Ett fel inträffar när du aktiverar förinstallerat Office på en ny dator (0xC004F200)

Något av dessa fel kan uppstå på en ny dator med förinstallerat Windows och Office (antingen med en Office 365-prenumeration eller en Office 2019 eller Office 2016 suite):

 • ”Det gick inte att installera Office. Skriv ner följande information om du vill ha support: Felkod 0xc004f200.”

 • ”Det gick inte att installera Office. Kontrollera att enheten är ansluten till Internet och att Windows är aktiverat innan du försöker igen. Skriv ner följande information om du vill ha support: Felkod 0xc004f200.”

 • ”Försök igen. Aktivera Windows och starta sedan om en Office-app för att ta del av erbjudandet från Office ”.

Om du stänger felmeddelandet kan du få det här meddelandet:

 • ”Försök igen. Något hände när Office skulle installeras. Du kan försöka igen men om det inte fungerar klickar du på Fortsätt.”

Dessa felmeddelanden visas om du försöker lösa in och aktivera Office innan Windows kan aktiveras. Om du vill lösa problemet kontrollerar du först att datorn är ansluten till Internet och kontrollerar sedan status för Windows-aktivering:

 1. Öppna aktivitetsfältet i Windows. Navigera till rutan Skriv här för att söka och skriv Aktivering.

 2. Bland sökresultaten markerar du Se om Windows är aktiverat. (Du kan också välja sökresultatet Aktivering.)

 3. Sök efter följande meddelande under Windows-aktivering: Windows är aktiverat.

 4. När du har kontrollerat att Windows är aktiverat kan du starta ett Office-program, till exempel Word. Följ anvisningarna för att aktivera Office.

Aktiveringen kan ta upp till 30 minuter beroende på Internettillgängligheten i ditt område. Om du precis har aktiverat Windows är det bra om du väntar en liten stund innan du aktiverar Office för att vara säker på att Windows-aktiveringsprocessen är slutförd.

Om felet kvarstår kan du använda den enkla korrigeringslösningen. Du ska bara ändra registret manuellt om den enkla korrigeringslösningen inte fungerar.

Den här felsökaren körs på Windows-datorer och kan åtgärda dessa fel.

 1. Välj knappen Ladda ned nedan.

  Nedladdningsknapp för enkel korrigering vilket indikerar att en automatisk korrigering finns tillgänglig.
 2. Välj din webbläsare i listrutan för att se hur du gör för att spara och köra felsökaren.

  1. Välj Spara längst ned i webbläsarfönstret.

  2. När nästa dialogruta visas för att indikera att cssemerg97275.diagcab har laddats ned klickar du på Öppna.

  3. Aktiveringsfelsökaren startas. Välj Nästa och följ anvisningarna.

  1. Längst ned i webbläsarfönstret väljer du Öppna för att öppna filen cssemerg97275.diagcab.

   Om filen inte öppnas automatiskt väljer du Spara > Öppna mapp och dubbelklickar sedan på filen (namnet ska börja med ”cssemerg97275.diagcab”) för att köra det enkla korrigeringsverktyget.

  2. Aktiveringsfelsökaren startas. Välj Nästa och följ anvisningarna.

  1. Välj filen cssemerg97275.diagcab i det nedre vänstra hörnet och sedan Visa i mapp i listrutan.

   Dubbelklicka på filen cssemerg97275.diagcab för att köra korrigeringsverktyget.

  2. Aktiveringsfelsökaren startas. Välj Nästa och följ anvisningarna.

  1. Välj Spara fil och sedan OK.

   Välj Visa alla hämtningar längst upp till höger i webbläsarfönstret. I biblioteket väljer du Filhämtningar > cssemerg97275.diagcab och sedan mappikonen. Dubbelklicka på cssemerg97275.diagcab.

  2. Aktiveringsfelsökaren startas. Välj Nästa och följ anvisningarna.

När du har kört korrigeringslösningen kontrollerar du status för Windows-aktiveringen på nytt och startar ett Office-program för att se om felet kvarstår. Om felet kvarstår provar du de avancerade felsökningsstegen nedan och ändrar registret manuellt.

Varning!: Om du ändrar i registret på fel sätt med Registereditorn eller någon annan metod kan det orsaka allvarliga problem. I så fall kanske du blir tvungen att installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Du ändrar registret på egen risk.

 1. Stäng alla Office-program (inklusive alla Office-installationsfönster).

 2. Tryck på Windows-tangenten och på R på tangentbordet samtidigt så att fönstret Kör öppnas.

 3. Skriv regedit och klicka på OK.

 4. Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas klickar du på Ja för att fortsätta.

 5. Gå till följande två platser med hjälp av mappstrukturen i den vänstra rutan (om den andra platsen inte finns kan du ignorera den):

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM\OOBEMode

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\16.0\Common\OEM\OOBEMode

 6. Dubbelklicka på registerposten i den högra rutan för att ändra värdet (för båda platserna).

 7. Ändra värdet från OEM till OEMTA (för båda platserna) och klicka på OK. Stäng sedan Registereditorn.

 8. Se till att du slutför steg 6 och 7 för båda platserna (om de finns).

 9. Kontrollera att Windows är aktiverat och att du har tillgång till Internet och starta sedan ett Office-program för att starta om Office-installationsguiden.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×