Excel-datatyper som stöds: lager och geografi

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan använda lager och geografiska data i Excel. Det är lika enkelt som att skriva text i en cell och konvertera den till datatypen lager eller geografi-datatyp. Dessa två datatyper är nytt och de anses länkade datatyper eftersom de är ansluten till en online-datakälla. Anslutningen kan du flytta tillbaka tilltalande och intressant information som du kan arbeta med och uppdatera.

Obs!: Den 27 november 2018. Datatyper har släppts till alla Windows prenumeranter på Office 365, utom i några geopolitiska platser (kommer snart). Om du är en Office 365-prenumeranter kan du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Aktier

Kolumn A innehåller företagsnamn och ikoner, kolumn B innehåller prisvärden och kolumn C innehåller ändringsvärden

Celler med företagsnamn i kolumnen A på bilden ovan innehåller datatypen Aktier. Du ser detta eftersom de har den här ikonen: Länkad post-ikon för Aktier . Datatypen Aktier är ansluten till en onlinekälla som innehåller mer information. Kolumn B och C extraherar den informationen. Specifikt värdena för pris och prisändring extraheras från datatypen Aktier i kolumn A.

Geografi

Kolumn A innehåller ikoner och landsnamn, kolumn B innehåller populationsvärden och kolumn C innehåller bensinpriser

I det här exemplet innehåller kolumn A celler som har datatypen geografi. Ikonen Länkad post-ikon för Geografi anger detta. Den här typen av är ansluten till en Onlinekälla som innehåller mer information. Kolumn B och C extraherar informationen. Specifikt förbereder värdena för populationen och bensin priset extraherats från datatypen geografi i kolumn A.

  1. Skriv text i celler. Om du vill ha börskursdiagram information skriver du en börssymbol, företagsnamn eller insamlingar till namn i varje cell. Om du vill geografiska data, Skriv ett land, region, område eller stad i varje cell.

  2. Markera sedan cellerna.

  3. Även om det inte är nödvändigt rekommenderar vi skapa en Excel-tabell. Vid ett senare tillfälle blir extraherar information online enklare. Om du vill skapa en tabell, går du till Infoga > tabell.

  4. Gå till fliken Data i celler är markerad, och sedan på lager eller geografi.

  5. Om Excel inte hittar en matchning mellan texten i cellerna och vår onlinekällor, konverteras texten till lager datatyp eller geografi-datatyp. Du vet att de är konverteras om de har den här ikonen för lager: Länkad post-ikon för Aktier och den här ikonen för geografisk: Länkad post-ikon för Geografi

  6. Välj ett eller fler celler med data Skriv och Infoga Data knappen Knappen Lägg till kolumn visas. Klicka på knappen och klicka sedan på ett fältnamn för att extrahera mer information. Till exempel för lager kan du välja priset och för Geografi kan du välja populationen.

  7. Klicka på knappen Infoga Data igen om du vill lägga till fler fält. Om du använder en tabell här kommer ett tips: Skriv ett fältnamn i rubrikraden. Till exempel kommer Ändra i rubrikraden för lager och ändra i priskolumnen texten.

Obs!: Om du ser Frågeteckenikon i stället för en ikon har Excel inte kunnat matcha texten med data i onlinekällorna. Korrigera eventuella stavfel och tryck på RETUR så gör vi vårt bästa för att hitta en matchning. Eller klicka på Frågeteckenikon för att visa ett fönster för val. Sök efter de data du behöver med hjälp av ett eller ett par sökord, välj önskade data och klicka sedan på Välj.

Annat som du kan göra

Cell med länkad post för Frankrike; ikon för klickande markör; kort visas

När du har konverterat text till datatyperna Aktier eller Geografi visas en ikon i cellen. Klicka på ikonen för att se kortet. Kortet visar en lista över fält och motsvarande värden. Beroende på data kan det finnas ett antal fält/värde-par som du kan se och arbeta med.

I exempelbilden finns ett kort för Frankrike. Huvudstad är ett fält som är tillgängligt för Frankrike. Värdet för det fältet är Paris. Ledare är ett annat fält, och dess värden är namn på olika ledare.

Om du vill se fler/fältvärdet par, rulla nedåt i kortet.

Om du är nyfiken om fält och värden kommer från märker ”med” anteckning längst ned i kortet.

Markören vilar över populationen fält i kortet och extrahera

Du kan också lägga till fält på kort. Placera muspekaren över ett fält med kortet öppet. Klicka på knappen Extrahera Extrahera knappen .

Cell A2 innehåller ”Frankrike”, Cell B2 innehåller = A2. och menyn för att automatiskt avsluta en formel visas med fält från länkade posten

Det är också möjligt att skriva formler som använder värdena från lager eller geografi-datatyper som stöds. Det kan vara användbart om dina data inte finns i en tabell. Skriv till exempel = A2 och sedan Excels Komplettera automatiskt visas, med tillgängliga fält för ”Frankrike”. Du kan också skriva en ”punkt”, till exempel: = A2. och som visas på menyn. Mer information finns i hur du skriver formler som refererar till-datatyper som stöds.

Tips

Tryck på Ctrl + Skift + F5.

Tryck på Alt + Skift + F10 för att öppna menyn Infoga Data. Du kan också trycka på Ctrl-tangenten. Sedan använda piltangenterna för att flytta till ett fält och tryck på RETUR om du vill välja ett fält.

