Excel 2016 för Mac – viktig information om Insider – snabbt-versioner

Insider-versioner för Office 2016 för Mac uppdateras regelbundet för att erbjuda nya eller förbättrade funktions- och säkerhetsuppdateringar och programkorrigeringar.  Om du vill se liknande information om andra Office för Mac-appar går du till viktig information om Insider – snabbt-versioner för Office 2016 för Mac.

Lär dig hur du installerar Office för Mac-uppdateringar och läs informationen nedan för mer information om varje Insider – snabbt-version.

Din feedback hjälper oss att bli bättre.  Om du upptäcker ett problem vill vi gärna att du klickar på uttryckssymbolen i det övre hörnet av programmet och berättar för oss vad vi kan göra bättre eller vad du vill ha.

skärmbild som visar feedbackknappen i Excel

Gå med i Excel-communityn och lär dig mer om Excel och delta i diskussioner – klicka här.

Version från 17 april 2018

Version:  16.13 (version 180416)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Det uppstod ett problem med att en del innehåll kan gå förlorat om du har skapat en ny fil och sparat den med samma namn som en befintlig fil (vilket ersätter den befintliga filen).

 • Den aktiva cellen kunde ibland inte komma in i vyn när du trycker på ett kortkommando, till exempel CMD + NEDPIL för att markera en cell i slutet av ett område.

 • Ett felmeddelande med språk för Microsoft Windows när du öppnar ett visst webbdokument (. MHT).

 • I vissa fall kunde Excel krascha om du stängde fönstret Formelverktyget och sedan klickade på en cell.

 • Knapparna som angav om ett kalkylblad har konfigurerats för stående eller liggande orientering markerades inte på rätt sätt.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.13 (version 180411)

Version:  16.13 (version 180409)

Version:  16.13 (version 180401)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade Återskapa automatiskt under en krasch.

 • Fönsterstorleken var i vissa fall för litet när du öppnade filer.

 • Excel kunde krascha när du försökte justera datakällan för ett diagram på ett diagramblad.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.13 (version 180327)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Klicka på Hjälp-menyn och välj Nyheter för att se information om de senaste funktionerna.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem med att visa celler med valutaformatering sedan zoomnivån ändrats.

 • Anpassade ikoner sparades inte i regler för villkorsstyrd formatering.

 • Förbättrad prestanda för kopiera och klistra in i en arbetsbok.

 • Pivotdiagram synkroniserades inte med pivottabellen när alla fält rensats i pivottabellen.

Version:  16.12 (version 180320)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem med tillfälliga mappar som skapades på nätverksresurser vid redigering av filer.

 • I Excel konverteras nu automatiskt datum som kopieras och klistras in från en arbetsbok med datumsystemet 1900 i en arbetsbok med datumsystemet 1904 (eller vice versa).

 • Den relaterade pivottabellen filtrerades inte korrekt när man justerade tidslinjens datumintervall med tangentbordet.

Version:  16.12 (180314)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Bildkvaliteten bibehålls vid export till PDF-format.

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Förbättrat rullningsprestandan i kalkylblad.

 • Åtgärdat vissa problem som rör kommentarer infogade via ett makro.

 • Nedrullningsbara listor fortsätter inte att rulla när muspekaren hålls över bläddringssymbolen högst upp eller ned i listan.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.12 (version 180308)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdar ett problem med vissa diagramtyper (Solstråle, Trädkarta, Vattenfall, Histogram, Karta och Tratt) där Excel kraschat när du försöker använda dialogrutan Markera data.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.12 (version 180306)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Det uppstod ett problem med kopiera och klistra in i vissa fall, där de sista 2 tecknen i texten inte kopierades.

Version:  16.12 (version 180305)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Att trycka på CMD + F kunde öppna dialogrutan Sök i stället för att placera markören i fältet Sök i menyfliksområdet.

 • XLS-filer som sparats med en stor fönsterstorlek och öppnats i ett mycket litet fönster. Detta var på grund av en begränsning i fönsterstorleken som kunde sparas i XLS-format.  Dessa filer öppnas i ett större fönster, men kanske inte återspeglar den exakta storleken på fönstret när de har sparats.

 • Datum som kopieras och klistras in från en arbetsbok med datumsystemet 1900 i en arbetsbok med datumsystemet 1904 (eller vice versa) kanske inte konverteras. Läs mer information finns i artikeln om skillnader mellan datumsystemen 1900 och 1904.

