Office
Logga in

Exchange 2007 slutet av stöd översikt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

11 April 2017nått Exchange Server 2007 slutet av support. Om du inte redan börjat migreringen från Exchange 2007 till Office 365 eller Exchange 2016, nu är det dags att börja planera startar.

Vad gör slutet av support medelvärdet?

Exchange-servern har som nästan alla Microsoft-produkter en supportlivscykeln under vilken vi tillhandahåller nya funktioner, programkorrigeringar, säkerhetsrelaterade korrigeringar och så vidare. Den här livscykeln varar vanligtvis 10 år från datumet för den produkten första versionen och slutet av den här livscykeln kallas produktens slutet av support. Eftersom Exchange 2007 kommit dess slutet av support på 11 April 2017 Microsoft tillhandahåller inte längre:

 • Teknisk support för problem som kan uppstå

 • Programkorrigeringar för problem som upptäcks och kan påverka servrars stabilitet och användbarhet

 • Säkerhetskorrigeringar för säkerhetsproblem som upptäcks och som kan göra servrar sårbara för säkerhetsbrister

 • Tidszonsuppdateringar

Din installation av Exchange 2007 fortsätter att köras efter detta datum. På grund av ändringarna ovan rekommenderar vi dock starkt att du migrerar från Exchange 2007 så snart som möjligt.

Mer information om Office 2007-servrar vars support snart upphör finns i artikeln om att planera uppgraderingen för Office 2007-servrar.

Vilka alternativ har jag?

Nu när Exchange 2007 har fått dess slut för stöd, rekommenderar vi att du utforska dina alternativ och förbereda en migreringsplan för. Du kan:

 • Migrera till Office 365 med hjälp av snabb migrering, stegvis migrering eller hybridmigrering.

 • Migrera dina Exchange 2007-servrar till en nyare version av Exchange på dina lokala servrar.

I följande avsnitt utforskar vi de olika alternativen i detalj.

Migrera till Office 365

Att migrera din e-post till Office 365 är det bästa och enklaste alternativet för dig att dra tillbaka din Exchange 2007-distribution. Genom att migrera till Office 365 kan du ta ett enkelt kliv från 10 år gammal teknik till moderna funktioner:

 • Efterlevnadsfunktioner, till exempel bevarandeprinciper, originalarkiv och bevarande av juridiska skäl, lokal eDiscovery och mycket mer

 • Grupper i Office 365

 • Prioriterad inkorg

 • Delve Analytics

 • REST API:er för programmeringsåtkomst till e-post, kalendrar, kontakter och så vidare.

Office 365 är också först med att få nya funktioner och upplevelser, och du och dina användare kan i regel börja använda dem genast. Du får inte bara nya funktioner utan behöver heller inte tänka på följande:

 • Köpa och underhålla maskinvara.

 • Betala för uppvärmning och kylning av servrar.

 • Hålla dig uppdaterad om säkerhets-, produkt- och tidszonskorrigeringar.

 • Underhålla lagring och programvara för att uppfylla efterlevnadskraven.

 • Uppgradera till en ny version av Exchange – du har alltid den senaste versionen av Exchange i Office 365.

Hur gör jag för att migrera till Office 365?

Du har lite olika alternativ för att migrera till Office 365 beroende på din organisation. När du väljer ett alternativ för migrering måste du tänka på ett par olika saker, till exempel antal platser eller postlådor som du behöver flytta, hur länge du vill att migreringen ska pågå och om du behöver en smidig integrering mellan din lokala installation och Office 365 under migreringen. I den här tabellen visas migreringsalternativen och de viktigaste faktorerna som avgör vilken metod du bör använda.

Migreringsalternativ

Organisationens storlek

Varaktighet

Snabb migrering

Färre än 150 platser

En vecka eller mindre

Stegvis migrering

Fler än 150 platser

Ett par veckor

Fullständig hybridmigrering

Flera hundra till tusentals platser

Några månader eller mer

I följande avsnitt får du en översikt över de här metoderna. Ta en titt på Göra upp en migreringsplan om du vill ha detaljerad information om de olika metoderna.

