Ersätta saknade teckensnitt i publikationen

Publisher för Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om en publikation innehåller teckensnitt som inte finns på datorn eller är inbäddade i publikationen, ger operativ systemet Microsoft Windows standard ersättning för de saknade teckensnitten. När du öppnar en publikation i Publisher som innehåller teckensnitt som inte är installerade på datorn kan du välja alternativen för att temporärt eller permanent ersätta teckensnitt på din dator för de saknade teckensnitt som används i publikationen.

Teckensnitts ersättning är användbart när du vill visa publikationen på en annan dator och du vill vara säker på att texten är läsbar oavsett vilka teckensnitt som är tillgängliga på andra datorer. Östasiatiska tecken som saknas är ett specialfall och hanteras åtskilt från andra teckensnitt.

I de flesta fall kan tecken ersättningen leda till att texten flödar annorlunda. Rad brytningar, kolumn brytningar, sid brytningar, rad avstånd och avstavning kommer troligen att ändras även om ersättnings teckensnittet liknar det teckensnitt som saknas. Eftersom tecken ersättningen kan påverka publikationens layout betydligt kanske du vill undvika eller stänga av tecken ersättning.

När tecken ersättning är aktive rad och du eller tryckeriet öppnar filen på en annan dator som inte har samma teckensnitt som du använde, ersätter Microsoft Windows de teckensnitt som du väljer så att du kan läsa texten i publikationen.

 1. Klicka på tecken ersättningi dialog rutan teckensnitt .

  Obs!: Om dialog rutan teckensnitt inte öppnas när du öppnar publikationen klickar du på knappen Arkiv , pekar på Inställningar för extern utskriftoch klickar sedan på hantera inbäddade teckensnitt. Klicka på tecken ersättningi dialog rutan teckensnitt .

 2. I dialog rutan tecken ersättning väljer du ett teckensnitt som saknas i listan med teckensnitt.

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill använda det föreslagna alternativet för att ersätta det här sessionen klickar du på temporärt ersätta det här teckensnittet för visning och utskrift.

   Obs!: Teckensnitt som är listade som tillfälliga sparas inte i publikationen.

  • Om du vill ersätta de saknade teckensnitten med det föreslagna alternativet för att ersätta teckensnittet klickar du på Ersätt det här teckensnittet i publikationen permanent.

   Obs!: Det här är en permanent ändring och kan inte ångras när du har klickat på OK, men du kan använda det ursprungliga teckensnittet om du installerar det senare.

  • Gör så här om du vill tilldela teckensnitt som ska ersättas:

   1. Välj ett annat teckensnitt i listan ersatt med teckensnitt .

   2. Klicka på tillfälligt ersätta det här teckensnittet för att visa och skriva ut eller permanent ersätta det här teckensnittet i publikationen.

Överst på sidan

Om det teckensnitt som du använder inte innehåller ett visst tecken och du har avmarkerat kryss rutan Ersätt automatiskt teckensnitt för östasiatiska tecken som saknas (alternativet >alternativ > Avancerat) visas en liten ruta i stället för det tecken som saknas var som helst i texten.

När kryss rutan Ersätt teckensnitt för östasiatiska tecken automatiskt är markerad används ett ersättnings teckensnitt automatiskt i det östasiatiska tecken som saknas. Kryss rutan Ersätt automatiskt teckensnitt för östasiatiska tecken är markerad som standard. Vi rekommenderar att du låter kryss rutan vara markerad om du planerar att skriva ut publikationen från din egen dator.

Om du planerar att ta med dig publikationen till en annan dator eller till ett tryckeri är det bäst att stänga av automatisk tecken ersättning innan du skriver text i publikationen. När du sedan ser den lilla rutan i stället för tecknet som saknas kan du manuellt ersätta den lilla rutan med ett annat teckensnitt som innehåller det tecken du vill använda.

Om du vill förhindra att ett tryckeri eller annan användare använder tecken ersättning för tecken i publikationen bör du bädda in teckensnitten i publikationen innan du skickar dem.

Slå på eller stänga av tecken ersättning för östasiatiska tecken som saknas

 1. Klicka på Arkiv > Alternativ > Avancerat.

 2. Markera eller avmarkera kryss rutan Ersätt teckensnitt automatiskt för östasiatiska tecken .

Överst på sidan

Om du vill behålla publikationens layout – inklusive rad brytningar, spalt-och sid brytningar, rad avstånd och avstavning, kanske du vill undvika tecken ersättning.

För att undvika tecken ersättning gör du något av följande:

 • Bädda in TrueType-teckensnitt i publikationen. När du bäddar in TrueType-teckensnitt sparas de i publikationen. Publikationer med inbäddade teckensnitt kan visa och skriva ut texten i de ursprungliga teckensnitten, även om dessa teckensnitt inte är installerade på den dator som du använder.

  Obs!: Endast TrueType-teckensnitt kan bäddas in och bara om de är licensierade för inbäddning.

 • Om du tar publikationen till en annan dator kontrollerar du att datorn har samma teckensnitt installerade som du använde i publikationen.

 • Om du har använt PostScript-teckensnitt i publikationen och det rör sig om ett tryckeri kan du fråga om skrivaren har de teckensnitt som du använde eller att du köper dem.

