Office
Logga in
Excel svarar inte, hänger upp sig, fryser eller slutar fungera

Excel svarar inte, hänger upp sig, fryser eller slutar fungera

I den här artikeln tar vi upp de felsökningsåtgärder som du kan använda för att lösa de flesta vanliga problem som kan orsaka felet Excel svarar inte eller få Excel att hänga upp sig eller frysa när du startar Excel eller öppnar en fil. Den här typen av problem kan uppstå på grund av en eller flera av anledningarna nedan.

Följ ordningen med lösningar i den här artikeln. Om du redan har provat ett av de här tillvägagångssätten och det inte hjälpte kan du gå vidare till nästa lösning i listan.

Obs!: Om du har problem med att öppna Excel-filer efter en uppgradering från Windows 7 till Windows 10 kan du läsa Problem med öppning av Office-filer efter uppgradering från Windows 7 till Windows 10.

Installera de senaste uppdateringarna

Du kanske måste ställa in Windows Update så att det automatiskt hämtar och installerar rekommenderade uppdateringar. Installation av viktiga rekommendationer och optimala uppdateringar kan ofta lösa problemen, eftersom daterade filer ersätts och svagheter åtgärdas. Installera de senaste Office-uppdateringarna genom att följa anvisningarna i den här artikeln: Uppdatera Office och datorn.

Om problemet inte löstes av att installera de senaste Office-uppdateringarna går du till nästa åtgärd i listan.

Kontrollera att Excel inte används av en annan process

Om Excel används av en annan process visas den här informationen i det vågräta statusfältet längst ned i Excel-fönstret. Om du försöker att utföra andra åtgärder när Excel används kanske programmet inte svarar. Låt processen slutföras innan du försöker vidta andra åtgärder.

Om Excel inte används av en annan process fortsätter du till nästa steg i listan.

Undersöka möjliga problem med tillägg.

Tillägg kan förbättra ditt arbete men de kan också störa eller hamna i konflikt med Excel. Starta Excel utan några tillägg och se om problemet försvinner. Så här gör du:

 1. Gör något av följande:

  • Om du använder Windows 10 väljer du Start > Alla appar > Windows-systemet > Kör.

  • Om du använder Windows 8 klickar du på Kör i app-menyn.

  • Om du använder Windows 7 klickar du på Start.

  • I Windows 10 och Windows 8 skriver du Excel/safe i rutan Kör och klickar sedan på OK.

  • I Windows 7: Skriv Excel/safe i Sök bland program och filer. Klicka på OK.

 2. Om problemet har lösts klickar du på Arkiv > Alternativ > Tillägg.

 3. Välj COM-tillägg och klicka på Sök.

 4. Avmarkera alla kryssrutor i listan. Klicka på OK.

 5. Stäng och starta om Excel.

Om du inte märker av problemet kan du börja aktivera ett tillägg åt gången tills problemet visar sig igen. På så vis kan du ta reda på vilket tillägg det är som orsakar problemet. Glöm inte att starta om Excel varje gång du aktiverar ett tillägg.

Om det här inte löser problemet kan du gå vidare till nästa steg i listan.

Reparera Office-program

Att reparera dina Office-program kan lösa problemen med att Excel inte svarar, hänger sig eller fryser genom att fel i Office-filer repareras automatiskt. Anvisningar för hur du gör det finns i Reparera ett Office-program.

Om det här inte löste problemet fortsätter du med nästa steg i listan.

Kontrollera att ditt antivirusprogram är uppdaterat och att det inte är i konflikt med Excel

Om din antivirusprogramvara inte är uppdaterad kanske Excel inte fungerar som det ska.

Kontrollera att din antivirusprogramvara är uppdaterad:

Leverantörer av antivirusprogram lägger kontinuerligt upp nya uppdateringar som kan hantera nya virus som skapas. Uppdateringarna hämtar du från Internet. Hämta de senaste uppdateringarna genom att gå till din leverantörs webbplats.

En lista med leverantörer av antivirusprogram finns i Leverantörer av säkerhetsprogramvara för konsumenter.

Kontrollera att ditt antivirusprogram inte är i konflikt med Excel.

Om ditt antivirusprogram har integrering med Excel kan du kanske upptäcka vissa prestandaproblem. I så fall kan du inaktivera all Excel-integrering i antivirusprogramvaran. Du kan också inaktivera antivirusprogramvarans tillägg som är installerade i Excel.

Viktigt!: Om du ändrar antivirusinställningarna kan din dator utsättas för attacker. Därför rekommenderar vi att du inte försöker ändra dina antivirusinställningar. Använd den här lösningen på egen risk.

Du kanske måste kontakta din antivirusleverantör för hjälp med att konfigurera programvaran så att integrering med Excel eller skanning i Excel exkluderas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×