 • Åtgärdat flera kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att kopiera och klistra in en cell som innehåller text i ett program utanför Excel kan medföra att de senaste 2 tecknen i texten som kopierats inte klistras in.

 • Att skriva = och sedan en funktion kanske inte visar en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.12 (version 180226)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat en krasch som kunde uppstå när du bytte blad.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion visar inte en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180220)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat en ikon för att infoga ett filter för tidslinjer i en pivottabell.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Att skriva = och sedan en funktion visar inte en lista över funktioner som kan användas.  Du kan lösa problemet genom att gå till Excel > Inställningar > Komplettera automatiskt och aktivera ”Visa alternativ för Komplettera automatiskt för funktioner och namngivna områden”.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180214)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat en krasch som kunde inträffa när du valde en färg att tillämpa för en cell, ett teckensnitt, en kantlinje eller ett annat objekt.

 • Det gick inte alltid att gå till en hyperlänk genom att klicka på den.

 • Negativa tal som formaterats som procent visar det felaktiga värdet.

 • Menyflikarna för pivotdiagram visades inte när du valt ett pivotdiagram.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180206)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem där beräkningar tog längre tid än förväntat när du använde flera trådar.

 • Excel visar nu antalet senast använda dokument som anges i MacOS-inställningen ”Senaste objekt”.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Om du skapar ett pivotdiagram visas inte fliken med alternativet att ändra format på diagrammet i menyfliksområdet. Vi kommer att korrigera detta snart.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180205)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Om du skapar ett pivotdiagram visas inte fliken med alternativet att ändra format på diagrammet i menyfliksområdet. Vi kommer att korrigera detta snart.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.11 (version 180130)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Datum skapat skrevs över för filer som sparats på SMB-resurser.

 • Förbättrad rullning när du navigerar med tangentbordet.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • Om du skapar ett pivotdiagram visas inte fliken med alternativet att ändra format på diagrammet i menyfliksområdet. Vi kommer att korrigera detta snart.

 • För de nya diagramtyperna soldiagram, Treemap, vattenfall, histogram, kartdiagram och trattdiagram kan inte fönstret Format öppnas vilket gör att en del diagramalternativ inte går att ändra.

Version:  16.10 (version 180124)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Förbättrad prestanda när du byter formatmallar och rullar.

 • När alternativet ”Redigera direkt i cellen” är inaktiverat visas endast det första tecknet i en cell när du redigerar cellen.

 • Om du avslutar Excel när flera arbetsböcker är öppna uppmanas du inte att Spara alla.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.10 (version 180120)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdade flera problem med kraschar.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.10 (version 180114)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem som kunde orsaka att Excel kraschade om du stängde den sista återstående öppna arbetsboken.

 • Åtgärdade flera problem med kraschar.

 • Korrigerat problemet med kantformat i menyfliksområdet.

Kända problem

Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret. Det här är några saker vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.10 (version 180109)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat problem med kraschar.

 • Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Excel kraschar om du har en öppen arbetsbok och du stänger arbetsboken.

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.10 (version 180102)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera problem som kunde leda till en krasch.

 • Spara automatiskt aktiverades inte, även när dokumentet sparades i OneDrive eller OneDrive för företag.

 • Åtgärdat ett problem där en del etiketter på knappar och i dialogrutor visades på fel språk.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.9 (version 171226)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.9 (version 171219)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat kraschar.

 • Förbättrad prestanda vid rullning när du drar för att utöka en markering.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Etiketterna i dialogrutan Inställningar visar felaktigt text för en del språk.

Version:  16.9 (version 171217)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Att skriva och navigera gick långsammare om VBA-projekt innehöll användardefinierade funktioner och fönstret Formelverktyget visades.

 • Excel kunde krascha när du läste in en del VBA-tillägg.

 • På en del språk kunde datumformat med ett VBA-format som innehöll ”yyyy” orsaka att ”yyyy” infogades i cellen i stället för året.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Etiketterna i dialogrutan Inställningar visar felaktigt text för en del språk.

Version:  16.9 (version 171210)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att ange ett värde för totalsumman i vattenfallsdiagram.

 • En del filegenskaper har tagits bort från filer, bland annat färgtaggar i MacOS.

 • Spåra fel fungerade inte.

 • En del hjälplänkar kunde ta användaren till en orelaterad Microsoft-webbplats.

 • Om du hade ett makro med ScreenUpdating = FALSKT så uppdaterade Excel inte skärmen när makrot kört klart.