Snabb migrering

En snabb migrering är en migrering där du, på förvalt datum och tid, kan migrera alla postlådor, distributionsgrupper, kontakter och så vidare, till Office 365. När du är klar stänger du av dina lokala Exchange-servrar och börjar använda enbart Office 365.

Metoden med snabb migrering är perfekt för små organisationer som inte har så många postlådor, som snabbt vill komma igång med Office 365 och som inte vill behöva hantera de mer komplexa delarna av andra metoder. Men den är också något begränsad eftersom den ska slutföras inom en vecka eller mindre och eftersom användarna måste konfigurera om sina Outlook-profiler. Även om det går att hantera upp till 2 000 postlådor vid snabb migrering rekommenderar vi starkt att du migrerar maximalt 150 postlådor med den här metoden. Om du försöker migrera fler än 150 postlådor kan du få problem med att hinna överföra alla postlådor innan deadline, och din IT-supportpersonal kan översvämmas av användare som behöver hjälp att konfigurera om Outlook.

Om du funderar på att göra en snabb migrering finns det ett par saker du måste tänka på:

 • Office 365 måste kunna anslutas till dina Exchange 2007-servrar med hjälp av Outlook Anywhere över TCP-port 443.

 • Alla lokala postlådor kommer att flyttas till Office 365.

 • Du behöver ett lokalt administratörskonto med behörighet att läsa innehållet i användarnas postlådor.

 • De godkända domänerna för Exchange 2007 som du vill använda i Office 365 måste läggas till som verifierade domäner i tjänsten.

 • Från det att du startar migreringen tills du påbörjar kompletteringsfasen kommer Office 365 med jämna mellanrum att synkronisera Office 365-postlådorna och de lokala postlådorna. Det innebär att du kan utföra migreringen utan att behöva oroa dig för att e-post ska bli kvar i dina lokala postlådor.

 • Användarna får nya tillfälliga lösenord för sina Office 365-konton som de behöver ändra när de loggar in på sina postlådor för första gången.

 • Du behöver en Office 365-licens som omfattar Exchange Online för varje användarpostlåda som du vill migrera.

 • Användarna måste konfigurera en ny Outlook-profil på var och en av sina enheter och hämta sin e-post igen. Mängden e-post som Outlook hämtar kan variera. Om du vill ha mer information kan du läsa artikeln om hur du kan ändra hur mycket e-post som ska behållas offline.

Om du vill veta mer om snabb migrering kan du ta en titt på följande:

Stegvis migrering

En stegvis migrering är en migrering där du har några hundra eller ett par tusen postlådor som du vill migrera till Office 365, behöver en vecka eller mer för att genomföra migreringen och inte behöver några av de avancerade hybridmigreringsfunktionerna, som delad kalenderinformation om ledig/upptagen.

Stegvis migrering är mycket lämplig för organisationer som behöver mer tid för att migrera sina postlådor till Office 365, men ändå planerar att genomföra migreringen på ett par veckor. Du kan migrera postlådor i ”batchar” som hjälper dig att styra hur många, och vilka, postlådor som migreras vid en given tidpunkt. Du kanske grupperar postlådor för användare på samma avdelning, för att vara säker på att alla flyttas samtidigt. Eller så kanske du vill vänta med chefernas postlådor till den sista omgången. Precis som i samband med snabb migrering måste användarna återskapa sina Outlook-profiler.

Om du funderar på att göra en stegvis migrering finns det ett par saker du bör tänka på:

 • Office 365 måste kunna anslutas till dina Exchange 2007-servrar med hjälp av Outlook Anywhere över TCP-port 443.

 • Du behöver ett lokalt administratörskonto med behörighet att läsa innehållet i användarnas postlådor.

 • De godkända domänerna för Exchange 2007 som du vill använda i Office 365 måste läggas till som verifierade domäner i tjänsten.

