EUROCONVERT (Funktionen EUROCONVERT)

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av EUROCONVERT i Microsoft Excel.

Beskrivning

Räknar om ett tal till euro, räknar om ett tal från euro till en valuta som är kopplad till euron, och räknar om ett tal från en valuta som är kopplad till euron till en annan genom att använda euron som mellanled (triangulering). De valutor som finns att välja på är de av valutorna inom den Europeiska unionen (EU) som är kopplade till euron. Funktionen använder fasta omräkningskurser som fastställs av EU.

Om funktionen inte är tillgänglig och felvärdet #Namn? returneras, installerar och läser du in tilläggsprogrammet Verktyg för eurovaluta.

Installera och läsa in tilläggsprogrammet Verktyg för euro

 1. Klicka på Alternativ på fliken Alternativ och klicka sedan på Tillägg.

 2. Markera Excel-tillägg i listrutan Hantera och klicka på OK.

 3. Markera rutan Verktyg för euro i listan Tillgängliga tilläggsmakron och klicka på OK.

 4. Om det behövs följer du anvisningarna i installationsprogrammet.

Syntax

EUROCONVERT(tal;källa;mål;full_precision;triangelberäkning_precision)

Syntaxen för funktionen EUROCONVERT har följande argument:

 • Tal     Obligatoriskt. Det valutavärde som du vill räkna om, eller en referens till en cell som innehåller värdet.

 • Källa     Obligatoriskt. En sträng med tre bokstäver, eller en referens till en cell som innehåller strängen. Bokstäverna motsvarar ISO-koden för källvalutan. Följande valutakoder finns tillgängliga i funktionen EUROCONVERT:

Land/Region

Valutaenhet

ISO-kod

Belgien

franc

BEF

Luxemburg

franc

LUF

Germany

deutsche mark

DEM

Spanien

peseta

ESP

Frankrike

franc

FRF

Irland

pound

IEP

Italien

lira

ITL

Nederländerna

guilder

NLG

Österrike

schilling

ATS

Portugal

escudo

PTE

Finland

markka

FIM

Grekland

drachma

GRD

Slovenien

tolar

SIT

Länder med valutan kopplad till euron

euro

EUR

 • Mål     Obligatoriskt. En sträng med tre bokstäver, eller en cellreferens, som motsvarar ISO-koden för den valuta som du vill räkna om talet till. Se tabellen Källa ovan för ISO-koderna.

 • Full_precision     Obligatoriskt. Ett logiskt värde (SANT eller FALSKT), eller ett uttryck som beräknas till värdet SANT eller FALSKT. Med Full_precision anges hur resultatet ska visas.

Använd

Om du vill att Microsoft Excel ska

FALSKT

Visa resultatet med de avrundningsregler som hör till en viss valuta. Se tabellen nedan. I Microsoft Excel används värdet för beräkningsprecision till att beräkna resultatet, och värdet för visningsprecision till att visa resultatet. FALSKT är standard om argumentet full_precision utelämnas.

SANT

Visa resultatet med alla signifikanta siffror som är resultatet av beräkningen.

 • Följande tabell visar de avrundningsregler som hör till de olika valutorna. Den anger med andra ord hur många decimaler som används i Microsoft Excel för att beräkna en valutas omräkning och visa resultatet.

ISO-kod

Beräkningsprecision

Visningsprecision

BEF

0

{0}

LUF

0

{0}

DEM

2

2.

ESP

0

{0}

FRF

2

2.

IEP

2

2.

ITL

0

{0}

NLG

2

2.

ATS

2

2.

PTE

{0}

2.

FIM

2

2.

GRD

{0}

2.

SIT

2.

2.

EUR

2

2.

 • Triangelberäkning_precision     Obligatoriskt. Ett heltal lika med eller större än 3, som anger antalet signifikanta siffror som ska användas för det mellanliggande eurovärdet när omräkning sker mellan två olika valutor som är kopplade till euron. Om du utelämnar det här argumentet avrundas inte det mellanliggande eurovärdet i Microsoft Excel. Om du tar med argumentet när du räknar om till euro från en valuta som är kopplad till euron, beräknas det mellanliggande eurovärdet i Microsoft Excel. Eurovärdet kan sedan omräknas till en valuta som är kopplad till euron.

Kommentarer

 • Microsoft Excel kortar av slutnollor i det returnerade värdet.

 • Om den ISO-kod som anges som källa är densamma som den ISO-kod som anges som mål, returnerar Microsoft Excel det ursprungliga värdet på talet.

 • Ogiltiga parametrar returnerar #Värdefel!.

 • Den här funktionen använder inte talformat.

 • Den här funktionen kan inte användas i matrisformler.

Exempel

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. När du vill att formlerna ska visa resultat markerar du dem, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du justera kolumnbredderna så att alla data visas.

Belopp

Källa

Mål

1,20

DEM

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

DEM

1,00

FRF

DEM

Formel

Beskrivning (Resultat)

=EUROCONVERT(A2;B2;C2)

Konverterar 1,2 tyska mark till motsvarigheten i euro genom att använda en beräkning och visa en precision av 2 decimaler (0,61)

0,61

=EUROCONVERT(A3;B3;C3;SANT;3)

Konverterar 1 franc till motsvarigheten i euro genom att använda en beräkning och visa en precision av 3 decimaler (0,152)

0,152

=EUROCONVERT(A4;B4;C4;FALSKT;3)

Konverterar 1 franc till motsvarigheten i euro genom att använda en beräkning och visa en precision av 2 decimaler (0,15)

0,15

=EUROCONVERT(A5;B5;C5;SANT;3)

Konverterar 1 franc till motsvarigheten i tyska mark genom att använda en mellanliggande beräkningsprecison av 3 och visa alla signifikanta siffror (0,29728616)

0,29728616

Obs!

Innan du kan använda funktionen EUROCONVERT måste du aktivera tilläggsprogrammet Verktyg för euro. Mer information om hur du lägger till och aktiverar Excel-tillägg finns på länken nedan:

Lägga till eller ta bort tillägg

Meddelanden: 

 • I de här exemplen antas att 1 euro = 6,55957 franska franc och 1,95583 tyska mark. I funktionen EUROCONVERT används de aktuella kurser som fastställts av EU. Microsoft kommer att uppdatera funktionen om kurserna ändras. Ytterligare information om de regler som gäller för närvarande finns i Europeiska unionens publikationer om euron.

 • Exemplen visar det resulterande värdet sparat i cellen, inte det formaterade värdet.

 • I kalkylbladet i exemplen kortas slutnollor av.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×