 • En del datumformat visade delar av formatkoden i cellen i stället för datumet.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.9 (version 171206)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Många korrigeringar för att undvika vissa kraschar.

 • Filter för områden med datum visade inte alla datumvärden i listrutan för filterområden.

 • Sortering med ett makro och range().sort fungerade inte.

 • När du infogar en funktion från menyfliksknappen Formler infogas funktionen två gånger.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Vissa datumformat orsakar att datumvärdet visa delar av datumformatkoden i stället för datumet. 

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.9 (version 171204)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att klistra in i formelfältet eller i en cell när du efter påbörjad redigering.

 • Förbättrat utseendet på knappbeskrivningen och cellmarkeringen när muspekaren hovrar över celler och när du skapar en formel

 • Åtgärdat ett problem med kryssrutan Markera / avmarkera alla i filterlistor.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.9 (version 171129)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrar att flertrådat beräkningsläge aktiveras om vissa tillägg är aktiverade när du startar Excel.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.8 (version 171126)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat ett problem där vissa celler såg ut att vara tomma även när de inte var det.

 • Åtgärdat ett problem med att använda tangentbordsgenvägar för att ange datum eller tid på vissa språk (CMD +, eller CTRL +;).

 • Åtgärdat ett problem med att installera XLAM-tillägg från en nätverksplats.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Om vissa Excel-tillägg är aktiverade blir inte flertrådad beräkning aktiverat för nya arbetsböcker.

Version:  16.8 (version 171121)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Åtgärdat vissa problem som rör textinmatning med IME (Input Method Editor) för vissa språk.

 • Åtgärdat ett problem med dataanslutningar där ytterligare tecken visades i textfält.

 • Åtgärdat ett problem med förgående och efterföljande pilar som inte visades som förväntat i sidlayoutvy.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Om vissa Excel-tillägg är aktiverade blir inte flertrådad beräkning aktiverat för nya arbetsböcker.

 • Ibland ser cellinnehållet ut att vara tomt när du har rullat med hjälp av trackpad. 

Version: 16.8 (version 171114)

Nya eller förbättrade funktioner

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Flertrådad beräkning kan inte aktiveras i nya arbetsböcker.

 • Ibland visas innehållet i cellerna som tomma även om de innehåller ett värde. Vi undersöker problemet, men du kan fortfarande skicka feedback med en skärmbild om du stöter på problemet. 

Version:  16.8 (version 171111)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Flertrådad beräkning – Med flertrådad beräkning kan nu arbetsböcker beräknas snabbare.

 • (läs även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober om du inte redan gjort det)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera kraschar, inklusive en krasch som inträffade när du använde formulärkontroller, till exempel knappar och kombinationsrutor.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

 • Om du märker en förbättring i beräkningshastigheten för en arbetsbok i version 16.8 öppnar du den och sparar den med version 15.x. Arbetsboken kommer inte längre att använda flertrådad beräkning när du öppnar den igen i version 16.8.

 • Ibland visas innehållet i cellerna som tomma även om de innehåller ett värde. Vi undersöker problemet, men du kan fortfarande skicka feedback med en skärmbild om du stöter på problemet. 

Version:  16.8 (version 171107)

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett stort antal kraschar.

 • Vissa menyalternativ hade dubbletter

 • Formeln Autosumma infogas nu av CMD+SKIFT+T.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Infogning av formulärkontroll gör att Excel kraschar.

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • I VB Editor uppstår ett fel om du klickar på objektlistrutan i kodfönstret (till exempel objektet ThisWorkbook). 

Version:  16.8 (version 171101)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem som kunde orsaka att text visades på engelska även om språket på Mac OS inte var inställt till engelska.

 • Uppdateringen innehåller några korrigeringar för att undvika kraschar under vissa omständigheter. Mer information om ytterligare korrigeringar finns på Viktig information för 1 november.

Version:  16.7 (version 171029)

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Programkorrigeringar (nyheter)

 • Nu öppnas nya arbetsböcker i ett mindre fönster i stället för att ta upp större delen av skärmen.

 • Åtgärdat ett problem med länken ”Hjälp om funktionen” när du arbetar i verktyget Skapa formel.

 • Du kan nu lägga till en ny textrad när du redigerar en cell genom att trycka på ALT + RETUR.

 • Excel-fönstret visas när du klickar på Excel-knappen i Visual Basic Editor.

 • Åtgärdat ett problem där Visual Basic Editor kunde visas när du växlade till ett annat kalkylblad i Excel.

