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

20,3

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1];0)

Avrundar 20,3 till närmaste högre heltal (21)

-5,9

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1];0)

Avrundar -5,9 uppåt till närmaste heltal (-5)

12,5493

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1];2)

Avrundar 12,5493 uppåt till närmaste hundradel, med två decimaler (12,55)

20,3

=JÄMN([Kolumn1])

Avrundar 20,3 uppåt till närmaste jämna tal (22)

20,3

=UDDA([Kolumn1])

Avrundar 20,3 uppåt till närmaste udda tal (21)

Använd funktionen AVRUNDA.NEDÅT om du vill avrunda ett värde nedåt.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

20,3

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];0)

Avrundar 20,3 nedåt till närmaste heltal (20)

-5,9

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];0)

Avrundar -5,9 nedåt till närmaste heltal (-6)

12,5493

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];2)

Avrundar 12,5493 nedåt till närmaste hundradel, med två decimaler (12,54)

Använd funktionen AVRUNDA om du vill avrunda ett tal till närmaste heltal eller decimaltal.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

20,3

=AVRUNDA([Kolumn1];0)

Avrundar 20,3 nedåt, eftersom decimaldelen är mindre än 0,5 (20)

5,9

=AVRUNDA([Kolumn1];0)

Avrundar 5,9 uppåt, eftersom decimaldelen är större än 0,5 (6)

-5,9

=AVRUNDA([Kolumn1];0)

Avrundar -5,9 nedåt, eftersom decimaldelen är mindre än -0,5 (-6)

1,25

=AVRUNDA([Kolumn1]; 1)

Avrundar värdet till närmaste tiondel (en decimal). Värdet avrundas uppåt, eftersom den del som avrundas är större eller lika med 0,05 (resultat: 1,3)

30,452

=AVRUNDA([Kolumn1]; 2)

Avrundar värdet till närmaste hundradel (två decimaler). Värdet avrundas nedåt, eftersom den del som avrundas (0,002) är mindre än 0,005 (resultat: 30,45)

Använd funktionerna AVRUNDA, AVRUNDA.UPPÅT, AVRUNDA.NEDÅT, HELTAL och LÄNGD om du vill avrunda ett värde till en signifikant siffra över 0.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

5492820

=AVRUNDA([Kolumn1];3-LÄNGD(HELTAL([Kolumn1])))

Avrundar värdet till tre signifikanta siffror (5 490 000)

22230

=AVRUNDA.NEDÅT([Kolumn1];3-LÄNGD(HELTAL([Kolumn1])))

Avrundar det lägsta värdet nedåt till tre signifikanta siffror (22 200)

5492820

=AVRUNDA.UPPÅT([Kolumn1]; 5-LÄNGD(HELTAL([Kolumn1])))

Avrundar det högsta värdet uppåt till fem signifikanta siffror (5 492 900)

Överst på sidan

Textformler

Med följande formler kan du bearbeta text, till exempel kombinera eller trunkera värden från flera kolumner, jämföra kolumners innehåll, ta bort tecken eller blanksteg och upprepa tecken.

Ändra skiftläge för text

Använd funktionerna VERSALER, GEMENER och INITIAL om du vill ändra text från gemener till versaler eller tvärtom.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

nina Vietzen

=VERSALER([Kolumn1])

Texten ändras till versaler (NINA VIETZEN)

nina Vietzen

=GEMENER([Kolumn1])

Texten ändras till gemener (nina vietzen)

nina Vietzen

=INITIAL([Kolumn1])

Textens initialer ändras till versaler (Nina Vietzen)

Kombinera för- och efternamn

Använd &-operatorn eller funktionen SAMMANFOGA om du vill sammanfoga förnamn och efternamn.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

Carlos

Carvallo

=[Kolumn1]&[Kolumn2]

De båda strängarna sammanfogas (CarlosCarvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolumn1]&" "&[Kolumn2]

De båda strängarna sammanfogas och ett blanksteg infogas mellan förnamnet och efternamnet (Carlos Carvallo)

Carlos

Carvallo

=[Kolumn2]&", "&[Kolumn1]

De båda strängarna sammanfogas, men avgränsas med ett kommatecken och ett blanksteg (Carvallo, Carlos)

Carlos

Carvallo

=SAMMANFOGA([Kolumn2]; ","; [Kolumn1])

De båda strängarna sammanfogas, men avgränsas med ett kommatecken (Carvallo,Carlos)

Kombinera text och tal från olika kolumner

Du sammanfogar text och siffror genom att använda funktionen SAMMANFOGA, &-operatorn eller funktionen TEXT och &-operatorn.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

Yang

28

=[Kolumn1]&" sålde "&[Kolumn2]&" enheter."

