Excel-datatyper: aktier och geografi.

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Du kan hämta aktiedata och geografiska data i Excel. Det är lika enkelt som att skriva text i en cell och konvertera den till lager data typen eller geografi data typen. De här två datatyperna är nya och de anses vara länkade datatyper eftersom de har en anslutning till en onlinedatakälla. Kopplingen gör att du kan hämta innehållsrik och intressant information som du kan arbeta med och uppdatera.

Obs!: Den 28 mars 2019: data typer har frisläppts till alla Windows Office 365-prenumeranter. Om du har en prenumeration på Office 365 behöver du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

Aktier

Kolumn A innehåller företagsnamn och ikoner, kolumn B innehåller prisvärden och kolumn C innehåller ändringsvärden

Celler med företagsnamn i kolumnen A på bilden ovan innehåller datatypen Aktier. Du ser detta eftersom de har den här ikonen: Länkad post-ikon för Aktier . Datatypen Aktier är ansluten till en onlinekälla som innehåller mer information. Kolumn B och C extraherar den informationen. Specifikt värdena för pris och prisändring extraheras från datatypen Aktier i kolumn A.

Geografi

Kolumn A innehåller ikoner och landsnamn, kolumn B innehåller populationsvärden och kolumn C innehåller bensinpriser

I det här exemplet innehåller kolumn A celler som har datatypen Geografi. Ikonen Länkad post-ikon för Geografi anger detta. Denna datatyp är ansluten till en källa som innehåller mer information. Kolumn B och C extraherar den informationen. Specifikt värdena för population och bensinpris extraheras från datatypen Geografi i kolumn A.

  1. Skriv text i celler. Om du vill ha aktie information anger du ett kortnamn, företags namn eller fond namn i varje cell. Om du vill ha geografiska data anger du ett land, provins, område eller Orts namn i varje cell.

  2. Markera sedan cellerna.

  3. Även om det inte krävs så rekommenderar vi att du skapar en Excel-tabell. Det innebär att det senare blir enklare att extrahera onlineinformation. Gå till Infoga _GT_- tabellför att skapa en tabell.

  4. När cellerna fortfarande är markerade går du till fliken data och klickar sedan på antingen bestånd eller geografi.

  5. Om en träff hittas mellan texten i cellerna och våra onlinekällor konverteras texten till antingen lager data typen eller geografi data typen. Du vet att de är konverterade om ikonen för aktier Länkad post-ikon för Aktier och ikonen för geografi Länkad post-ikon för Geografi visas.

  6. Markera en eller flera celler med data typen, så visas knappen infoga data Knappen Lägg till kolumn . Klicka på knappen och klicka sedan på ett fält namn för att extrahera mer information. Till exempel kan du välja pris och geografi som du kan välja populationför.

  7. Klicka på knappen infoga data igen för att lägga till fler fält. Om du använder en tabell är det här ett tips: Skriv ett fält namn i rubrik raden. Skriv till exempel ändra i rubrik raden för stockar så visas kolumnen ändra i pris.

Obs!: Om du ser Frågeteckenikon i stället för en ikon har Excel inte kunnat matcha texten med data i onlinekällorna. Korrigera eventuella stavfel och tryck på RETUR så gör vi vårt bästa för att hitta en matchning. Eller klicka på Frågeteckenikon för att visa ett fönster för val. Sök efter de data du behöver med hjälp av ett eller ett par sökord, välj önskade data och klicka sedan på Välj.

Annat som du kan göra

Cell med länkad post för Frankrike; ikon för klickande markör; kort visas

När du har konverterat text till datatyperna Aktier eller Geografi visas en ikon i cellen. Klicka på ikonen för att se kortet. Kortet visar en lista över fält och motsvarande värden. Beroende på data kan det finnas ett antal fält/värde-par som du kan se och arbeta med.

I exempelbilden finns ett kort för Frankrike. Huvudstad är ett fält som är tillgängligt för Frankrike. Värdet för det fältet är Paris. Ledare är ett annat fält, och dess värden är namn på olika ledare.

Rulla nedåt i kortet för att se fler fält/värde-par.

Om du är nyfiken var fälten och värdena kommer från kommer du att märka anslags noten längst ned på kortet.

Markören vilar över populations fältet på kort och knappen extrahera

Du kan också lägga till fält från kort. Håll markören över ett fält när kortet är öppet. Klicka sedan på knappen extrahera Knappen extrahera .

Cell A2 innehåller ”Frankrike”, Cell B2 innehåller = A2. och menyn för att automatiskt avsluta en formel visas med fält från länkade posten

Det går även att skriva formler som använder värden från datatyperna Aktier och Geografi. Det kan vara användbart om dina data inte finns i en tabell. Om du till exempel skriver = a2 visas menyn komplettera automatiskt och visar de tillgängliga fälten för "Frankrike". Du kan också skriva "dot", till exempel: = a2. Dessutom visas menyn. Mer information finns i Skriva formler som refererar till datatyper.

Tips

För Windows trycker du på CTRL + SKIFT + F5.

För Mac trycker du på cmd + Skift + F5.

Tryck på Alt + Skift + F10 för att öppna menyn infoga data . Du kan också trycka på CTRL -tangenten. Använd sedan piltangenterna för att gå till ett fält och tryck på RETUR för att välja ett fält.