 • Åtgärdat ett problem med att byta till en anpassad vy.

 • Åtgärdat ett problem där VoiceOver inte kunde läsa upp antalet hittade objekt vid sökning och inte tillkännagav platsen när användaren navigerade till ett objekt som hittades med sökningen.

 • Åtgärdat flera kraschar som inträffade när du försökte använda en användardefinierad funktion i fönstret för verktyget Skapa formel.

 • Förklarande anteckningar i dialogrutan Talformat visades vid fel tillfällen.

 • Åtgärdat ett problem med dialogrutan Ta bort dubbletter där vissa knappar och etiketter överlappande.

 • Med ett ”höger-till-vänster”-orienterat kalkylblad skulle den vågräta rullningslisten rulla i motsatt riktning.

 • En del problem med att redigera kommentarer har åtgärdats.

 • Åtgärdat ett problem som förhindrade att en del VBA-makron och tillägg kunde köras

 • Åtgärdat ett problem som kunde orsaka att nya arbetsboksmallar och inloggningssidor visades på fel språk efter att du använt Visual Basic Editor.

 • En del sidstorlekar visas felaktigt i galleriet för sidstorlekar.

 • Problemlösaren slutade inte även om den uppnått den konfigurerade tidsgränsen.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • Avgränsare för decimaltecken och tusentalsavgränsare som anges i Mac OS-inställningar används i vissa fall inte av Excel.

 • Formeln Autosumma infogas inte av CMD+SKIFT+T .

 • Vissa talformat gör att numeriska värden visas som hash-tecken (#) även om kolumnen är bred nog.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

Version:  16.7 (version 171020)

Din feedback hjälper oss att bli bättre.  Om du upptäcker ett problem vill vi gärna att du klickar på uttryckssymbolen i det övre hörnet av programmet och berättar för oss vad vi kan göra bättre eller vad du vill ha.

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat flera problem med användning av icke-amerikanskt tangentbord.

 • Formeln =INFO("system") visar nu det rätta resultat ”mac”.

 • Vissa filtyper saknades i den nedrullningsbara listan för att välja importformat i guiden Textimport.

 • Det finns ett antal korrigeringar för att undvika att program kraschar och/eller hänger sig i vissa situationer.

 • Flera mindre felkorrigeringar.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • När du stänger ett dokument och språket som är engelska visar knappen ”Spara allt” i stället för ”Spara inte”.

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • Avgränsare för decimaltecken och tusentalsavgränsare som anges i Mac OS-inställningar används i vissa fall inte av Excel.

 • Formeln Autosumma infogas inte av CMD+SKIFT+T .

 • Vissa talformat gör att numeriska värden visas som hash-tecken (#) även om kolumnen är bred nog.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte hjälplänken.

Version:  16.7 (version 171017)

Din feedback hjälper oss att bli bättre.  Om du upptäcker ett problem vill vi gärna att du klickar på uttryckssymbolen i det övre hörnet av programmet och berättar för oss vad vi kan göra bättre eller vad du vill ha.

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionsuppdateringarna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat många problem med att kopiera och klistra in.

 • Åtgärdat ett problem bladflikar så att hela bladnamnet visas.

 • Det finns ett antal korrigeringar för att undvika att program kraschar och/eller hänger sig i vissa situationer.

 • Åtgärdat några problem med kortkommandon, inklusive CMD + piltangent för att flytta till slutet av området, CMD + E för att centrera text med mera.

 • Åtgärdat flera problem med att ställa in och spara inställningar

 • Åtgärdat ett problem med att öppna alla fönster för dokument med flera fönster.

 • När du ändrar storlek på en rad eller kolumn genom att dra med musen visas nu beskrivningar som förväntat.

 • Åtgärdat ett problem som gjorde att det inte gick att välja flera knappar i ett utsnitt.

 • I guiden Textimport kan du nu rulla åt höger för att se alla kolumner.

 • Åtgärdat ett problem med att låsta fönsterrutor visas felaktigt efter zoomning.

 • Åtgärdat flera problem med VBA, bland annat returnerar Application.OperatingSystem nu rätt värde.

 • Flera mindre felkorrigeringar.

Kända problem

Det här är fortfarande en förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Teckenstorleken i formelfältet är mindre än förväntat.

 • Avgränsare för decimaltecken och tusentalsavgränsare som anges i Mac OS-inställningar används i vissa fall inte av Excel.

