Ersätta saknade teckensnitt i publikationen

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Om en publikation innehåller teckensnitt som varken finns på datorn eller är inbäddade i publikationen, ger Microsoft Windows-operativsystemet standard ersätta saknade teckensnitt. När du öppnar en publikation i Publisher som innehåller teckensnitt som inte är installerat på datorn kan du välja alternativ för att tillfälligt eller permanent ersättningsteckensnitt på datorn efter saknade teckensnitt som används i publikationen.

Teckenersättning är användbar när du vill visa publikationen på en annan dator och du vill kontrollera att texten förblir lättläst oavsett vilka teckensnitt är tillgängliga på andra datorer. Saknade östasiatiska tecken är ett specialfall och hanteras separat från andra teckensnitt.

I de flesta fall påverkas textflödet när teckensnitt ersätts. Radbrytningar, kolumnbrytningar, sidbrytningar och avstavningar kommer då att ändras även om det nya teckensnittet liknar det ursprungliga teckensnittet. Eftersom teckensnittsersättning kan påverka publikationens utseende allvarligt, kan det vara bra att undvika eller inaktivera teckensnittsersättning.

Vad vill du göra?

Tilldela ersättningsteckensnitt för saknade teckensnitt

Ersätta teckensnitt för östasiatiska tecken som saknas

Undvika att byta teckensnitt

Inaktivera Teckenersättning när du skriver ut

Tilldela ersättningsteckensnitt för teckensnitt som saknas

När teckensnittsersättning är aktiverat och du eller tryckeriet öppnar filen på en annan dator som inte har teckensnitten du har använt ersätts teckensnitten som du har valt, så att du kan läsa texten i publikationen.

 1. Klicka på Teckenersättning i dialogrutan Läs in teckensnitt.

  Obs!: Om dialogrutan Läs in teckensnitt inte öppnas när du öppnar publikationen pekar du på Verktyg för extern tryckningVerktyg-menyn och klickar sedan på Teckensnitt. Klicka på Teckenersättning i dialogrutan Teckensnitt.

 2. Markera ett teckensnitt som saknas i listan över teckensnitt som finns i dialogrutan Teckenersättning.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda det ersättningsteckensnitt som föreslås för endast den här sessionen klickar du på Ersätt det aktuella teckensnittet i publikationen temporärt.

   Obs!: De teckensnitt som anges som tillfälliga sparas inte tillsammans med publikationen.

  • Om du alltid vill ersätta de teckensnitt som saknas med de teckensnitt som föreslås klickar du på Ersätt det aktuella teckensnittet i publikationen permanent.

   Obs!: Det här är en permanent ändring och du kan inte ångra den efter att du har klickat på OK, men du kan använda det ursprungliga teckensnittet om du installerar det senare.

  • Gör följande om du vill tilldela teckensnitt som ska ersättas:

   1. Markera ett annat teckensnitt i listan Ersätt med.

   2. Klicka på Ersätt det aktuella teckensnittet i publikationen temporärt eller Ersätt det aktuella teckensnittet i publikationen permanent.

Överst på sidan

Ersätta teckensnitt för östasiatiska tecken som saknas

Om det teckensnitt som du använder inte innehåller ett visst tecken, och om du har avmarkerat kryssrutan Ersätt teckensnitt automatiskt för östasiatiska tecken som saknas (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ, fliken Redigera) visas en liten ruta i stället för det tecken som saknas vid varje förekomst av tecknet i din text.

När du markerar kryssrutan Ersätt teckensnitt automatiskt för östasiatiska tecken som saknas används automatiskt ett ersättningsteckensnitt för det östasiatiska tecken som saknas. Som standard är kryssrutan Ersätt teckensnitt automatiskt för östasiatiska tecken som saknas markerad. Vi rekommenderar att du låter den här kryssrutan vara markerad om du planerar att skriva ut publikationen från din egen dator.

Om du planerar att skriva ut publikationen från en annan dator eller på ett tryckeri är det dock bättre om du inaktiverar funktionen för teckenersättning innan du skriver in text i publikationen. Varje gång de små rutorna visas i stället för tecknet som saknas kan du manuellt ersätta den lilla rutan med ett annat teckensnitt som innehåller det tecken som du vill använda.

Om du vill hindra tryckeriet eller någon annan användare från att aktivera teckenersättning för tecknen i publikationen kan du bädda in teckensnitten i publikationen innan du skickar iväg den för tryckning.

Aktivera eller inaktivera teckenersättning för östasiatiska tecken som saknas

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Redigera.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Ersätt teckensnitt automatiskt för östasiatiska tecken som saknas.

Överst på sidan

Undvika teckensnittsersättning

Om du vill bevara publikationens layout, t.ex. radbrytningar, kolumnbrytningar, sidbrytningar, radavstånd och avstavning, kan det vara bättre att inte använda teckensnittsersättning.

Gör något av följande om du vill undvika att teckensnitt byts ut:

 • Bädda in TrueType-teckensnitt i publikationen. När du bäddar in TrueType-teckensnitt sparas de i publikationen. Publikationer med inbäddade teckensnitt kan visa och skriva ut text med ursprungliga teckensnitt även om dessa teckensnitt inte är installerade på datorn du använder.

  Obs!: Det går bara att bädda in TrueType-teckensnitt och endast om licensieringen tillåter att de bäddas in.

 • Kontrollera att datorn har de teckensnitt som används i publikationen installerade, om du flyttar publikationen till en annan dator.

 • Om du har använt PostScript-teckensnitt i publikationen och du lämnar den till ett tryckeri kan be om skrivaren har teckensnitt som du har använt eller köpa dem.

Överst på sidan

Inaktivera teckensnittsersättning vid utskrift

När du skriver ut en publikation på en PostScript-skrivare används skrivarens egna PostScript-teckensnitt i stället för de TrueType-teckensnitt som används i publikationen, om teckensnitten har samma namn. Detta kan leda till att texten flödar om vilket kan leda till oväntade radbrytningar, avstavningar och spill som påverkar publikations layout. Så här använder du enbart de teckensnitt som är inbäddade i publikationen eller som installerats på datorn och inaktiverar teckenersättning när du skriver ut:

 1. Klicka på Skriv utArkiv-menyn och klicka sedan på Skrivarinformation.

 2. Klicka i rutan Skrivarnamn i dialogrutan Skrivare på den PostScript-skrivare som ska användas för den slutliga utskriften.

 3. Klicka på Avancerade utskriftsinställningar och klicka sedan på fliken Grafik och teckensnitt.

 4. Klicka på Använd endast teckensnitten i publikationen under Tecken.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×