Ersätta resurser i ett projekt

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med hjälp av Resursersättningsguiden kan du ersätta en resurs med en annan.

I den här artikeln

Översikt över resursersättning

Förbered dig för att ersätta resurser

Ersätta resurser

Översikt över resursersättning

Med hjälp av Resursersättningsguiden kan du tilldela och ersätta företagsresurser eller allmänna resurser för en eller flera projekt utifrån de färdigheter som krävs för aktiviteter i projekt, kunskaper resurser i företagets resurspool och tillgängligheten för dessa resurser. Den här guiden kan du analysera effekterna av resurstilldelningar över en grupp (portfölj) projekt.

Med Resursersättningsguiden kan du göra följande:

 • Ersätta allmänna resurser med arbetsresurser.

 • Ersätta befintliga resurser med andra resurser för att optimera resurstilldelningar över en portfölj med projekt.

 • Söka efter kvalificerade och tillgängliga resurser och tilldela dem aktiviteter.

Överst på sidan

Förbereda ersättning av resurser

Innan du kör Resursersättningsguiden, kontrollera att färdigheter som resurs har angetts för din organisation, granska de färdigheter och kunskapskoder och om det behövs, gäller resurs uppdelning struktur (RBS) värden uppgifter tilldelar automatiskt resurser till aktiviteter, baserat på färdigheter som krävs.

Bekräfta att resurskunskaper har använts för resurserna

Innan du kör Resursersättningsguiden kontrollerar du att serveradministratör slutfört följande i Microsoft Office Project Server 2007:

 • Skapat företagets resurspool.

 • Definieras i enterprise resource anpassade fält för resursegenskaper. Det här anpassade kompetens-fältet innehåller ofta organisationens RBS-kod. Anpassade företagsfält resurs har skapats i global företagsmall.

 • Tilldelad kunskaper med hjälp av dispositionskoder. Tilldelningarna har gjorts genom att öppna och ändra resurser med företagets resurspool eller direkt i Office Project Server 2007.

Granska resursernas kunskapskoder

Kontrollera att resurskunskaperna är identifierade i det projekt som du vill ersätta resurser i:

 1. Välj ResurslistaVisa-menyn.

 2. Peka på tabellVisa-menyn och klicka sedan på post (eller någon annan tabell).

 3. Klicka på kolumnen till höger där du vill infoga kolumnen för fältet med definierade kunskaper eller resursstrukturkoden.

 4. Klicka på KolumnInfoga-menyn.

 5. Klicka på det definierade kunskaper eller RBS-fältet i listan fältnamn.

  Om det behövs, kontrollera med serveradministratören att lära dig namnen på de anpassade fält och kompetens koder som har konfigurerats. Granska resurslistan och se till att det finns en kunskaper kod posten för varje resurs, särskilt för allmänna resurser och andra resurser som du vill använda ersatta.

Ange tilldelningskoder

Om du vill besätta aktiviteterna i projektet med hjälp av Resursersättningsguiden lägger du först till resursstrukturkoden till aktiviteterna i projektet i vyn Aktivitetsanvändning. Nu kan Resursersättningsguiden lägga till resurser till projektet och automatiskt tilldela rätt aktiviteter.

 1. Klicka på Aktivitetsanvändning eller ResursanvändningVisa-menyn för projektet.

 2. Peka på tabellVisa-menyn och klicka sedan på post (eller någon annan tabell).

 3. Klicka på kolumnen till höger där du vill infoga kolumnen för fältet med definierade kunskaper eller resursstrukturkoden.

 4. Klicka på KolumnInfoga-menyn.

 5. Klicka på namnet på det definierade kunskaper eller RBS-fältet i listan fältnamn.

  Om det behövs kontrollerar du namnen på de anpassade fälten och kunskapskoderna med serveradministratören.

 6. Ange lämplig kompetens eller RBS-kod för varje tilldelning som du vill använda Resursersättningsguiden till personalkonton.

När du har lagt till kunskaps- eller resursstrukturkoden kan du köra Resursersättningsguiden. När guiden körs tilldelas resurser som motsvarar de kunskaper som krävs automatiskt till aktiviteterna.

Överst på sidan

Ersätta resurser

 1. Öppna det företagsprojekt där du vill ersätta resurser.

 2. Klicka på Ersätt resurserVerktyg-menyn.

 3. På sidan Välj projekt väljer du företagsprojekt eller projekt som är till hjälp av Resursersättningsguiden.

  Företagsprojekten som visas är de som för närvarande är öppna.