 • Formeln Autosumma infogas inte av CMD+SKIFT+T .

 • Formeln =INFO("system") ger fel resultat, "pcdos".

 • Vissa talformat gör att numeriska värden visas som hash-tecken (#) även om kolumnen är bred nog.

 • Vissa filtyper saknas i den nedrullningsbara listan för att välja importformat i guiden Textimport.

 • Nya arbetsböcker får ett standardnamn, vilket är nytt sedan tidigare. Standardnamnet har varit ”Arbetsbok1” men nu kommer det att vara ”Bok1”. Detta kan få konsekvenser om du använder skript eller VBA-makron som refererar till standardfilnamnet.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Programmet kan ta längre tid att starta än väntat.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte hjälplänken.

Version:  16.7 (version 171008)

Nya eller förbättrade funktioner

(läsa även om de största funktionerna som nämns i information om uppdateringen från den 2 oktober)

Felkorrigeringar

 • Det finns ett antal korrigeringar för att undvika att program kraschar och/eller hänger sig i vissa situationer.

 • Åtgärdat några problem med kortkommandon, bland annat CMD + A när du redigerar en cell som nu markerar texten i cellen i stället för att markera ett område.

 • Åtgärdat problem där du markerar ett område, skriver ett värde och trycker på CMD + RETUR. Nu överförs värdet till alla celler det markerade området.

 • Flera mindre felkorrigeringar.

Kända problem

Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Nya arbetsböcker får ett standardnamn, vilket är nytt sedan tidigare. Standardnamnet har varit ”Arbetsbok1” men nu kommer det att vara ”Bok1”. Detta kan få konsekvenser om du använder skript eller VBA-makron som refererar till standardfilnamnet.

 • Om du dra ett fönster mellan en Retina-skärm och en icke-Retina-skärm kanske bladets skala blir fel.  Du kan lösa problemet genom att zooma in och ut igen.

 • Ett antal tangentbordsgenvägar fungerar inte som förväntat.

 • Programmet kan ta längre tid att starta än väntat.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte på hjälplänken och det går inte att stänga arbetsboken förrän du stänger Formelverktyget.

Version:  16.6 (171001)

Microsoft Excel för Mac-logotyp visar version 16.6

Nya eller förbättrade funktioner

 • Samarbeta – Prenumeranter på Office 365, kan redigera samtidigt i arbetsböcker som lagras på OneDrive och SharePoint.

 • Nya funktioner– För O365-prenumeranter: använd nya IFS- och VÄXLA-funktionen för att förenkla och förkorta dina formler.

 • Bättre stöd för diagram med en pivottabell som datakälla – diagrammen uppdateras om du uppdaterar pivottabellen.

 • Tabellutsnitt – lägga till ett utsnitt för att filtrera tabellerna snabbt.

 • Nya och moderna diagramtyper – för O365-prenumeranter: visualisera data med nya diagramtyper, som låddiagram, trattdiagram, histogram, pareto-diagram, soldiagram, treemap-diagram och vattenfallsdiagram.

 • Uppdatering av Visual Basic for Applications (VBA) – Vissa ytterligare metoder, egenskaper och objekt som är tillgängliga för Windows Office-användare fungerar nu på även på Mac. Det finns fortfarande skillnader mellan Mac- och Windows-objektmodellen, så du kommer fortfarande att se felmeddelandet ”stöds inte på den här plattformen” för vissa element. Mer information om ändringar av objektmodellen blir tillgänglig snart.

Felkorrigeringar

 • Sidlayoutvyns prestanda har förbättrats.

Kända problem

Det här är den första förhandsversionen av nästa huvudversion, så vi förväntar oss att se några problem.  Ge gärna feedback om problem du hittar genom att klicka på uttryckssymbolen nära det övre hörnet i programfönstret.  Här är några saker som vi redan är medvetna om:

 • Nya arbetsböcker får ett standardnamn, vilket är nytt sedan tidigare. Standardnamnet har varit ”Arbetsbok1” men nu kommer det att vara ”Bok1”. Detta kan få konsekvenser om du använder skript eller VBA-makron som refererar till standardfilnamnet.

 • Ett antal tangentbordsgenvägar fungerar inte som förväntat.

 • Programmet kan ta längre tid att starta än väntat.

 • Kommentarspilarna verkar inte alltid koppla kommentaren till cellen.

 • När du skapar en formel med formelfönstret fungerar inte hjälplänken.

