Ett felmeddelande av typen 550, 553 eller förbjuden vidarebefordran visas när jag skickar e-postmeddelanden

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Problem

Om du inte är hemma och skickar ett e-postmeddelande från ditt hemkonto kan det hända att du får tillbaka e-postmeddelandet med ett felmeddelande av typen 550, 553 eller förbjuden vidarebefordran. Samma situation kan uppstå när du är borta från arbetet och försöker skicka ett e-postmeddelande från ditt arbetskonto.

Sammanfattning

Vidarebefordran inträffar när ett e-postmeddelande skickas till en e-postadress vars domän (namnet efter @-symbolen, t.ex. adatum.com) inte bearbetas av Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) eller servern för utgående e-post som enligt avsändarens begäran ska leverera meddelandet. SMTP-servern måste ansluta till en annan SMTP-server för att vidarebefordra meddelandet.

När du skickar ett e-postmeddelande som returnerar ett fel om vidarebefordran kan SMTP-servern (servern för utgående e-post) returnera e-postmeddelandet med något av följande felmeddelanden:

 • Det gick inte att skicka meddelandet på grund av att servern inte godkände en av mottagarna. E-postadressen som inte godkändes är '<namn@example.com>'. Ämne: '<Test>', Konto: '<Test>', Server: '<smtp.example.com>', Protokoll: SMTP, Serversvar: '550 <namn@example.com>... Vidarebefordran nekades', Port: 25, Secure (SSL): Nej, Serverfel: 550, Felnummer: 0x800CCC79.

 • "Det gick inte att skicka meddelandet på grund av att servern inte godkände en av mottagarna. E-postadressen som inte godkändes är '<e-postadress>'. Ämne: '<Test>', Konto: '<Test>', Server: '<smtp.example.com>', Protokoll: SMTP, Serversvar: '553 domänen finns inte i listan över tillåtna rcpt-värdar (5.7.1)', Port: 25, Secure (SSL): Nej, Serverfel: 553, Felnummer: 0x800CCC79.

På felmeddelandet kan variera beroende på din Internetleverantör (ISP). Vissa Internetleverantörer returnerar ett felmeddelande om de identifierar utgående meddelanden som oönskad kommersiell e-post. I sådana fall visas meddelandet skickas normalt – den lämnar Outlook Utkorgen och visas i Skickat, men det aldrig faktiskt har levererats till mottagaren.

Ditt meddelande avvisades eftersom SMTP-servern (för utgående e-post) inte kunde identifiera dig som en behörig användare.

SMTP är det protokoll (standarder som datorer använder för att kommunicera sinsemellan) som de flesta e-postservrar använder för att skicka e-postmeddelanden via Internet. När du använder ett e-postprogram, t.ex. Outlook, som gör det möjligt att lagra e-postmeddelanden på datorn måste du ansluta till en SMTP-server för att kunna skicka e-postmeddelanden.

Obs!: Webbaserade e-postsystem som Windows Live Mail och Yahoo! Mail fungerar inte på samma sätt, och informationen i det här avsnittet gäller inte den typen av e-postkonton.

Skräppost och öppen vidarebefordran

Oönskad e-postreklam kallas ibland skräppost eller spam. Den främsta anledningen till att skräpposten bara ökar är att det i princip är gratis för avsändaren att skicka den. I själva verket behöver avsändarna inte ens skicka skräpposten via den egna Internetleverantörens utgående SMTP-server.

Den grundläggande strukturen på Internet utformades innan någon hade tänkt på följderna av möjligheten att skicka miljontals skräpmeddelanden till en obetydlig kostnad. Skräppostavsändare utnyttjar SMTP-servrarnas möjligheter till vidarebefordran för att dölja skräppostens verkliga ursprung. De vidarebefordrar posten via utomstående servrar som medger den här typen av öppen vidarebefordran. Det gör att skräpposten verkar komma från den plats som meddelandet vidarebefordras från, samtidigt som den verkliga avsändarens identitet döljs.

Ända tills helt nyligen fungerade de flesta SMTP-servrar enligt en öppen förtroendeprincip. Det systemet innebar att vem som helst kunde skicka ett e-postmeddelande till en SMTP-server varifrån som helst. Servern tog emot meddelandet och vidarebefordrade det till en mottagare eller till en annan e-postserver, där mottagarens postlåda fanns. Dessa servrar, med så kallad öppen vidarebefordran, hade alltså ingen begränsning för vem som fick skicka meddelanden via SMTP-servern.