Datatyperna Aktier och Geografi anses vara länkade datatyper. Det beror på att de refererar till en onlinedatakälla. När du konverterar text till en länkad datatyp upprättas en extern dataanslutning i arbetsboken. På så sätt kan data som förändras online uppdateras i Excel. Om du vill uppdatera data högerklickar du på en cell med den länkade data typen och klickar sedan på data typs > Refresh. Då uppdateras den cell du valde och andra celler som har samma datatyp.

Om du vill uppdatera alla länkade data typer och alla data anslutningar som kan finnas i arbets boken (inklusive frågor, andra data anslutningar och pivottabeller) klickar du på data _GT_ Uppdatera alla eller tryck på CTRL + ALT + F5.

Ja. Markera en cell med en länkad datatyp och tryck sedan på CTRL + C för att kopiera den. Tryck på CTRL + ALT + Voch välj sedan värden. Data typen klistras in i den nya cellen, men det går inte att uppdatera data.

Du kan byta ut informationen för en Aktie- eller Geografi-datatyp. Högerklicka bara på cellen och klicka på Datatyp > Ändra.... Ett fönster visas till höger. Sök efter de data du vill använda och klicka sedan på Välj för att ersätta den ursprungliga posten med informationen.

Om du inte vill använda data typen bestånd eller geografi längre högerklickar du på cellen och klickar på data typs > konvertera till text. Data typen tas bort, det finns ingen längre online-anslutning och värdet i cellen omvandlas till text. Tänk på att om du konverterar data typen till text kommer alla kolumner och formler som hade extraherade värden från den data typen att Visa #FIELD! felet #DIVISION/0!.

Menyn Filtrera, menyn Visningsvärde, fält från länkad datatyp visas

Du kan alltid sortera och filtrera data i Excel med hjälp av filterknapparna i kolumnrubrikerna. (Aktivera filterknappar genom att klicka på Data > Filtrera.)

Här är även ett tips för celler med datatyper: Klicka på filterknappen ovanför cellerna med ikoner. Bestäm sedan hur du vill sortera eller filtrera. Om du vill göra det med hjälp av namnet som visas behåller du Visa värde valt under Markera fält. Om du vill sortera eller filtrera efter ett annat fält från den länkade datatypen väljer du detta fält under Markera fält.

I det här exemplet valde vi fältet Område. Den används sedan som grund för filter kryss rutorna nedan och visar populationer för de länder vi har i tabellen. Också bra att veta: I Excel ändras Talfilter-menyerna beroende på vilket fält du väljer under Markera fält.

Vanliga frågor och svar

Excel har alltid haft datatyper. Men de har varit de traditionella typerna, till exempel text, tal och så vidare. Datatyperna Aktier och Geografi är unika eftersom de anses vara länkade datatyper. Länkade datatyper innehåller en anslutning till en onlinedatakälla. För närvarande är Aktier och Geografi de enda länkade datatyperna. Vi planerar att har fler i framtiden, baserat på feedback från kunder.

Ja, men de måste använda Excel 2016 för Office 365-prenumeranter.

Obs!: Över några dagar eller veckor görs den här funktionen stegvis tillgänglig för kunder. Den blir först tillgänglig för Office Insider-deltagare, därefter för Office 365-prenumeranter. Om du har ett abonnemang på Office 365 ska du kontrollera att du har den senaste versionen av Office.

För närvarande är det bara Excel 2016 för Office 365-prenumeranter som har stöd för datatyperna Aktier och Geografi. Andra versioner av Excel kan så småningom stödja dessa länkade datatyper eftersom vi kontinuerligt förbättrar Excel. Om du öppnar de här nya datatyperna i en version av Excel som inte har stöd för dem, visas #VÄRDEFEL! i de cellerna. Och #NAMN? visas i stället för formler som refererar till dessa datatyper.

Du kan inte markera en cell med en datatyp och dra Fyllnings handtaget nedåt för att länka text som inte redan är en datatyp. Samma sak gäller för Hämta format. Om du använder dessa data typer i en tabell kan du skriva under den sista raden i tabellen. När du trycker på RETUR försöker Excel automatiskt matcha texten med onlinedata och konvertera dem till en datatyp. Det görs även om du inte använder en tabell. Kontrol lera bara att den cell som du skriver i har två eller fler celler ovanför den som redan använder en datatyp.

Data typerna lager och geografi är väldigt nya och det finns vissa traditionella Excel-funktioner som inte fungerar bra med dem. Om du till exempel försöker skapa en pivottabell utifrån information från de här data typerna får du ett #VALUE! felet #DIVISION/0!. Och användning av de här data typerna med Power Pivot, Power Query eller vissa diagram kanske inte fungerar som förväntat. 

Ett annat exempel är med kart diagram. Om du försöker skapa ett kart diagram utifrån data från data typen geografi kanske kartan inte visas korrekt. Vi arbetar på att förbättra det här problemet. Under tiden kan du läsa mer i kart diagram artikeln.

För närvarande är dessa datatyper endast tillgängliga om du har engelska som redigeringsspråk tillagt i dina språkinställningar för Office. Vi hoppas kunna ge stöd för fler språk i framtiden.

Se även

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×