Innehållet ovan kombineras till ett gemensamt uttryck (Yang sålde 28 enheter.)

Dubois

40%

=[Kolumn1]&" sålde "&TEXT([Kolumn2];"0%")&" av den totala försäljningen."

Innehållet ovan kombineras till ett gemensamt uttryck (Dubois sålde 40% av den totala försäljningen.)

Obs!: Med TEXT-funktionen läggs det formaterade värdet från Kolumn2 till, i stället för det underliggande värdet 0,4.

Yang

28

=SAMMANFOGA([Kolumn1];" sålde ";[Kolumn2];" enheter.")

Innehållet ovan kombineras till ett gemensamt uttryck (Yang sålde 28 enheter.)

Kombinera text med ett datum eller en tid

Använd funktionen TEXT och &-operatorn om du vill sammanfoga text med ett datum eller klockslag.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (resultat)

Faktureringsdatum

2007-06-05

="Utdragsdatum: "&TEXT([Kolumn2]; "åååå-mm-dd")

Text och ett datum sammanfogas (Utdragsdatum: 2007-06-05)

Fakturadatum

2007-06-05

=[Kolumn1]&" "&TEXT([Kolumn2]; "åååå-mm-dd")

Text och datum från olika kolumner sammanfogas till en kolumn (Fakturadatum 2007-06-05)

Jämföra kolumninnehåll

Använd funktionerna EXAKT och ELLER om du vill jämföra en kolumn med en annan kolumn eller med en lista över värden.

Kolumn1

Kolumn2

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

BD122

BD123

=EXAKT([Kolumn1];[Kolumn2])

Innehållet i de två första kolumnerna jämförs (Nej)

BD122

BD123

=EXAKT([Kolumn1]; "BD122")

Innehållet i Kolumn1 jämförs med strängen "BD122" (Ja)

Kontrollera om ett kolumnvärde eller en del av den matchar en specifik textsträng

Använd funktionerna OM, HITTA, SÖK och ÄRTAL om du vill kontrollera om ett kolumnvärde, eller en del av ett kolumnvärde, överensstämmer med en viss text.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (möjligt resultat)

Vietzen

=OM([Kolumn1]="Vietzen"; "OK"; "Inte OK")

Kontrollerar om innehållet i Kolumn1 är Vietzen (OK)

Vietzen

=OM(ÄRTAL(HITTA("v";[Kolumn1])); "OK"; "Inte OK")

Kontrollerar om innehållet i Kolumn1 innehåller bokstaven v (OK)

BD123

=ÄRTAL(HITTA("BD";[Kolumn1]))

Kontrollerar om Kolumn1 innehåller BD (Ja)

Räkna ifyllda kolumner

Använd funktionen ANTALV om du vill räkna kolumner som inte är tomma.

Kolumn1

Kolumn2

Kolumn3

Formel

Beskrivning (resultat)

Försäljning

19

=ANTALV([Kolumn1]; [Kolumn2])

Räknar antalet kolumner som inte är tomma (2)

Försäljning

19

=ANTALV([Kolumn1]; [Kolumn2]; [Kolumn3])

Räknar antalet kolumner som inte är tomma (2)

Ta bort tecken från text

Använd funktionerna LÄNGD, VÄNSTER och HÖGER om du vill ta bort tecken från text.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

Vitamin A

=VÄNSTER([Kolumn1];LÄNGD([Kolumn1])-2)

Returnerar 7 (9-2) tecken räknat från vänster (Vitamin)

Vitamin B1

=HÖGER([Kolumn1]; LÄNGD([Kolumn1])-8)

Returnerar 2 (10-8) tecken räknat från höger (B1)

Ta bort blanksteg från början och slutet av en kolumn

Använd funktionen RENSA om du vill ta bort blanksteg från en kolumn.

Kolumn1

Formel

Beskrivning (resultat)

Hej du!

=RENSA([Kolumn1])

Blankstegen i början och slutet tas bort (Hej du!)

Upprepa ett tecken i en kolumn

Använd funktionen REP om du vill upprepa ett tecken i en kolumn.

Formel

Beskrivning (resultat)

=REP(".";3)

En punkt skrivs tre gånger (...)

=REP("-";10)

Ett streck skrivs tio gånger (----------)

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×