Överst på sidan

När du skriver ut en publikation på en PostScript skrivare ersätter skrivaren PostScript-teckensnitt som finns på skrivaren för alla TrueType-teckensnitt med samma namn som används i publikationen. Detta kan göra att texten flödar in, vilket leder till oväntade rad brytningar, avstavning och spill som kan ändra hur publikationen ser ut. Så här inaktiverar du tecken ersättning när du skriver ut och endast använder teckensnitt som är inbäddade i publikationen eller är installerade på datorn:

 1. Klicka på Arkiv _GT_ Skriv utoch expandera sedan den nedrullningsbara menyn skrivare .

 2. Välj den PostScript-skrivare som du vill använda för att skriva ut den slutliga utskriften.

 3. Klicka på avancerade utskrifts inställningaroch sedan på fliken grafik och teckensnitt .

 4. Klicka på Använd endast teckensnittunder teckensnitt.

Överst på sidan

När tecken ersättning är aktive rad och du eller tryckeriet öppnar filen på en annan dator som inte har samma teckensnitt som du använde, ersätter Microsoft Windows de teckensnitt som du väljer så att du kan läsa texten i publikationen.

 1. Klicka på tecken ersättningi dialog rutan Läs in teckensnitt .

  Obs!: Om dialog rutan Läs in teckensnitt inte öppnas när du öppnar publikationen går du till verktyg -menyn, pekar på verktyg för extern utskriftoch klickar sedan på teckensnitt. Klicka på tecken ersättningi dialog rutan teckensnitt .

 2. I dialog rutan tecken ersättning väljer du ett teckensnitt som saknas i listan med teckensnitt.

 3. Utför en eller flera av följande åtgärder:

  • Om du vill använda det föreslagna alternativet för att ersätta det här sessionen klickar du på temporärt ersätta det här teckensnittet för visning och utskrift.

   Obs!: Teckensnitt som är listade som tillfälliga sparas inte i publikationen.

  • Om du vill ersätta de saknade teckensnitten med det föreslagna alternativet för att ersätta teckensnittet klickar du på Ersätt det här teckensnittet i publikationen permanent.

   Obs!: Det här är en permanent ändring och kan inte ångras när du har klickat på OK, men du kan använda det ursprungliga teckensnittet om du installerar det senare.

  • Gör så här om du vill tilldela teckensnitt som ska ersättas:

   1. Välj ett annat teckensnitt i listan ersatt med teckensnitt .

   2. Klicka på tillfälligt ersätta det här teckensnittet för att visa och skriva ut eller permanent ersätta det här teckensnittet i publikationen.

Överst på sidan

Om det teckensnitt som du använder inte innehåller ett visst tecken och du har avmarkerat kryss rutan Ersätt automatiskt teckensnittet för östasiatiska tecken som saknas (verktyg -menyn, kommandot alternativ , fliken Redigera ) visas en liten ruta i stället för tecknet som saknas var som helst i texten.

När kryss rutan Ersätt teckensnitt för östasiatiska tecken automatiskt är markerad används ett ersättnings teckensnitt automatiskt i det östasiatiska tecken som saknas. Kryss rutan Ersätt automatiskt teckensnitt för östasiatiska tecken är markerad som standard. Vi rekommenderar att du låter kryss rutan vara markerad om du planerar att skriva ut publikationen från din egen dator.

Om du planerar att ta med dig publikationen till en annan dator eller till ett tryckeri är det bäst att stänga av automatisk tecken ersättning innan du skriver text i publikationen. När du sedan ser den lilla rutan i stället för tecknet som saknas kan du manuellt ersätta den lilla rutan med ett annat teckensnitt som innehåller det tecken du vill använda.

Om du vill förhindra att ett tryckeri eller annan användare använder tecken ersättning för tecken i publikationen bör du bädda in teckensnitten i publikationen innan du skickar dem.

Slå på eller stänga av tecken ersättning för östasiatiska tecken som saknas

 1. På menyn verktyg klickar du på alternativoch sedan på fliken Redigera .

 2. Markera eller avmarkera kryss rutan Ersätt teckensnitt automatiskt för östasiatiska tecken .

Överst på sidan

Om du vill behålla publikationens layout – inklusive rad brytningar, spalt-och sid brytningar, rad avstånd och avstavning, kanske du vill undvika tecken ersättning.

För att undvika tecken ersättning gör du något av följande:

 • Bädda in TrueType-teckensnitt i publikationen. När du bäddar in TrueType-teckensnitt sparas de i publikationen. Publikationer med inbäddade teckensnitt kan visa och skriva ut texten i de ursprungliga teckensnitten, även om dessa teckensnitt inte är installerade på den dator som du använder.

  Obs!: Endast TrueType-teckensnitt kan bäddas in och bara om de är licensierade för inbäddning.

 • Om du tar publikationen till en annan dator kontrollerar du att datorn har samma teckensnitt installerade som du använde i publikationen.

 • Om du har använt PostScript-teckensnitt i publikationen och det rör sig om ett tryckeri kan du fråga om skrivaren har de teckensnitt som du använde eller att du köper dem.

Överst på sidan

När du skriver ut en publikation på en PostScript skrivare ersätter skrivaren PostScript-teckensnitt som finns på skrivaren för alla TrueType-teckensnitt med samma namn som används i publikationen. Detta kan göra att texten flödar in, vilket leder till oväntade rad brytningar, avstavning och spill som kan ändra hur publikationen ser ut. Så här inaktiverar du tecken ersättning när du skriver ut och endast använder teckensnitt som är inbäddade i publikationen eller är installerade på datorn:

 1. Klicka på Skriv utArkiv -menyn och klicka sedan på fliken skrivar information .

 2. I rutan skrivar namn väljer du den PostScript-skrivare som du vill använda för att skriva ut den slutliga utskriften.

 3. Klicka på avancerade skrivar inställningaroch sedan på fliken grafik och teckensnitt .

 4. Klicka på Använd endast teckensnittunder teckensnitt.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×