 • Om du har ett område markerat och skriver och sedan trycker på CMD + RETUR bekräftas bara värdet i den aktiva cellen.

Version: 15.40 (170926)

Nya eller förbättrade funktioner

Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Ett fel har åtgärdats där radnumreringen har återställts och omvänts och vissa radnummer eller visst innehåll verkar vara en spegelbild av hur det skulle se ut.  Det här påverkade datorer med Mac OS version 10.13 (High Sierra).

Kända problem

 • För datorer med Touch Bar kraschade Excel när du tryckte på likhetstecknet för att börja skriva en formel.

Version:  15.39.0 (version 170913)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

 • I vissa fall kan radnumren ha en spegelvänd utformning och visas i omvänd ordning för en del rader. Vissa stödlinjer kan också visas på oväntade platser. Det här problemet har bara upptäckts i Excel för Mac med OS 10.13 (High Sierra).  

Version:  15.39.0 (version 170905)

Nya eller förbättrade funktioner

Felkorrigeringar

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version:  15.39.0 (version 170829)

Nya eller förbättrade funktioner

Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

Mindre felkorrigeringar

Kända problem

Inget nytt den här veckan.

Version::  15.38.0 (version 170822)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Säkerhetsuppdateringar: Utökad säkerhetsvarning för Excel 4-makro

 • Problem: Kraschar om en del filer har öppnats i en viss ordning

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version: 15.38.0 (version 170815)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem med felaktig radhöjd när du öppnar ett kalkylblad på nytt. Radhöjden ökar för kalkylblad som innehåller celler med radbruten text och där radhöjden för celler har justerats med hjälp av funktionen Autopassa. Det här problemet påverkade tidigare Insiders snabbt-versioner.

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version: 15.38.0 (version 170809)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

 • I vissa fall ökas radhöjden när du öppnar ett dokument för rader som innehåller celler med radbruten text och som har haft den radhöjden med hjälp av funktionen Autopassa.

Version: 15.38.0 (version 170801)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • En del mallar har åtgärdats för vissa regioner så att relevant innehåll ingår.

 • Några mindre problem har åtgärdats.

Kända problem

 • I vissa fall ökas radhöjden när du öppnar ett dokument för rader som innehåller celler med radbruten text och som har haft den radhöjden med hjälp av funktionen Autopassa.

Anteckningar och nyheter

 • Om du vill rapportera problem direkt till vårt team klickar du på uttryckssymbolen i övre högra hörnet i programmet och klickar sedan på Berätta vad du gillar eller Berätta vad som kan förbättras.

 • Kontakta oss och andra Office-insiders via Office Insider-communityn eller via Twitter.

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt.

Version: 15.37.0 (version 170725)

Nya eller förbättrade funktioner

 • Inget nytt den här veckan.

Felkorrigeringar

 • Åtgärdat ett problem där en cell behåller ett värde trots att det tagits bort efter att ha använt FN + uppåt-/nedåtpilen för att gå upp eller ned en sida och sedan ta bort ett värde från en cell.

 • Mindre felkorrigeringar

Kända problem

 • Inget nytt den här veckan.

Version: 15.37.0 (version 170704)

Nya och förbättrade funktioner

 • Nu kan du lägga till bilder i sidhuvuden och sidfötter (kommer i juni 2017 men har inte tidigare dokumenterats här).

Bildalternativet i fliken Sidhuvud och sidfot i menyfliksområdet

 • Felkorrigeringar

 • Bilder i sidhuvuden och sidfötter – åtgärdat ett problem där bildkvaliteten försämrades vid utskrift.

Kända problem

 • Inga kända problem för närvarande.

Ytterligare information:

 • Om du vill rapportera problem direkt till vårt team klickar du på uttryckssymbolen i övre högra hörnet i programmet och klickar sedan på Berätta vad du gillar eller Berätta vad som kan förbättras.

 • Om du behöver gå tillbaka till en tidigare fungerande version kan du kan gå till programmappen och flytta ”Microsoft Excel.app” till papperskorgen och sedan gå till kontosidan på Office.com för att installera om den aktuella versionen för icke-Insiders.  Du måste flytta den nya versionen till papperskorgen innan du kan installera den äldre versionen.

 • Kontakta oss och andra Office-insiders via Office Insider-communityn eller via Twitter.

 • Om du vill gå med i snabbnivån klickar du på Hjälp > Sök efter uppdateringar > Delta i Office Insider-programmet och få tillgång tidigt till nya versioner > Office Insider – snabbt.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×