Excel-funktioner som inte stöds fullt ut i Excel Starter

Obs!: Den här artikeln har fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Microsoft Excel Starter 2010 är en förenklad version av Excel som är förinstallerad på datorn. Excel Starter innehåller funktioner som är grundläggande för att skapa och arbeta med kalkyl blad, men innehåller inte den RTF-uppsättning funktioner som finns i den fullständiga versionen av Excel. Den här artikeln innehåller skillnader mellan Excel Starter och fullständig version av Excel.

Om du har en större uppsättning funktioner än vad Excel Starter ger kan du enkelt uppgradera från Excel Starter till Excel. På fliken Start klickar du på köp för att besöka en åter försäljare online, där du kan köpa och ladda ner Office direkt.

Arbets boks innehåll

Den här funktionen i Excel...

Stöds det här i Excel Starter...

Tillägg

Ej tillgänglig

Tillägg kan inte installeras med Excel Starter. Om du öppnar en arbets bok som har skapats med hjälp av ett Excel-tillägg stöds kanske inte vissa funktioner i arbets boken.

Pivottabeller

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som innehåller pivottabeller kan du sortera och filtrera pivottabellen och du kan klippa ut, kopiera, klistra in eller ta bort hela pivottabellen. Du kan också formatera celler i pivottabellen och du kan uppdatera data.

Pivotdiagram

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som innehåller pivotdiagram kan du ändra layouten för pivotdiagrammet (med hjälp av flikarna design och layout ), inklusive att ändra axel etiketterna. Du kan klippa ut, kopiera, klistra in och ta bort hela pivottabellen. Du kan också uppdatera data.

Utsnitt

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som innehåller utsnitt kan du använda utsnitt för att filtrera data i en pivottabellrapport. Du kan också använda utsnitts format och du kan ta bort ett utsnitt.

SmartArt-grafik

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som innehåller SmartArt kan du redigera och formatera texten, formatera formen och klippa ut, kopiera, klistra in eller ta bort hela SmartArt-grafiken.

Signaturrad

Ej tillgängligt för att skapa, digital signering är inte tillgängligt

Om du öppnar en arbets bok som innehåller en Signaturrad med en giltig signatur kan du Visa signaturinformation. Du kan också klippa ut, kopiera, klistra in, ta bort eller ändra storlek på signaturraden.

Objekt

Du kan lägga till objekt i en arbets bok genom att dra och släppa dem i kalkyl bladet. Vissa typer av objekt återges som bilder, men andra är tillgängliga genom att klicka på fliken Arkiv och sedan klicka på Öppna, om program varan för att öppna objektet är installerad på datorn

Anslutningar till externa data

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som ansluter till externa data uppdaterar Excel Starter data.

Dataverifiering

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som innehåller regler för att verifiera data används reglerna i Excel Starter.

Konsoliderade data

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som innehåller konsoliderade data stöds länkarna.

Data tabell

Inte tillgängligt för att skapa

Om du öppnar en arbets bok som innehåller en data tabell kan du uppdatera data.

Kommentarer

Är inte tillgängligt för att skapa eller ta bort

Om du öppnar en arbets bok som innehåller kommentarer kan du formatera och redigera texten i kommentarerna.

Filer i följande format:

  • .xla

  • .xlam

  • .dsn

  • .mde

  • .odc

  • .udl

De här filerna öppnas inte i Excel Starter.

Programfunktioner

Excel-funktion

Tillgänglighet i Excel Starter

Verktygsfältet Snabbåtkomst

Du kan Visa verktygsfältet snabb åtkomst ovanför eller nedanför menyfliksområdet, men du kan inte lägga till eller ta bort kommandon från det.

Anpassningar av menyfliksområdet

Menyfliksområdet i Excel Starter kan inte anpassas, men du kan minimera och expandera det genom att trycka på CTRL + F1.

Fel kontroll

Beräknings stegen visas inte. Cirkel referenser kan inte hittas. Om du öppnar en arbets bok som innehåller en cirkel referens visas emellertid cell numret för cirkel referensen i statusfältet.

Vyer

Hel skärms läge och anpassade vyer är inte tillgängliga.

Om du öppnar en arbets bok som har sparats i en anpassad vy visas den i den anpassade vyn i Excel och vyn kan inte ändras.

Kolumn- och radrubriker

Rubrikerna kan inte ändras, men du kan visa eller dölja rubriker genom att markera eller avmarkera kryss rutan Visa i avsnittet blad alternativ på fliken Sidlayout .

Disposition

Om du öppnar en arbets bok som innehåller grupperingar av rader kan du Visa och dölja grupperna, men du kan inte ta bort gruppen.

Låsa fönsterrutor

Det går inte att låsa fönster rutor. Om du öppnar en arbets bok där rutorna är låsta kan du inte låsa upp fönster rutorna, men du kan komma åt alla data i arbets boken.

Dölja och Visa arbets boks fönster

Arbets boks fönster kan inte döljas eller döljas, men rader, kolumner och kalkyl blad kan vara dolda och dolda.

Om en arbets bok med ett dolt fönster öppnas går det inte att återställa fönstret i Excel. Det finns ingen data förlust och det dolda fönstret kan vara synligt om arbets boken öppnas i Excel.

Språkpaket

Språk verktyg stöds, men du kan inte ändra språket i användar gränssnittet eller hjälpen.

Delningar

Du kan dela din arbets bok genom att spara den i Windows Live OneDrive, en nätverks plats eller genom att skicka den via e-post. Excel Starter inkluderar inte ett kommando för att skicka arbets boken som ett Internet fax eller för att spara arbets boken på en SharePoint-webbplats.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×