Ett objekt överlappar text

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Ett objekt överlappar text och objektet är något av följande:

 • En figur

 • En tabell

 • En text ruta

 • En bild eller ClipArt

Om problemet inte är åtgärdat och publikationen skickas som ett e-postmeddelande exporteras texten som en bild. Bild kvaliteten blir dålig och bilden läggs till i e-postmeddelandets fil storlek.

Om du vill söka efter och markera objektet klickar du på fel meddelandet i åtgärds fönstret kontrol lera layout , klickar på pilen och sedan på gå till det här objektet.

Flytta objektet

För att åtgärda det här problemet flyttar du objektet så att det inte överlappar texten. Du kan flytta ett objekt eller en grupp objekt genom att dra det, finjustera det eller använda mått för att placera det på sidan.

Dra objektet till en ny plats

 1. Placera mus pekaren över objektet tills pekaren ändras till pekaren Flytta .

 2. Dra objektet till den nya platsen. Om du vill dra objektet i en rät linje håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt som du drar objektet.

  Obs!: Om ett av Fäst -kommandona är aktiverat kan objektet fästa mot den närmaste stöd linjen, objektet eller linjalen när du släpper mus knappen.

Finjustera objektet

 • Markera objektet och tryck sedan på en av piltangenterna för att flytta objektet i önskad riktning.

  Objektet flyttar ett visst avstånd varje gång du trycker på en piltangent. Standard avståndet är 0,13 tum (eller motsvarande om du använder en annan mått enhet). Men du kan ändra avståndet mellan fin justeringen.

  Så här ändrar du fin justerings avståndet

  1. Klicka på alternativ _GT_ Avanceratpå fliken Arkiv .

  2. Under redigerings alternativväljer du Använd anpassad vibb-inställningoch i rutan finjustera objekt efter skriver du hur mycket du vill att objekten ska flyttas när du knuffar dem.

  3. Klicka på OK.

Placera objektet exakt på sidan

 1. Högerklicka på objektet och klicka sedan på Formatera _LT_object type> (Klicka till exempel på Formatera WordArt) på snabb menyn.

 2. På fliken layout , under placering på sidan, anger du de positiva måtten för den vågräta och lodräta placeringen av objektet eller gruppen med objekt.

Ta bort objektet

Högerklicka på objektet och klicka sedan på ta bort objekt på snabb menyn.

Flytta objektet

För att åtgärda det här problemet flyttar du objektet så att det inte överlappar texten. Du kan flytta ett objekt eller en grupp objekt genom att dra det, finjustera det eller använda mått för att placera det på sidan.

Dra objektet till en ny plats

 1. Placera mus pekaren över objektet tills pekaren ändras till pekaren Flytta .

 2. Dra objektet till den nya platsen. Om du vill dra objektet i en rät linje håller du ned SKIFT-tangenten samtidigt som du drar objektet.

  Obs!: Om ett av Fäst -kommandona är aktiverat kan objektet fästa mot den närmaste stöd linjen, objektet eller linjalen när du släpper mus knappen.

Finjustera objektet

 • Markera objektet och tryck sedan på en av piltangenterna för att flytta objektet i önskad riktning.

  Objektet flyttar ett visst avstånd varje gång du trycker på en piltangent. Standard avståndet är 0,13 tum (eller motsvarande om du använder en annan mått enhet). Men du kan ändra avståndet mellan fin justeringen.

  Så här ändrar du fin justerings avståndet

  1. På menyn verktyg klickar du på alternativoch sedan på fliken Redigera .

  2. Markera kryss rutan Flytta objekt med piltangenterna och ange sedan avståndet som objekten ska flyttas när du knuffar dem.

Placera objektet exakt på sidan

 1. Högerklicka på objektet och klicka sedan på Formatera _LT_object type> (Klicka till exempel på Formatera WordArt) på snabb menyn.

 2. På fliken layout , under placering på sidan, anger du de positiva måtten för den vågräta och lodräta placeringen av objektet eller gruppen med objekt.

Ta bort objektet

Högerklicka på objektet och klicka sedan på ta bort objekt på snabb menyn.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×