Etablera användarwebbplatser i förväg på OneDrive för företag

Det är standard att första gången en användare använder sin nyhetsfeed, webbplats, eller en OneDrive-länk så konfigureras en OneDrive för företag-webbplats automatiskt för användaren. I vissa fall, till exempel följande, kanske du vill att OneDrive för företag-webbplatserna ska vara klara i förväg eller företablerade:

 • Din organisation har en anpassad process för att lägga till nya medarbetare och du vill skapa OneDrive för företag-webbplatser när du lägger till nya medarbetare.

 • Din organisation planerar att migrera från en lokal lösning till Office 365.

 • Din organisation planerar att migrera från en annan onlinelagringstjänst eller lagringsplats.

Den här artikeln beskriver hur du företablerar OneDrive för företag-webbplatser för användare med PowerShell. Den här proceduren går igenom följande:

 1. Skapa ett PowerShell-skript för att företablera OneDrive för företag-webbplatser från den angivna koden.

 2. Skapa en indatafil som inkluderar dina användare för vilka du vill företablera OneDrive för företag-webbplatser.

 3. Kör PowerShell-skriptet för att skapa OneDrive för företag-webbplatser för användare som finns i indatafilen.

Obs!: Du också kan företablera OneDrive för företag-webbplatser med hjälp av REST API eller CSOM. Mer information finns i So you want to programmatically provision Personal Sites (OneDrive for Business) in Office 365 (på engelska) och i avsnittet ”Use the ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk method to provision personal sites and OneDrive för företag for multiple users (My Site Host administrators on SharePoint Online only)” i What’s new for developers in social and collaboration features in SharePoint 2013 (på engelska).

Innan du börjar

Innan du börjar med den här uppgiften läser du följande information om förutsättningarna:

Företablera OneDrive för företag-webbplatser för användare

 1. Kopiera följande kod och klistra in den i en textredigerare som Anteckningar och spara filen samt ge den namnet BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 för att skapa PowerShell-skriptet:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Observera att kommentarer tas med i koden för att beskriva skriptet och parametrarna som används i det. De påverkar inte körningen av PowerShell-skriptet.

 2. I en textredigerare som Anteckningar skapar du en fil som innehåller de Office 365-användarkonton för vilka du vill etablera OneDrive för företag-webbplatser. Varje användarkonto måste vara på en separat rad.

  Spara filen med namnet UserInput.txt.

  Obs!: Varje indatafil är begränsad till 200 användare. Om du behöver etablera OneDrive för företag-webbplatser för fler än 200 användare skapar du flera indatafiler (till exempel UserInput1.txt, UserInput2.txt, osv.).

 3. Öppna SharePoint Online Management Shell.

 4. Byt till katalogen där du sparade PowerShell-skriptet BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 5. I PowerShell-kommandoraden använder du följande kommando:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Till exempel:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  När du kör skriptet uppmanas du att ange de inloggningsuppgifterna för Office 365, som du måste ange.

  När skriptet är klart visar fönstret PowerShell statusen Slutfört.

 6. Om du har ytterligare indatafiler kör du skriptet igen och ändrar parametern -InputfilePath till platsen för den andra UserInput-filen.

Om du vill kontrollera om dina användares OneDrive för företag-webbplatser har skapats kan du läsa artikeln om hur du visar en lista med OneDrive för företag-webbplatssamlingar.

Obs!: Om du skapar OneDrive för företag-webbplatser för ett antal användare kan det ta lite tid för alla dina användares webbplatser att skapas.

Närliggande avsnitt

OneDrive för företag-hybrid

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×