Ersätta en formel med dess beräknade värde

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan omvandla innehållet i en cell som innehåller en formel så att det beräknade värdet ersätter formeln. Om du bara vill låsa en del av en formel ersätter du bara den del som du inte vill beräkna om. Att ersätta en formel med dess resultat kan vara praktiskt om arbetsboken innehåller många eller komplexa formler och du vill förbättra arbetsboken genom att visa statiska data.

Du kan omvandla formler till deras värden på antingen cellbasis eller genom att konvertera ett helt cellområde på en gång.

Viktigt!: Granska effekterna noga när du ersätter en formel med dess resultat, särskilt om formlerna refererar till andra celler som innehåller formler. Skapa en kopia av arbetsboken innan du ersätter en formel med dess resultat.

I den här artikeln behandlas inte beräkningsalternativ och metoder. Om du vill ta reda på hur du kan aktivera eller inaktivera automatisk beräkning för ett kalkylblad finns i Ändra omberäkning, iteration eller precision.

Vad vill du göra?

Ersätta formler med deras beräknade värden

Ersätta en del av en formel med dess beräknade värde

Ersätta formler med deras beräknade värden

När du ersätta formler med deras värden, Microsoft Office Excel tas bort permanent formlerna. Om du råkar ersätta en formel med ett värde och vill återställa formeln klickar du på Ångra Knappen Ångra direkt efter att du ansluter till eller klistra in värdet.

 1. Markera cellen eller cellområdet som innehåller formlerna.

  Om formeln är en matrisformel markerar du området som innehåller matrisformeln.

  Så här markerar du ett område som innehåller matrisformeln

  1. Klicka på en cell i matrisformeln.

  2. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till.

  3. Klicka på Special.

  4. Klicka på Aktuell matris.

 2. Klicka på Kopiera Bild av knapp .

 3. Klicka på Klistra in Bild av knapp .

 4. Klicka på pilen bredvid Inklistringsalternativ Bild av knapp och klicka sedan på Endast värden.

Följande exempel visar en formel i cell D2, som multiplicerar cellerna A2, B2 och rabatt från C2 för att beräkna ett fakturabelopp för en försäljning. Om du vill kopiera det faktiska värdet i stället för formeln i cellen till ett annat kalkylblad eller en arbetsbok, kan du konvertera formeln i cellen till dess värde genom att göra följande:

 1. Tryck på F2 för att redigera cellen.

 2. Tryck på F9 och sedan på RETUR.

Formeln visas i formelfältet

När du har omvandlat cellen från en formel till ett värde visas värdet 1932,322 i formelfältet. Observera att 1932,322 är det faktiska beräknade värdet, medan 1932,32 är det värde som visas i cellen med valutaformat.

Värdet visas i formelfältet

Tips: När du redigerar en cell som innehåller en formel kan du trycka på F9 för att ersätta formeln med dess beräknade värde permanent.

Överst på sidan

Ersätta delar av en formel med dess beräknade värde

Det kan finnas tillfällen då du vill ersätta en del av en formel med dess beräknade värde. Du kan till exempel vilja låsa värdet som används som kontantinsats vid ett billån. Kontantinsatsen beräknas som en procentandel av låntagarens årsinkomst. I nuläget kommer inte det beloppet att ändras, varför du vill låsa kontantinsatsen i en formel som beräknar ett betalningsbelopp baserat på olika lånebelopp.

När du ersätter en del av en formel med dess beräknade värde kan du inte återställa den delen av formeln.

 1. Klicka på cellen som innehåller formeln.

 2. Markera del av formeln som du vill ersätta med dess beräknade värde i formelfältet Bild av knapp . Kontrollera att du inkluderar hela operand när du markerar del av formeln som du vill ersätta. Till exempel om du väljer en funktion måste du markera hela funktionsnamnet, den inledande parentesen, argumenten och den avslutande parentesen.

 3. Tryck på F9 om du vill beräkna den markerade delen.

 4. Tryck på RETUR om du vill ersätta den markerade delen i formeln med dess beräknade värde.

  Om formeln är en matrisformel trycker du på CTRL+SKIFT+RETUR.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×