Exchange 2010 slutet av stöd översikt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

14 januari 2020når Exchange Server 2010 slutet av support. Om du inte redan börjat migreringen från Exchange 2010 till Office 365 eller Exchange 2016, nu är det dags att börja planera startar.

Vad gör slutet av support medelvärdet?

Exchange-servern har som nästan alla Microsoft-produkter en supportlivscykeln under vilken vi tillhandahåller nya funktioner, programkorrigeringar, säkerhetsrelaterade korrigeringar och så vidare. Den här livscykeln varar vanligtvis 10 år från datumet för den produkten första versionen och slutet av den här livscykeln kallas produktens slutet av support. När Exchange 2010 når slutet av support på 14 januari 2020 tillhandahåller Microsoft inte längre:

 • Teknisk support för problem som kan uppstå

 • Programkorrigeringar för problem som upptäcks och kan påverka servrars stabilitet och användbarhet

 • Säkerhetskorrigeringar för säkerhetsproblem som upptäcks och som kan göra servrar sårbara för säkerhetsbrister

 • Tidszonsuppdateringar

Din installation av Exchange 2010 fortsätter att köra efter detta datum. Dock på grund av ändringar som anges ovan, rekommenderar vi att du migrerar från Exchange 2010 så snart som möjligt.

Mer information om Office 2010-servrar närmar sig slutet av support finns resurser för att du uppgraderar från Office 2007 eller 2010-servrar och klienter.

Vilka alternativ har jag?

Med Exchange 2010 sträcker sig dess slut för stöd, det här är en bra att utforska dina alternativ och förbereda en migreringsplan för. Du kan:

 • Migrera till Office 365 med snabbmigrering, uttryckligt eller hybrid migrering;

 • Migrera dina Exchange 2010-servrar till en nyare version av Exchange på din lokala servrar.

I följande avsnitt utforskar vi de olika alternativen i detalj.

Migrera till Office 365

Migrera din e-post till Office 365 är det bästa och enklaste alternativet som hjälper dig att återkalla distributionen Exchange 2010. Du kan göra ett enkelt hopp från gamla teknik till av nuvarande funktioner, som med en migrering till Office 365:

 • Efterlevnadsfunktioner, till exempel bevarandeprinciper, originalarkiv och bevarande av juridiska skäl, lokal eDiscovery och mycket mer

 • Microsoft team;

 • Power BI;

 • Prioriterad inkorg

 • Delve Analytics

 • REST API:er för programmeringsåtkomst till e-post, kalendrar, kontakter och så vidare.

Office 365 är också först med att få nya funktioner och upplevelser, och du och dina användare kan i regel börja använda dem genast. Du får inte bara nya funktioner utan behöver heller inte tänka på följande:

 • Köpa och underhålla maskinvara.

 • Betala för uppvärmning och kylning av servrar.

 • Hålla dig uppdaterad om säkerhets-, produkt- och tidszonskorrigeringar.

 • Underhålla lagring och programvara för att uppfylla efterlevnadskraven.

 • Uppgradera till en ny version av Exchange – du har alltid den senaste versionen av Exchange i Office 365.

Hur gör jag för att migrera till Office 365?

Du har lite olika alternativ för att migrera till Office 365 beroende på din organisation. När du väljer ett alternativ för migrering måste du tänka på ett par olika saker, till exempel antal platser eller postlådor som du behöver flytta, hur länge du vill att migreringen ska pågå och om du behöver en smidig integrering mellan din lokala installation och Office 365 under migreringen. I den här tabellen visas migreringsalternativen och de viktigaste faktorerna som avgör vilken metod du bör använda.

Migreringsalternativ

Organisationens storlek

Varaktighet

Snabb migrering

Färre än 150 platser

En vecka eller mindre

Express migrering

Färre än 150 platser

Ett par veckor eller mindre

Fullständig hybridmigrering

Fler än 150 platser

Några veckor eller mer

I följande avsnitt får du en översikt över de här metoderna. Ta en titt på Göra upp en migreringsplan om du vill ha detaljerad information om de olika metoderna.