Lager och geografi-datatyper som anses vara länkade -datatyper som stöds. Detta beror på att de refererar till en online-datakälla. När du konverterar text till en länkad datatyp upprättas en anslutning till externa data i arbetsboken. På så sätt, om data ändras online, du kan uppdatera den genom att uppdatera den i Excel. Högerklicka på en cell med datatypen länkade för att kunna uppdatera data och klicka på Datatyp > Uppdatera. Som uppdaterar den markerade cellen, plus andra celler som innehåller den samma datatypen.

Om du vill uppdatera alla länkade datatyper och alla dataanslutningar som kan vara i arbetsboken (inklusive frågor, andra dataanslutningar och pivottabeller), klicka på Data > Uppdatera alla eller tryck på Ctrl + Alt + F5.

Ja. Markera en cell med en länkad datatyp och sedan trycka på CTRL + C för att kopiera den. Tryck på CTRL + ALT + V och väljer sedan värden. Här kommer klistra in datatypen i den nya cellen men data kan uppdateras.

Du kan byta ut informationen för en Aktie- eller Geografi-datatyp. Högerklicka bara på cellen och klicka på Datatyp > Ändra.... Ett fönster visas till höger. Sök efter de data du vill använda och klicka sedan på Välj för att ersätta den ursprungliga posten med informationen.

Om du inte längre vill ha datatypen Aktier eller Geografi högerklickar du på cellen och klickar på Datatyp > Konvertera till text. Datatypen tas bort, det existerar inte längre en onlinekoppling, och värdet i cellen konverteras till text. Kom ihåg att om du konverterar datatypen till text kommer kolumner eller formler som hade extraherat värden från den datatypen att visa felet #FÄLT!.

Menyn Filtrera, menyn Visningsvärde, fält från länkad datatyp visas

Du kan alltid sortera och filtrera data i Excel med hjälp av filterknapparna i kolumnrubrikerna. (Aktivera filterknappar genom att klicka på Data > Filtrera.)

Här är även ett tips för celler med datatyper: Klicka på filterknappen ovanför cellerna med ikoner. Bestäm sedan hur du vill sortera eller filtrera. Om du vill göra det med hjälp av namnet som visas behåller du Visa värde valt under Markera fält. Om du vill sortera eller filtrera efter ett annat fält från den länkade datatypen väljer du detta fält under Markera fält.

I det här exemplet har vi valt fältet område. Excel används som utgångspunkt för filter kryssrutorna nedan och visar populationer för de länder som vi har i tabellen. Också vara bra att veta: Excel ska ändra menyerna Talfilter beroende på det fält som du väljer under Markera fält.

Vanliga frågor och svar

Excel har alltid haft datatyper. Men de har varit de traditionella typerna, till exempel text, tal och så vidare. Datatyperna Aktier och Geografi är unika eftersom de anses vara länkade datatyper. Länkade datatyper innehåller en anslutning till en onlinedatakälla. För närvarande är Aktier och Geografi de enda länkade datatyperna. Vi planerar att har fler i framtiden, baserat på feedback från kunder.

Ja, men de måste använda Excel 2016 för Office 365-prenumeranter.

Obs!: Över några dagar eller veckor görs den här funktionen stegvis tillgänglig för kunder. Den blir först tillgängligt för Office Insider-deltagare, därefter för Office 365-prenumeranter. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

För närvarande är det bara Excel 2016 för Office 365-prenumeranter som har stöd för datatyperna Aktier och Geografi. Andra versioner av Excel kan så småningom stödja dessa länkade datatyper eftersom vi kontinuerligt förbättrar Excel. Om du öppnar de här nya datatyperna i en version av Excel som inte har stöd för dem, visas #VÄRDEFEL! i de cellerna. Och #NAMN? visas i stället för formler som refererar till dessa datatyper.

Du kan inte markera en cell med en datatyp och dra fyllningshandtaget nedåt till länken efter text som inte redan en datatyp. Samma sak gäller för hämta Format. Om du använder dessa datatyper i en tabell kan kan du skriva under den sista raden i tabellen. När du trycker på RETUR försöker Excel automatiskt som matchar texten med online-data och konvertera den till en datatyp. Det kommer också att göra det här om du inte använder en tabell. Se bara till den cell du skriver i har två eller fler celler ovanför det som redan använder datatypen.

Datatyperna Aktier och Geografi är en nyhet och det finns vissa äldre Excel-funktioner som inte kan hantera dem. Om du till exempel försöker skapa en pivottabell baserad på information från dessa datatyper visas felet #VÄRDEFEL!. Det är inte heller säkert att dessa länkade datatyper fungerar som förväntat med Power Pivot, Power Query eller med vissa typer av diagram. 

Ett annat exempel är med kartdiagram. Om du försöker skapa en karta diagram utifrån data från datatypen Geografi kan kartan inte visas korrekt. Vi arbetar för att förbättra det här problemet. Under tiden hittar du i artikeln map-diagram för mer information.

För närvarande är dessa datatyper endast tillgängliga om du har engelska som redigeringsspråk tillagt i dina språkinställningar för Office. Vi hoppas kunna ge stöd för fler språk i framtiden.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×