Ett fält i min app är skrivskyddat trots att det inte borde vara det

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Viktigt    Microsoft rekommenderar inte längre att du skapar och använder Access-webbprogram i SharePoint. Alternativt kan du överväga att använda Microsoft PowerApps för att skapa kodlösa företagslösningar för webben och mobila enheter.

När du använder en fråga med data för en vy i ett Access-webbprogram är vissa fält som du kan förvänta dig för att kunna redigera skrivskyddat läge i vyn. Särskilt om du använder fler än en tabell och minst en koppling finns begränsningar som frågefält kan uppdateras.

Obs!: Det här avsnittet handlar om Access-webbprogram. Den gäller inte för skrivbordsdatabaser. Om du har problem med en fråga i en stationär databas finns i artikeln Introduktion till frågor för en översikt.

Krav för frågefält som kan uppdateras

 • Endast fält från tabellen där det kopplade fältet inte har unika värden ("flest-många"-tabell) kan uppdateras.

 • Primärnyckelfälten för "flest-många"-tabellen måste ingå i frågeresultatet.

 • "Flest-många"-tabellen måste finnas på den inre sidan av en yttre koppling (d.v.s. den vänstra sidan av en vänster yttre koppling eller den högra sidan av en höger yttre koppling).

Diagram av en fråga som visar vilka fält som kan uppdateras

I den här frågan är uppgiftstabellen "flest-många"-tabellen eftersom den slår upp data i projekttabellen.

Men eftersom primärnyckeln för Uppgifter inte tas med i resultatet uppdateras inga av dess fält.

Även om nyckeln läggs till uppdateras inga av fälten som kommer från tabellen Projekt eftersom det inte är "flest-många"-tabellen.

Överst på sidan

Identifiera och åtgärda ett problem med ett fält som kan uppdateras

Hur du kan aktivera uppdateringar beror på orsaken till varför fältet inte kan uppdateras. Du kan identifiera orsaken genom att öppna frågan i designvyn och undersöka den.

 1. Om du startar från en webbläsare, öppna webbprogrammet i Access: det övre högra hörnet av programmet, klicka på Inställningar > Anpassa i Access.

 2. Om navigeringsfönstret inte är öppet i Access visar du det genom att trycka på F11. Högerklicka på frågan i navigeringsfönstret och klicka på Designvy.

  Snabbmeny för en fråga i navigeringsfönstret

 3. Kontrollera vilken tabell i frågan som är "flest-många"-tabellen. En bra tumregel är att "flest-många"-tabellen är den tabell som slår upp data i en annan tabell.

 4. Kontrollera att det fält som du vill uppdatera är "flest-många"-tabellen. Om inte finns det inget du kan göra i frågan för att kringgå problemet. Ett alternativ om du vill att andra ska kunna redigera fältet är att skapa en ny vy som kan uppdateras och som bara baseras på tabellen och sedan göra det enkelt att öppna vyn efter behov. Du kan till exempel lägga till en knapp med ett makro som öppnar vyn.

 5. Kontrollera att primärnyckeln för tabellen flest-många som ingår i frågeresultatet. Om det inte är det, lägga till primärnyckeln i frågeresultatet.

 6. Dubbelklicka på varje koppling och kontrollera att:

  • Kopplingen är en inre koppling, eller

  • Att "flest-många"-tabellen finns på den inre sidan av kopplingen om det är en yttre koppling, d.v.s. på vänster sida i en vänster koppling eller på höger sida i en höger koppling.

Om en koppling inte uppfyller minst ett av föregående två villkor ändrar du kopplingen så att frågan kan uppdateras.

överst på sidan

Lägga till "flest-många"-primärnyckeln i frågeresultatet

 1. Öppna frågan i designvy.

 2. Identifiera "flest-många"-tabellen.

 3. Dubbelklicka på varje fält i primärnyckeln. Varje nyckelfält visas med en liten nyckel.

 4. Kontrollera att rutan Visa i frågerutnätet är markerad för nyckelfälten som du lagt till:

  Raden Visa i frågerutnätet

Överst på sidan

Göra så att en fråga kan uppdateras genom att ändra en koppling

Om en koppling inte uppfyller något av ovanstående villkor, förhindras uppdateringar. Här är ett exempel på en icke kan uppdateras koppling:

Dialogrutan Kopplingsegenskaper

Det här är en vänster yttre koppling, som omfattar allt från den vänstra tabellen och motsvarande poster från den högra tabellen. "Flest-många"-tabellen finns emellertid på den högra sidan i kopplingen, och förhindrar därför uppdateringar.

Göra så att en yttre koppling kan uppdateras

Du kan modifiera en koppling så att dess fråga kan uppdateras på tre sätt. Öppna dialogrutan Kopplingsegenskaper genom att dubbelklicka på kopplingen och gör något av följande:

 • Ändra den yttersta kopplingen till en inre koppling    Klicka på alternativ 1 i den dialogrutan Kopplingsegenskaper.

 • Byta plats på tabellerna    Flytta tabellen flest-många till insidan av kopplingen och den andra tabellen till den yttersta sidan (Använd kombinationsruta rutor i dialogrutan Kopplingsegenskaper att ställa in tabellnamn vänster och höger).

 • Ändra kopplingens riktning    Klicka på alternativ 2 eller 3 i dialogrutan Kopplingsegenskaper (ändra till motsatt värde mot vad som var konfigurerat).

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×