Snabb migrering

En snabb migrering är en migrering där du, på förvalt datum och tid, kan migrera alla postlådor, distributionsgrupper, kontakter och så vidare, till Office 365. När du är klar stänger du av dina lokala Exchange-servrar och börjar använda enbart Office 365.

Metoden med snabb migrering är perfekt för små organisationer som inte har så många postlådor, som snabbt vill komma igång med Office 365 och som inte vill behöva hantera de mer komplexa delarna av andra metoder. Men den är också något begränsad eftersom den ska slutföras inom en vecka eller mindre och eftersom användarna måste konfigurera om sina Outlook-profiler. Även om det går att hantera upp till 2 000 postlådor vid snabb migrering rekommenderar vi starkt att du migrerar maximalt 150 postlådor med den här metoden. Om du försöker migrera fler än 150 postlådor kan du få problem med att hinna överföra alla postlådor innan deadline, och din IT-supportpersonal kan översvämmas av användare som behöver hjälp att konfigurera om Outlook.

Om du funderar på att göra en snabb migrering finns det ett par saker du måste tänka på:

 • Office 365 måste du ansluta till Exchange 2010 servrarna med hjälp av Outlook överallt via TCP-port 443;

 • Alla lokala postlådor kommer att flyttas till Office 365.

 • Du behöver ett lokalt administratörskonto med behörighet att läsa innehållet i användarnas postlådor.

 • Exchange 2010 godkända domäner som du vill använda i Office 365 behöver ska läggas till som verifierade domäner i tjänst.

 • Från det att du startar migreringen tills du påbörjar kompletteringsfasen kommer Office 365 med jämna mellanrum att synkronisera Office 365-postlådorna och de lokala postlådorna. Det innebär att du kan utföra migreringen utan att behöva oroa dig för att e-post ska bli kvar i dina lokala postlådor.

 • Användarna får nya tillfälliga lösenord för sina Office 365-konton som de behöver ändra när de loggar in på sina postlådor för första gången.

 • Du behöver en Office 365-licens som omfattar Exchange Online för varje användarpostlåda som du vill migrera.

 • Användarna måste konfigurera en ny Outlook-profil på var och en av sina enheter och hämta sin e-post igen. Mängden e-post som Outlook hämtar kan variera. Om du vill ha mer information kan du läsa artikeln om hur du kan ändra hur mycket e-post som ska behållas offline.

Om du vill veta mer om snabb migrering kan du ta en titt på följande:

Express migrering

En express-migrering är en där du har några hundra postlådor som du vill migrera till Office 365, kan utföra migreringen inom ett par veckor och inte behöver någon av avancerade hybrid migrering funktioner som delade ledig/upptagen kalenderinformation.

Express migrering är bra för organisationer som behöver ta längre tid att migrera postlådorna till Office 365, men fortfarande planerar att utföra migreringen inom ett par veckor. Du får några av fördelarna med mer avancerade fullständiga hybrid migreringen utan många av komplexitet. Du kan styra hur många och vilka, postlådor har migrerats vid en viss tidpunkt; Office 365-postlådor skapas med användarnamn och lösenord för sina lokala konton; och till skillnad från snabbmigrering migreringar kan användarna måste inte återskapa sina Outlook-profiler.

Om du funderar på att göra en stegvis migrering finns det ett par saker du bör tänka på:

 • Office 365 måste du ansluta till Exchange 2010 servrarna med hjälp av Outlook överallt via TCP-port 443;

 • Du måste du utföra en enstaka katalogsynkronisering mellan din lokala Active Directory-servrar och Office 365;

 • Användare kommer att kunna logga in på sin Office 365-brevlåda med samma användarnamn och lösenord som de använder när sina postlådor har migrerats;

 • Du behöver en Office 365-licens som omfattar Exchange Online för varje användarpostlåda som du vill migrera.

 • Användarna behöver inte konfigurera en ny Outlook-profil på de flesta av sina enheter (vissa äldre Android-telefoner kan behöva en ny profil) och behöver inte hämta sin e-post igen.

