Ett SharePoint Online-arbetsflöde som kopieras och klistras in från ett arbetsflödes webbplatsobjekt i SharePoint Designer är kopplat till källarbetsflödet

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Problem

Tänk på följande:

 • Du använder SharePoint Designer 2013 med ett arbetsflöde som är SharePoint 2010 eller SharePoint 2013 platform arbetsflödestyp.

 • Markera ett arbetsflöde i avsnittet arbetsflöden i Platsobjektoch sedan använda kortkommandona som Ctrl + C och Ctrl + V för att kopiera och klistra in ett arbetsflöde.

 • Två arbetsflöden finns nu i avsnittet arbetsflöden i Platsobjektoch båda har samma namn.

I det här scenariot när du ändrar eller tar bort något av dessa arbetsflöden båda arbetsflöden ändras eller tas bort.

Lösning

För att lösa det här problemet kan inte kopiera och klistra in från avsnittet arbetsflöden i Platsobjekt med hjälp av tangentbordsgenvägar i ett arbetsflöde. Om ett arbetsflöde är ett Återanvändbart arbetsflödeAnvänd menyfliksområdet för att Kopiera och ändra arbetsflödet.

Om du använder SharePoint Designer 2013 öppnar du arbetsflödet och sedan kopiera och klistra in åtgärderna från ett arbetsflöde till en annan.

Ta bort den länkade arbetsflöden

Följ stegen för versionen av SharePoint om du vill ta bort ytterligare länkade arbetsflödet.

För SharePoint 2010-arbetsflöden

Ta bort ytterligare XML-filen som skapades när arbetsflödet kopieras och klistras in. Gör följande för att göra följande:

 1. Logga in på den aktuella webbplatsen med hjälp av SharePoint Designer 2013.

 2. Klicka på Alla fileroch klicka sedan på arbetsflöden.

  Anteckning: globalt kan återanvändas arbetsflöden finns i _kataloger/wfpub.

 3. Klicka på den påverkade arbetsflöden i listan med arbetsflöden.

 4. Välj ytterligare XML-fil som har ett format som liknar wfconfig_copy (1) .xmloch klicka sedan på Ta bort i menyfliksområdet.

ANTECKNING: När du väljer XML-filen för arbetsflödet visas inte på filnamnet eftersom då öppnas sidan Arbetsflödesinställningar .

För SharePoint 2013-arbetsflöden

 1. Skapa ett tomt arbetsflöde.

 2. Kopiera innehållet i det aktuella arbetsflödet och sedan klistra in innehållet i tom arbetsflödet.

 3. Ta bort det ursprungliga arbetsflödet.

Mer information om stöd för kopiera och klistra in förteckning arbetsflöde i SharePoint Designer 2013 går du till stöd för kopiera och klistra in i SharePoint Designer 2013.

Mer information

I det här scenariot även om det verkar som du har skapat två separata arbetsflöden arbetsflöden som faktiskt är samma och är ofullständiga. Det här problemet beror på att Ctrl + C och Ctrl + V kortkommandon inte finns i avsnittet om arbetsflöden för Platsobjekt för SharePoint-arbetsflöden. Den här funktionen är endast tillgänglig för ett återanvändbart arbetsflöde med hjälp av knappen Kopiera och ändra i SharePoint Designer-menyfliksområdet.


Behöver du hjälp? Gå till Microsoft-communityn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×