Excel-filen är låst för redigering av en annan användare

Du försöker öppna en Excel-fil och får svaret: ”Filen används: Filen är låst för redigering av en annan användare ”. Ibland är filen låst av en annan användare och andra gånger är ”en annan användare” i själva verket du. Om du har låst filen själv, kan det bero på att filen är öppen på en annan enhet eller att filen inte stängdes korrekt senast du använde den.

Kontrollera att filen är stängd på alla dina enheter. Om felmeddelandet fortfarande visas kan du vänta några minuter för att ge servern en chans att låsa upp filen. (Ibland tror servern att du har en fil öppen och behöver ta reda på hur det verkligen förhåller sig.)

Om den andra användaren inte är du, kan du vänta tills den andra personen är klar och har stängt filen. Du kan också välja att öppna filen som skrivskyddad. Alternativt kan du be personen att stänga filen checka in den, eller ge dig redigeringsbehörighet.

Om du vill arbeta med filen samtidigt som andra personer måste du se till att alla använder en version av Excel som stöder samtidig redigering. När ni redigerar samtidigt kan flera personer ha filen öppen samtidigt, och ni kan snabbt se varandras ändringar – efter bara några sekunder.

Versioner av Excel som har stöd för samtidig redigering:

 • Excel för Office 365*

 • Excel för Office 365 för Mac*

 • Excel på webben

 • Excel för Android

 • Excel för iOS

 • Excel Mobile

* Samtidig redigering i den här versionen kräver att den senaste versionen av Excel är installerad och du måste logga in på Office med ett Office 365-prenumerationskonto. Observera att om du har ett arbets- eller skolkonto kanske din version av Office inte stöder samtidig redigering ännu. Detta kan bero på att administratören inte har tillhandahållit den senaste versionen för installering.

Om bara en person använder en version av Excel som inte stöder samtidig redigering får alla andra felet ”låst” – även om alla andra använder en version av Excel som har stöd för samtidig redigering.

Om de inblandade är osäkra på vilken version av programmet de använder bör du föreslå Excel Online, som erbjuder samtidig redigering via webbläsare.

Om du vill använda samtidig redigering för att minimera risken för detta fel kan du spara filen på OneDrive, OneDrive för företag eller SharePoint. Om filen är sparad på en plats som inte stöder samtidig redigering, får användaren ”låst”-felet. Följande platser har inte stöd för samtidig redigering:

 • Serversökvägar som \\server\mapp och smb://server/mapp

 • Molnplatser som DropBox, Box och Google Drive

 • Lokala mappar på Windows- eller Mac-dator

 • Bibliotek på lokala SharePoint-webbplatser. Om du har en lokal webbplats och Excel för Office 365 kan du använda Excel Online i stället.

For Windows: För att använda samtidig redigering måste du se till att filens format är .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen är av ett annat format går du till Arkiv > Spara som > Bläddra > Filformat och väljer .xlsx, .xlsm eller .xlsb.

För Mac: För att använda samtidig redigering måste du se till att filens format är .xlsx, .xlsm eller .xlsb. Om filen är i ett annat format går du till arkiv > Spara som... och väljer. xlsx-,. xlsm-eller. XLSB-format.

Om du använder OneDrive-synkroniseringsapp för Windows kontrollerar du att du använder den senaste versionen. Se också till att synkroniseringsapp inte är pausat.

Om du försöker att samredigera kan felet ”låst” uppstå om filen använder en funktion som inte stöds av samtidig redigering. Be personen som har filen öppen att göra något av följande. Det första att prova är att inaktivera funktionen Delad arbetsbok. Och om du öppnar en ögonblicksbild av SharePoint öppnar du istället själva arbetsboken. Om de två lösningarna inte fungerar kan du prova något följande.

Windows:

 • Om möjligt tar du bort lösenordskryptering eller begränsad åtkomst från filen. Gå till Arkiv > Information > Skydda arbetsbok och ta bort lösenord eller inställningar för begränsad åtkomst.

 • Inaktivera inställningen Uppdatera data när filen öppnas för alla tabeller och pivottabeller i filen. Välj tabellen eller pivottabellen och gå sedan till Tabelldesignverktyg > Uppdatera > Anslutningsegenskaper. Avmarkera sedan Uppdatera data när filen öppnas.

 • Inaktivera ett tillägg som orsakar låsningen. Välj Arkiv > Alternativ > Tillägg > Excel-tillägg > och avmarkera sedan kryssrutan för tillägget.

Mac:

 • Om möjligt kan du ta bort lösen ords kryptering från filen. Det gör du genom att gå till fliken Granska . Om skydda arbets bok är markerad klickar du på den för att stänga av skyddet. Ange lösen ordet om du uppmanas att göra det.

 • Ta bort begränsad åtkomst om möjligt. Gå till Arkiv > Begränsa behörigheter > Inga begränsningar.

 • Inaktivera inställningen Uppdatera data när filen öppnas för alla tabeller och pivottabeller i filen. Välj tabellen eller pivottabellen och gå sedan till fliken Tabell > Uppdatera > Anslutningsegenskaper. Avmarkera sedan Uppdatera data när filen öppnas.

 • Inaktivera ett tillägg som orsakar låsningen. Välj Verktyg > Excel-tillägg och avmarkera sedan kryssrutan för tillägget.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×