Internetleverantörens begränsningar i samband med vidarebefordran av e-postmeddelanden

I takt med att mängden skräppost ökade började nätverksadministratörerna (personer som ansvarar för att administrera Internetleverantörens servrar) att belägga SMTP-servrarna med begränsningar. De var till för att förhindra att vem som helst skulle kunna använda – eller missbruka – en e-postserver. Man kan se det så här: anta att en telefon i receptionen på din arbetsplats var tillgänglig för allmän användning, oavsett om man arbetade på företaget eller inte. Nu får bara de anställda använda telefonen.

Det finns flera olika begränsningar som är i bruk i dag:

 • Obligatorisk SMTP-autentisering     På samma sätt som du måste använda ett lösenord för att ansluta till din POP3-server (för inkommande e-post) för att kunna hämta dina e-postmeddelanden innebär det här alternativet att du måste ange ett användarnamn och lösenord för att kunna skicka e-post via SMTP-servern. Normalt sett används samma användarnamn och lösenord som för POP3-servern, men de kan också vara olika.

 • Du måste först ansluta till Internetleverantörens POP3-server (för inkommande e-post)     När du ska hämta nya e-postmeddelanden ansluter du vanligen till en POP3-server för inkommande e-post. Du måste ange ett användarnamn och lösenord för att kunna ansluta till din postlåda. En nätverksadministratör kan konfigurera servern så att alla dina försök att skicka e-postmeddelanden via den normalt begränsade utgående SMTP-servern godkänns om du först har anslutit till och autentiserats av POP3-servern.

 • Du måste ansluta från en godkänd nätverksplats     När du ringer upp din Internetleverantör hemifrån eller om du har ett kabel- eller DSL-modem ansluter du direkt till Internetleverantörens nätverk. Du är betrodd i och med att du har ett konto hos Internetleverantören med ett användarnamn och lösenord. Du har tillåtelse att använda SMTP-servern för att skicka e-postmeddelanden eftersom du är kund.

 • Du måste ansluta från en viss IP-adress eller en adress i ett intervall av IP-adresser Din Internetleverantör kan godkänna åtkomst till SMTP-servern för personer som inte är anslutna direkt till nätverket. En fjärranvändare på ett kontor kan använda det här alternativet. Ett stort problem är dock att det på många platser förekommer så kallade dynamiska IP-adresser. Det är inte säkert att du har samma IP-adress varje gång du ansluter. Vissa företag kan använda ett reserverat block eller ett intervall av IP-adresser. Din Internetleverantör kan tillåta anslutningar från de IP-adresserna som godkända användare. Mer information får du från din Internetleverantör.

Det finns många olika scenarier för vidarebefordran. Här beskrivs de vanligaste. Se efter om någon av dem stämmer med din situation.

Scenario

Är det här vidarebefordran?

Du befinner dig hemma och har ett konto hos en Internetleverantör som slutar med @proseware.com som du ringer upp eller ansluter till med ett kabel- eller DSL-modem. Du skickar ett e-postmeddelande till en annan person vars e-postadress också slutar med @proseware.com.

Nej. E-posten bör behandlas som vanligt.

Samma som föregående scenario, förutom att du skickar ett e-postmeddelande till en person vars e-postadress slutar med @adatum.com.

Ja, men det blockeras inte. Du är direkt ansluten till din Internet-leverantör och har därför tillåtelse att skicka e-post via leverantörens utgående SMTP-server till vilken e-postadress som helst, oavsett var mottagarens postlåda finns.

Du befinner dig på din arbetsplats. Din e-postadress på jobbet slutar med @thephone-company.com, och du har ett Internetkonto hemma som slutar med @proseware.com som du ringer upp eller ansluter till med ett kabel- eller DSL-modem. I Outlook har du samma inställningar för SMTP-servern som hemma. Du skickar ett e-postmeddelande till en annan person vars e-postadress också slutar med @proseware.com.

Nej. E-posten bör behandlas som vanligt.

Samma som föregående scenario, förutom att du skickar ett e-postmeddelande till en person vars e-postadress slutar med @adatum.com.

Ja, och det här meddelandet kan blockeras som vidarebefordrad e-post. Du försöker använda SMTP-servern (för utgående e-post) för ditt hemkonto när du inte är ansluten till Internetleverantörens nätverk. SMTP-servern kan inte verifiera dig som en auktoriserad abonnent hos Internetleverantören. Dessutom begär du att SMTP-servern ska ta emot ditt meddelande och sedan ansluta till en annan SMTP-server för leverans till mottagarens postlåda.