 • Du behöver skapa en CSV-fil med det fullständiga namnet och e-postadressen för varje postlåda som du vill migrera i en batch. Du måste även lägga till ett nytt lösenord för varje postlåda som du migrerar och sedan skicka alla användare deras lösenord. Användarna uppmanas att ändra lösenord första gången de loggar in på sina nya Office 365-postlådor.

 • Från det att du startar migreringsbatchen tills du påbörjar kompletteringsfasen kommer Office 365 med jämna mellanrum att synkronisera Office 365-postlådorna och de lokala postlådorna som ingår i batchen. Det innebär att du kan utföra migreringen utan att behöva oroa dig för att e-post ska bli kvar i dina lokala postlådor.

 • Användarna får nya tillfälliga lösenord för sina Office 365-konton som de behöver ändra när de loggar in på sina postlådor för första gången.

 • Du behöver en Office 365-licens som omfattar Exchange Online för varje användarpostlåda som du vill migrera.

 • Användarna måste konfigurera en ny Outlook-profil på var och en av sina enheter och hämta sin e-post igen. Mängden e-post som Outlook hämtar kan variera. Om du vill ha mer information kan du läsa artikeln om hur du kan ändra hur mycket e-post som ska behållas offline.

Om du vill veta mer om stegvis migrering kan du ta en titt på följande:

Fullständig hybrid

En fullständig hybridmigrering är en migrering där din organisation har många hundra eller tiotusentals postlådor och du vill flytta vissa av dem eller alla till Office 365. Eftersom hybridmigreringar i regel är mer långsiktiga gör den här typen av migreringar det möjligt att:

 • Visa lokala användare kalenderinformation om ledig/upptagen för användare i Office 365, och vice versa.

 • Visa en enhetlig global adresslista som innehåller mottagare både lokalt och i Office 365.

 • Visa fullständiga Outlook-mottagarkort för alla användare, oavsett om de är lokala eller i Office 365.

 • Skydda e-postkommunikationen mellan lokala Exchange-servrar och Office 365 med TLS och certifikat.

 • Behandla meddelanden som skickas mellan lokala Exchange-servrar och Office 365 som interna, så att de kan:

  • Utvärderas och bearbetas på lämpligt sätt av transport- och efterlevnadsagenter som är inriktade på interna meddelanden.

  • Kringgå skräppostfilter.

Fullständiga hybridmigreringar är bäst för organisationer som förväntar sig att ha en hybridkonfiguration under flera månader eller ännu längre. Du får de funktioner som beskrivs tidigare i det här avsnittet plus katalogsynkronisering, bättre integrerade efterlevnadsfunktioner och möjligheten att flytta postlådor till och från Office 365 med hjälp av flyttningar av postlådor online. Office 365 blir ett tillägg till din lokala organisation.

Om du funderar på att göra en fullständig hybridmigrering finns det ett par saker du bör tänka på:

 • Fullständiga hybridmigreringar är inte lämpliga för alla typer av organisationer. På grund av komplexiteten hos fullständiga hybridmigreringar ser i regel inte organisationer med färre än några hundra postlådor några fördelar med en fullständig hybridmigrering som gör det värt besväret och kostnaden för att göra en sådan. Om det här låter som din organisation rekommenderar vi att du i stället överväger en snabb migrering eller stegvis migrering.

 • Du måste distribuera minst en Exchange 2013-server i din Exchange 2007-organisation som ska fungera som ”hybridserver”. Den här servern kommunicerar med Office 365 åt dina Exchange 2007-servrar.

 • Office 365 måste kunna anslutas till ”hybridservern” med hjälp av Outlook Anywhere över TCP-port 443.

 • Du måste konfigurera katalogsynkronisering med hjälp av Azure Active Directory Connect (AADConnect) mellan dina lokala Active Directory-servrar och Office 365.

 • Användare kommer att kunna logga in på sina Office 365-postlådor med samma användarnamn och lösenord som de använder när de loggar in i det lokala nätverket (kräver Azure Active Directory Connect med lösenordssynkronisering och/eller Active Directory Federation Services).

