Excel Functions Translator

Den här artikeln hjälper dig att konfigurera och använda Excel-tillägget Functions Translator. Functions Translator riktar sig till personer som använder versioner av Excel på olika språk och behöver hjälp att hitta rätt funktion på rätt språk, eller även översätta hela formler från ett språk till ett annat.

Functions Translator:

 • Gör det möjligt för användare som känner till Excels engelska funktionsnamn att bli produktiva med lokaliserade versioner av Excel.

 • Gör att användarna enkelt kan översätta fullständiga formler till sitt eget språk.

 • Har stöd för alla Excels lokaliserade språk och funktioner, med 80 språk, och 800 funktioner.

 • Ger ett effektivt sätt att söka efter valfri del av en funktions namn på båda de markerade språken.

 • Visar en rullningsbar och kategoriserad lista över de engelska funktionerna och deras motsvarande lokaliserade funktioner.

 • Du kan ge feedback till Microsoft om översättningskvaliteten för funktioner. Du kan ge feedback om en viss funktion på ett visst språk.

 • Har lokaliserats för engelska, danska, tyska, spanska, franska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, brasiliansk portugisiska, ryska, svenska, turkiska, traditionell kinesiska och kinesiska med komplex skrift.

Installera tillägget Functions Translator

Functions Translator är tillgängligt utan kostnad från Microsoft Store och kan installeras med hjälp av de här stegen:

 1. Starta Microsoft Excel.

 2. Gå till fliken Infoga.

 3. Klicka på knappen Store i menyfliksområdet.

 4. Då öppnas dialogrutan Office-tillägg. Se till att Store är markerat högst upp och klicka sedan på Produktivitet på vänster sida.

 5. Sök efter ”Functions Translator” i sökrutan längst upp till vänster.

 6. När du hittar det klickar du på den gröna knappen Lägg till på höger sida så installeras Translator

Konfigurera Functions Translator

När Functions Translator har installerats har två knappar lagts till på fliken Start längst till höger.

De två knapparna leder till fönstren Referens och Translator i dialogrutan Functions Translator. Undantaget från detta är att första gången du kör Functions Translator kommer du till fönstret Välkommen:

Fönstret Välkommen för Excel Functions Translator

Fönstret öppnas längst till höger i Excel, där det fästs för alla åtgärder.

Du kan gå direkt till översättningar genom att klicka på länken Hoppa över > till höger längst upp i rutan, men vi rekommenderar att du väljer Kom igång, vilket tar dig till dialogrutan Språkinställningar. På så sätt kan du välja standardinställning för språken för Från och Till, även om du kan ändra dem när som helst.

Fönstret Språkinställningar för Functions Translator

Här kan du konfigurera din språkinställning. Även om Functions Translator har stöd för alla språk som Microsoft har lokaliserat Excel-funktionerna till, kan du endast använda ett språkpar samtidigt. Vilken språkkombination som helst är möjlig och Excel kommer ihåg ditt val. Språkparet kan ändras när som helst via fönstret Inställningar, som du når från vilket som helst av tilläggets huvudfönster. 

Som standard är Från- och Till-språken förifyllda med engelska som Från-språk och installationsspråket för Excel som Till-språk. Om ditt installationsspråk är ett av de språk som har lokaliserats för Functions Translator visas användargränssnittet på det lokaliserade språket. Klicka på Börja arbeta när du har valt språkpar.

Vi använder konceptet Till och Från i Translator. Till är det språk som du kan, Från är det språk som du vill söka efter. Så om du undersöker uppslagsfunktioner på engelska, men behöver veta de franska funktionsnamnen, då anger du Från-språket som engelska och Till-språket som franska.

Den gröna knappen Uppil/Nedpil mellan Till/Från har lagts till så att du enkelt kan växla mellan språken Från och Till.

Inställningar

Du kan aktivera fönstret Inställningar genom att klicka på inställningshjulet längst ned i något av de tre huvudfönstren.

Förutom att där finns olika länkar som kan vara användbara kan du där även ändra språken för Till och Från när som helst. Om du klickar på Vänsterpil högst upp i fönstret kommer du tillbaka till huvudfönstret.

Fönstret Inställningar för Functions Translator

Fönstret Referens

Fönstret Referens har en listruta för Funktionskategori, som visar alla funktioner i varje vald grupp med Från-språket till vänster och Till-språket till höger. Om du är osäker på vilken kategori en funktion tillhör kan du välja alternativet Alla.