Om du vill veta mer om stegvis migrering kan ta en titt på Använd Minimal Hybrid att snabbt migrera Exchange-postlådor till Office 365

Fullständig hybrid

En fullständig hybridmigrering är en migrering där din organisation har många hundra eller tiotusentals postlådor och du vill flytta vissa av dem eller alla till Office 365. Eftersom hybridmigreringar i regel är mer långsiktiga gör den här typen av migreringar det möjligt att:

 • Visa lokala användare kalenderinformation om ledig/upptagen för användare i Office 365, och vice versa.

 • Visa en enhetlig global adresslista som innehåller mottagare både lokalt och i Office 365.

 • Visa fullständiga Outlook-mottagarkort för alla användare, oavsett om de är lokala eller i Office 365.

 • Skydda e-postkommunikationen mellan lokala Exchange-servrar och Office 365 med TLS och certifikat.

 • Behandla meddelanden som skickas mellan lokala Exchange-servrar och Office 365 som interna, så att de kan:

  • Utvärderas och bearbetas på lämpligt sätt av transport- och efterlevnadsagenter som är inriktade på interna meddelanden.

  • Kringgå skräppostfilter.

Fullständiga hybridmigreringar är bäst för organisationer som förväntar sig att ha en hybridkonfiguration under flera månader eller ännu längre. Du får de funktioner som beskrivs tidigare i det här avsnittet plus katalogsynkronisering, bättre integrerade efterlevnadsfunktioner och möjligheten att flytta postlådor till och från Office 365 med hjälp av flyttningar av postlådor online. Office 365 blir ett tillägg till din lokala organisation.

Om du funderar på att göra en fullständig hybridmigrering finns det ett par saker du bör tänka på:

 • Fullständiga hybridmigreringar är inte lämpliga för alla typer av organisationer. På grund av komplexiteten hos fullständiga hybridmigreringar ser i regel inte organisationer med färre än några hundra postlådor några fördelar med en fullständig hybridmigrering som gör det värt besväret och kostnaden för att göra en sådan. Om det här låter som din organisation rekommenderar vi att du i stället överväger en snabb migrering eller stegvis migrering.

 • Office 365 måste du ansluta till en Exchange 2010-server med hjälp av Outlook överallt via TCP-port 443;

 • Du måste konfigurera katalogsynkronisering med hjälp av Azure Active Directory Connect (AADConnect) mellan dina lokala Active Directory-servrar och Office 365.

 • Användare kommer att kunna logga in på sina Office 365-postlådor med samma användarnamn och lösenord som de använder när de loggar in i det lokala nätverket (kräver Azure Active Directory Connect med lösenordssynkronisering och/eller Active Directory Federation Services).

 • Du behöver en Office 365-licens som omfattar Exchange Online för varje användarpostlåda som du vill migrera.

 • Användarna behöver inte konfigurera en ny Outlook-profil på de flesta av sina enheter (vissa äldre Android-telefoner kan behöva en ny profil) och behöver inte hämta sin e-post igen.

Om en fullständig hybridmigrering låter rätt för dig kan du ta en titt på följande resurser som är avsedda att hjälpa dig med migreringen:

Migrera till en nyare version av Exchange Server

När vi tror starkt att du kan åstadkomma bästa värde och användarupplevelse genom att migrera till Office 365, Förstå vi även att vissa organisationer måste behålla sin e-post lokalt. Det kan bero på grund av bestämmelser, att säkerställa att data sparas inte i ett datacenter som finns i ett annat land och så vidare. Om du väljer att behålla din e-post lokalt kan du migrera din Exchange 2010-miljö till Exchange 2013 eller Exchange 2016.

Vi rekommenderar att du migrerar till Exchange 2016 om du inte kan migrera till Office 365. Exchange 2016 innehåller alla de funktioner och framsteg som ingår i tidigare versioner av Exchange, och det motsvarar bäst den upplevelse du kan få med Office 365 (även om vissa funktioner endast är tillgängliga i Office 365). Ta bara en titt på några av de saker som du har missat:

Exchange-versionen

Funktioner

Exchange 2013

 • Förenklad arkitektur vilket minskar antalet serverrollerna till tre (postlåda, klientåtkomst, gränstransport)

 • Principer för dataförlustskydd som hjälper till att förhindra att känslig information läcker ut

 • Avsevärt bättre Outlook Web App-upplevelse

Exchange 2016

Funktionerna i Exchange 2013 och...