 • Du behöver en Office 365-licens som omfattar Exchange Online för varje användarpostlåda som du vill migrera.

 • Användarna behöver inte konfigurera en ny Outlook-profil på de flesta av sina enheter (vissa äldre Android-telefoner kan behöva en ny profil) och behöver inte hämta sin e-post igen.

Om en fullständig hybridmigrering låter rätt för dig kan du ta en titt på följande resurser som är avsedda att hjälpa dig med migreringen:

Migrera till en nyare version av Exchange Server

Även om vi tror att du får ut mer och en bättre upplevelse genom att migrera till Office 365 förstår vi att vissa organisationer måste ha sin e-post lokalt. Det kan bero på lagstadgade krav, för att säkerställa att data inte lagras i ett datacenter i ett annat land och så vidare. Om du väljer att behålla din lokala e-post kan du migrera Exchange 2007-miljön till Exchange 2010, Exchange 2013 eller Exchange 2016.

Vi rekommenderar att du migrerar till Exchange 2016 om du inte kan migrera till Office 365. Exchange 2016 innehåller alla de funktioner och framsteg som ingår i tidigare versioner av Exchange, och det motsvarar bäst den upplevelse du kan få med Office 365 (även om vissa funktioner endast är tillgängliga i Office 365). Ta bara en titt på några av de saker som du har missat:

Exchange-versionen

Funktioner

Exchange 2010

 • Rollbaserad åtkomstkontroll (behörigheter utan åtkomstkontrollistor)

 • Postlådeprinciper för Outlook Web Access

 • Möjligheten att dela ledig/upptagen och att delegera kalendrar mellan organisationer

Exchange 2013

Funktionerna i Exchange 2010 och...

 • Förenklad arkitektur vilket minskar antalet serverrollerna till tre (postlåda, klientåtkomst, gränstransport)

 • Principer för dataförlustskydd som hjälper till att förhindra att känslig information läcker ut

 • Avsevärt bättre Outlook Web App-upplevelse

Exchange 2016

Funktionerna i Exchange 2013 och...

 • Ytterligare förenklade serverroller till bara postlåda och gränstransport

 • Förbättrade principer för dataförlustskydd samt integrering med SharePoint

 • Förbättrad motståndskraft hos databaserna

 • Dokumentsamarbete online

Vilken version bör jag migrera till?

Vi rekommenderar att du först utgår ifrån att du bör migrera till Exchange 2016. Använd sedan följande information för att bekräfta ditt antagande eller för att utesluta Exchange 2016. Om du av någon anledning inte kan migrera till Exchange 2016 går du igenom samma process med Exchange 2013 och så vidare.

Att tänka på

Mer information

Slutet av support datum

Varje version av Exchange har slut för support datum som Exchange 2007:

 • Exchange 2010    – januari 2020

 • Exchange 2013    – april 2023

 • Exchange 2016    – oktober 2025

Ju tidigare slutet av stöd för datum, först måste du utföra en annan migrering. Januari 2020 är mycket närmare än du tror!

Migreringsplan till Exchange 2010 och 2013

Här är de allmänna faserna för migrering till Exchange 2010 eller Exchange 2013:

 1. Installera Exchange 2010 eller 2013 i din befintliga Exchange 2007-organisation

 2. Flytta tjänster och annan infrastruktur till Exchange 2010 eller 2013

 3. Flytta postlådor och gemensamma mappar till Exchange 2010 eller 2013

 4. Ställ av återstående Exchange 2007-servrar

Migreringsplan till Exchange 2016

Här är de allmänna faserna för migrering till Exchange 2016:

 1. Installera Exchange 2013 i din befintliga Exchange 2007-organisation

 2. Flytta tjänster och annan infrastruktur till Exchange 2013

 3. Flytta postlådor och gemensamma mappar till Exchange 2013

 4. Ställ av återstående Exchange 2007-servrar

 5. Installera Exchange 2016 i din befintliga Exchange 2013-organisation.

 6. Flytta postlådor, gemensamma mappar, tjänster och annan infrastruktur till Exchange 2016 (ordningen spelar ingen roll).