Du bor på ett hotell som erbjuder Internetanslutning eller använder en Internetstation på en flygplats. Hemma har du ett konto hos en Internetleverantör som slutar med @proseware.com som du ringer upp eller ansluter till med ett kabel- eller DSL-modem. I Outlook har du samma inställningar för SMTP-servern som hemma. Du skickar ett e-postmeddelande till en annan person vars e-postadress också slutar med @proseware.com.

Nej. E-posten bör behandlas som vanligt.

Samma som föregående scenario, bortsett från att du skickar ett e-postmeddelande till en person vars e-postadress slutar med @adatum.com.

Ja, och det här meddelandet kan blockeras som vidarebefordrad e-post. Du försöker använda SMTP-servern (för utgående e-post) för ditt hemkonto när du inte är ansluten till Internetleverantörens nätverk. SMTP-servern kan inte verifiera dig som en auktoriserad abonnent hos Internetleverantören. Dessutom begär du att SMTP-servern ska ta emot ditt meddelande och sedan ansluta till en annan SMTP-server för leverans till mottagarens postlåda.

Lösning

Om du befinner dig i en situation som kan betraktas som vidarebefordran måste du skicka meddelandet via den aktuella anslutningens server. Om du är på jobbet eller bortrest och inte ansluter till Internet via din Internetleverantör och vill skicka ett meddelande från ditt hemkonto måste du alltså ändra inställningarna för ditt e-postkonto och ange den SMTP-server som används där du befinner dig, till exempel SMTP-servern på din arbetsplats.

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på det konto som du vill ändra på fliken E-post och klicka på Ändra.

 3. Skriv namnet på e-postservern för din aktuella anslutning i textrutan Server för utgående e-post under Serverinformation i dialogrutan Byt e-postkonto.

  Om du exempelvis ändrar ditt hemkonto från jobbet, anger du namnet på e-postservern på ditt arbete.

  Dialogrutan Byt e-postkonto

Om den här lösningen inte fungerar för dig eller om du hellre vill använda ditt hemkonto måste du ta kontakt med din Internet-leverantör och fråga om något av de alternativ som beskrivs ovan är tillgängligt för dig. För de två första begränsningarna – krav på SMTP-autentisering eller krav på anslutning till POP3-servern (för inkommande e-post) först – kan du göra ändringarna i Kontoinställningar Outlook.

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

 2. Klicka på det konto som du vill ändra på fliken E-post och klicka på Ändra.

 3. Klicka på Fler inställningar i dialogrutan Byt e-postkonto.

 4. Markera kryssrutan Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering på fliken Utgående server.

 5. Välj något av följande alternativ:

  • Klicka på Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post. Det här är det vanligaste alternativet.

  • Klicka på Logga in med och skriv ditt Användarnamn och Lösenord.

  • Klicka på Logga in på server för inkommande e-post innan e-post skickas.

Jag kan fortfarande inte skicka e-postmeddelanden

Du har ändrat dina SMTP-inställningar i Outlook eller hittat ett alternativ som bör göra att du kan skicka e-postmeddelanden, men kan ändå inte skicka e-post, och ett felmeddelande visas.

Det kan vara så att du har gjort allt rätt men stött på en annan säkerhetsfunktion som nätverksadministratörer använder för att förhindra identitetsförfalskning (spoofing). Identitetsförfalskning är ett sätt att dölja vem man verkligen är när man skickar ett e-postmeddelande.

I Outlook och i de flesta andra e-postprogram kan du ange visningsnamnet och returadressen som visas om någon svarar på ditt meddelande. Skräppost innehåller nästan alltid falsk information i de här fälten. Du trodde väl inte att meddelandena om hur man blir rik snabbt verkligen kom från en supermodell eller en framstående statsman?

För att förhindra identitetsförfalskning har vissa Internetleverantörer begränsat möjligheten att lägga till falsk information i adressfältet i svarsmeddelanden. Om din Internetleverantörs domännamn till exempel slutar på proseware.com kanske du inte kan ange terri@contoso.com som returadress. Den här begränsningen är inte lika vanlig som de som beskrevs tidigare, men kan användas för alla användare, oavsett var de befinner sig eller hur de ansluter. Det finns inga alternativ. Om din serveradministratör använder den här metoden måste du ange en returadress som stämmer med din aktuella anslutning.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×