 • Ytterligare förenklade serverroller till bara postlåda och gränstransport

 • Förbättrade principer för dataförlustskydd samt integrering med SharePoint

 • Förbättrad motståndskraft hos databaserna

 • Dokumentsamarbete online

Vilken version bör jag migrera till?

Vi rekommenderar att du först utgår ifrån att du bör migrera till Exchange 2016. Använd sedan följande information för att bekräfta ditt antagande eller för att utesluta Exchange 2016. Om du av någon anledning inte kan migrera till Exchange 2016 går du igenom samma process med Exchange 2013 och så vidare.

Att tänka på

Mer information

Slutet av support datum

Precis som Exchange 2010 har varje version av Exchange slut för support datum:

 • Exchange 2013    – april 2023

 • Exchange 2016    – oktober 2025

Ju tidigare slutet av stöd för datum, först måste du utföra en annan migrering. April 2023 är mycket närmare än du tror!

Migrering sökvägen till Exchange 2013 eller 2016

Här är de allmänna faserna för att migrera till Exchange 2013:

 1. Installera Exchange 2013 eller 2016 i organisationen befintliga Exchange 2010

 2. Flytta tjänster och andra infrastruktur till Exchange 2013 eller 2016

 3. Flytta postlådor och gemensamma mappar till Exchange 2013 eller 2016

 4. Inaktivera återstående Exchange 2010-servrar

Versionssamexistens

När migreringen till Exchange 2013 eller Exchange 2016 kan installera du båda versionerna till en befintlig Exchange 2010-organisation. Här kan du installera en eller flera Exchange 2013 eller 2016 Exchange-servrar och utföra migreringen.

Servermaskinvara

Maskinvarukrav för Server har ändrats från Exchange 2010. Du måste du kontrollera att du kommer att använda maskinvaran är kompatibel. Du hittar mer information om maskinvarukrav för varje version:

Du kommer att upptäcka att med de betydande förbättringarna av Exchanges prestanda och den ökade datorkraften och lagringskapaciteten i nyare servrar behöver du förmodligen färre servrar för att stödja samma antal postlådor.

Operativsystemsversion

De lägsta operativsystemsversionerna som stöds för varje version är:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 SP1

Du kan hitta mer information om operativsystemssupport i supportmatrisen för Exchange.

Active Directory-skogsfunktionsnivån

De lägsta funktionsnivåerna för Active Directory-skogar som stöds för respektive version är följande:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

Du kan hitta mer information om support för skogsfunktionsnivåer i supportmatrisen för Exchange.

Office-klientversioner

De lägsta Office-klientversionerna som stöds för respektive version är:

 • Exchange 2016    Office 2010 (med de senaste uppdateringarna)

 • Exchange 2013    Office 2007 SP3

Du kan hitta mer information om Office-klientsupport i supportmatrisen för Exchange.

Hur migrerar jag?

Om du har bestämt dig för att du vill behålla din e-post lokalt kan du ta hjälp av följande resurser vid migreringen:

Vad gör jag om jag behöver hjälp?

Om du migrerar till Office 365 kanske du är berättigad att använda tjänsten Microsoft FastTrack. FastTrack ger bästa praxis, verktyg och resurser för att göra din migrering till Office 365 så smidig som möjligt. Bäst av allt är att du har en riktig supporttekniker som vägleder dig genom migreringen, från planeringen och utformningen hela vägen till migreringen av den sista postlådan. Om du vill veta mer om FastTrack kan du ta en titt på Microsoft FastTrack.

Om du stöter på problem under migreringen till Office 365 och du inte använder FastTrack, eller under migreringen till en nyare version av Exchange Server, finns vi här för att hjälpa. Här är några resurser som kan vara till hjälp.

Närliggande information

Resurser för att du uppgraderar från Office 2007 eller 2010-servrar och klienter
Office pension grupp (Microsoft teknisk Community)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×