 7. Ställ av återstående Exchange 2013-servrar

Obs!: Det är enkelt att migrera från Exchange 2013 till Exchange 2016. Båda versionerna har nästan samma maskinvarukrav. Detta, och det faktum att de här versionerna är så kompatibla, innebär att du kan bygga om en server som du har köpt för Exchange 2013 och installera Exchange 2016 på den. Och med flyttning av onlinepostlåda märker de flesta användare aldrig att deras postlåda flyttats från servern och sedan tillbaka in igen när du har återskapat den med Exchange 2016.

Versionssamexistens

Vid migrering till:

 • Exchange 2016    Exchange 2016 kan inte installeras i en organisation som innehåller en Exchange 2007-server. Du måste först migrera till Exchange 2010 eller 2013 (vi rekommenderar Exchange 2013), ta bort alla Exchange 2007-servrar och sedan migrera till Exchange 2016.

 • Exchange 2010 eller Exchange 2013    Du kan installera Exchange 2010 eller Exchange 2013 i en befintlig Exchange 2007-organisation. På så sätt kan du installera en eller flera Exchange 2010- eller 2013-servrar och utföra migreringen.

Servermaskinvara

Maskinvarukraven för servrar har ändrats jämfört med Exchange 2007. Du måste kontrollera att maskinvaran du tänker använda är kompatibel. Du hittar mer information om maskinvarukraven för de olika versionerna här:

Du kommer att upptäcka att med de betydande förbättringarna av Exchanges prestanda och den ökade datorkraften och lagringskapaciteten i nyare servrar behöver du förmodligen färre servrar för att stödja samma antal postlådor.

Operativsystemsversion

De lägsta operativsystemsversionerna som stöds för varje version är:

 • Exchange 2016    Windows Server 2012

 • Exchange 2013    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2010    Windows Server 2008 SP2

Du kan hitta mer information om operativsystemssupport i supportmatrisen för Exchange.

Active Directory-skogsfunktionsnivån

De lägsta funktionsnivåerna för Active Directory-skogar som stöds för respektive version är följande:

 • Exchange 2016    Windows Server 2008 R2 SP1

 • Exchange 2013    Windows Server 2003

 • Exchange 2010    Windows Server 2003

Du kan hitta mer information om support för skogsfunktionsnivåer i supportmatrisen för Exchange.

Office-klientversioner

De lägsta Office-klientversionerna som stöds för respektive version är:

 • Exchange 2016    Office 2010 (med de senaste uppdateringarna)

 • Exchange 2013    Office 2007 SP3

 • Exchange 2010    Office 2003

Du kan hitta mer information om Office-klientsupport i supportmatrisen för Exchange.

Hur migrerar jag?

Om du har bestämt dig för att du vill behålla din e-post lokalt kan du ta hjälp av följande resurser vid migreringen:

Vad gör jag om jag behöver hjälp?

Om du migrerar till Office 365 kanske du är berättigad att använda tjänsten Microsoft FastTrack. FastTrack ger bästa praxis, verktyg och resurser för att göra din migrering till Office 365 så smidig som möjligt. Bäst av allt är att du har en riktig supporttekniker som vägleder dig genom migreringen, från planeringen och utformningen hela vägen till migreringen av den sista postlådan. Om du vill veta mer om FastTrack kan du ta en titt på Microsoft FastTrack.

Om du stöter på problem under migreringen till Office 365 och du inte använder FastTrack, eller under migreringen till en nyare version av Exchange Server, finns vi här för att hjälpa. Här är några resurser som kan vara till hjälp.

Närliggande information

Resurser som hjälper dig att uppgradera från Office 2007-servrar och -klienter
Office Retirement Group (Microsoft Tech Community)

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×