Som standard sorteras funktionerna alfabetiskt efter kolumnen Från, i det här fallet engelska, och visas här med en liten nedpil bredvid ordet engelska. Du kan sortera alfabetiskt, omvänt alfabetiskt och du kan välja att sortera på antingen Från- eller Till-språket. Klicka på det språk du vill sortera efter och klicka på namnet igen för att sortera omvänt. Pilen anger sorteringsriktningen.

Fönstret Referens för Functions Translator

Om du klickar på ett funktionsnamn i endera kolumnen kommer du till Ordlista, där funktionen visas med en kort beskrivning.

Fönstret Ordlista

I fönstret Ordlista kan du söka efter valfri del av ett funktionsnamn genom att visa alla funktioner som innehåller de bokstäver du har angett. Av prestandaskäl fylls inga resultat i för sökningen förrän du har angett minst två bokstäver. Sökningen görs med det språkpar du har valt, och resultat returneras för båda språken.

Fönstret Ordlista för Functions Translator

När sökningen har returnerat det funktionsnamn som du vill använda, kan du klicka på det. Då visas språkparet och funktionsdefinitionen. Om du klickar på ett funktionsnamn i fönstret Referens kommer du också till Ordlista, och språkparet och funktionsbeskrivningen visas.

Meddelanden: 

 • Alla funktioner har inte beskrivningar, men det är väldigt få som saknas.

 • Funktionsbeskrivningarna finns endast på engelska.

 • Om du vill se en lokaliserad beskrivning går du till fliken Formler, klickar på rätt Funktionskategori och hovrar över den aktuella funktionen. Excel visar en beskrivning av funktionen på ditt installationsspråk.

Om du klickar på glödlampsikonen i fönstret Ordlista kommer du till fönstret Feedback om översättning, där du kan lämna feedback om en viss översättning.

Feedback-fönster för Functions Translator

Fönstret Translator

Med fönstret Translator kan du översätta en fullständig formel från ett språk till ett annat. Här är ett exempel på fönstret Translator där en formel har översatts från engelska till franska:

Fönstret Translator för Functions Translator med en funktion som har konverterats från engelska till franska

Den övre rutan är för Från-språket och den nedre för Till-språket. De två gröna pilknapparna i mitten översätter i den riktning som anges. I det här fallet har vi klistrat in en formel i rutan Från och klickat på nedpilen för att översätta till franska.

Ange avgränsare manuellt

Excel-funktionerna utnyttjar avgränsare för att avgränsa områden och argument från varandra. Olika språk använder olika avgränsare, så även om Functions Translator försöker göra rätt val kan det ibland bli nödvändigt att ange dem manuellt.

Bild som visar en lista över knapparna under till- och från-rutorna

Under varje Från/Till-ruta finns det en grupp knappar, som visas ovan. Den första knappen tar det som finns i textrutan ovan och klistrar in det i den för tillfället aktiva cellen i Excel. Du kan använda det för att klistra in en lokaliserad formel i valfri cell.

De andra knapparna är grupperade efter sina respektive funktioner: decimaltecken, matrisavgränsare och listavgränsare.

 • Decimaltecken

  • Decimaltecknet kan antingen vara en punkt eller ett kommatecken.

 • Matrisavgränsare

  • Den här avgränsaren är specifik för matrisformler.

 • Listavgränsare

  • För engelska är decimaltecknet normalt en punkt och listavgränsaren är ett kommatecken. För vissa europeiska språk är decimaltecknet ett kommatecken och listavgränsaren måste därför vara något annat, nämligen semikolon.

Översätt den markerade cellen direkt

Med alternativet Översätt den markerade cellen direkt på fliken Translator görs ett försök att översätta formeln i den cell du har valt. Då matas formeln från den markerade cellen in i språkrutan Till, och direkt klistras en översättning in i språkrutan Från.

Meddelanden: 

 • Funktionen Översätt den markerade cellen direkt stöds inte i Microsoft Excel 2013 eller tidigare.

 • Funktionen Översätt den markerade cellen direkt fungerar inte om du är i redigeringsläge i en cell. Så snart du avslutar redigeringsläget fungerar direktöversättning igen.

Feedback

Vi hoppas att Functions Translator hjälper dig att bli mer produktiv med lokaliserade versioner av Excel och vi uppskattar att få feedback. Lämna gärna dina synpunkter om både funktioner där översättningen kanske inte är den bästa, men även om själva tillägget.

Om du har synpunkter på hur vi lokaliserar funktioner i allmänhet och hur du vill att det här tillägget ska fungera, vill vi mycket gärna hör om det också!

Teamet för Functions Translator, Martin och Vadym

fxlator@microsoft.com

Obs!: Vi kommer personligen att läsa all feedback, men vi kan inte garantera ett svar. Skicka inte med eventuella filer som innehåller personuppgifter.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×