 4. Klicka på Nästa.

 5. På sidan Välj resurser väljer du alternativet i de markerade projekten att ersätta resurser i flera projekt.

  Markera det här alternativet om du markerade flera projekt på sidan Välj projekt tidigare.

 6. Om du vill välja resurser manuellt klickar du på Angivet nedan och sedan på Lägg till så kan du visa och välja företagsresurser:

  1. Välj resurserna i tabellen Företagsresurs till vänster i dialogrutan Skapa pool för resursersättning och klicka sedan på Lägg till.

   Resurserna läggs till i tabellen Projektresurser till höger.

   Tips: Klicka på filter som du vill använda så att du ser bara en viss typ av resurs i listan befintliga filter. Filtrerad lista med företagsresurser visas i kolumnen Företagsresurs. Alla resurser som redan har tilldelats till din projektgrupp finns i kolumnen Projektresurs.

  2. Klicka på OK om du vill återgå till sidan Resursguiden.

   De resurser som anges i tabellen Resurser läggs till i tabellen på sidan Välj resurser.

 7. Markera en resurs och klicka på Ta bort på sidan Välj resurser om du vill ta bort en markerad resurs från tabellen.

  Gör detta när du har valt alternativetAngivet nedan och vill skapa och finjustera resurslistan som ska användas för att ersätta resurser.

 8. Om du vill Resursersättningsguiden tilldelar föreslagna samt de som redan är bekräftat markerar du kryssrutan Tillåt att resurser med den föreslagna bokningstypen tilldelas till aktiviteter.

 9. Om du vill att resurser ska ersättas endast för aktiviteter som startas på eller efter ett visst datum anger du datumet i Gräns för resurslåsning.

  Som standard anges Gräns för resurslåsning till det aktuella datumet. Detta kan vara användbart när du vill behålla tilldelningarna som de är på kort sikt men samtidigt vill besätta tilldelningar månader eller år framåt i tiden.

 10. Klicka på Nästa.

 11. Visa närliggande projekt på sidan Välj närliggande projekt.

  Projekten har länkar mellan projekt eller resurspool med dina markerade projekt. Om du väljer ett projekt på den här sidan läggs projektet till projekt som kan bemannas med hjälp av resursersättning.

  Obs!: Om du markerar relaterade projekt eller inte tas resurstilldelningar i relaterade projekt när beräknas den återstående resurstillgänglighet.

 12. Klicka på Nästa.

 13. På sidan Välj schemaläggningsalternativ är varje projekt som har valts för resursersättning markerad. Ange prioritet projekt ska bemannas.

 14. Gå till kolumnenAlternativ och ange vilken grupp med resurser som ska användas: de som finns i projektet eller de som finns i företagets resurspool som angivits på sidan Välj resurser

 15. Klicka på Nästa.

 16. Se en sammanfattning av de val du gjorde på sidan Ersätt resurser. Om du vill ändra något klickar du på knappen tillbaka för att flytta till lämplig sida. När du är redo att låta Project hitta resurser för dina projekt klickar du på Kör.

 17. På sidan Granska resultat granskar du resultatet av resursersättningarna.

  På den här sidan visas både tilldelningarna och de resurser som hittats för dem baserat på kunskapsprofilerna. Tilldelningarna har ännu inte gjorts, utan det här är bara förslag.

 18. Klicka på Nästa.

 19. Ange om du vill uppdatera projektet med guidens förslag på sidan Välj uppdateringsalternativ.

  Du kan också välja att spara guidens konfiguration och resultat till en fil för senare användning. Om du gör detta uppdateras inte dina projekt förrän du tillämpar resultaten.

 20. Klicka på Nästa.

 21. Granska rekommendationerna på sidan Slutför och klicka sedan på Slutför.

 22. När du har slutfört och stängt guiden, granska tilldelningarna med hjälp av vyn Aktivitetsanvändning, i vyn Resursanvändning eller vyn Resurslista. Du kan även granska information om ersatta resurser i vyn Resurslista. Om du är nöjd med ändringarna gör du dem permanenta genom att spara projekt. Om du vill ignorera ändringarna stänger du projekten utan att spara dem eller spara filen med ett annat namn genom att använda kommandot Spara som.

  Tips: När du har slutfört och stängt guiden, bör du utjämning dina projekt. Detta hjälper dig att se hur guidens resurstilldelningen påverkar ditt Resursbeläggning och din slutdatum för projektet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×