Ersätta en formel med dess beräknade värde

Du kan konvertera innehållet i en cell som innehåller en formel så att det beräknade värdet ersätter formeln. Om du bara vill låsa en del av en formel kan du ersätta den del som du inte vill räkna om. Att ersätta en formel med dess resultat kan vara användbart om det finns många eller komplexa formler i arbets boken och du vill förbättra prestandan genom att skapa statiska data.

Du kan konvertera formler till deras värden antingen som en cell för cell eller konvertera ett helt område samtidigt.

Viktigt!: Se till att du undersöker effekten av att ersätta en formel med dess resultat, särskilt om formler refererar till andra celler som innehåller formler. Det är en bra idé att göra en kopia av arbetsboken innan du ersätter en formel med dess resultat.

I den här artikeln beskrivs inte beräknings alternativ och metoder. Information om hur du aktiverar eller inaktiverar automatisk beräkning för ett kalkyl blad finns i ändra beräkning, iteration eller precisionför en formel.

Ersätta formler med deras beräknade värden

När du ersätter formler med deras värden tas formlerna permanent bort. Om du av misstag ersätter en formel med ett värde och vill återställa formeln klickar du på ångra Knappen Ångra omedelbart när du har angett eller klistrat in värdet.

 1. Markera cellen eller cell området som innehåller formlerna.

  Om formeln är en matrisformel markerar du det område som innehåller matrisformel.

  Så här markerar du ett område som innehåller mat ris formeln

  1. Klicka på en cell i mat ris formeln.

  2. Klicka på Sök och markera i gruppen Redigering på fliken Start och klicka på Gå till.

  3. Klicka på Special.

  4. Klicka på aktuell matris.

 2. Klicka på kopiera Bild av knapp .

 3. Klicka på Klistra in Bild av knapp .

 4. Klicka på pilen bredvid inklistringsalternativ Bild av knapp och sedan på endast värden.

I följande exempel visas en formel i cell D2 som multiplicerar cellerna A2, B2 och en rabatt som härleds från C2 för att beräkna ett faktura belopp för en försäljning. Om du vill kopiera det faktiska värdet i stället för formeln från cellen till ett annat kalkyl blad eller en annan arbets bok kan du omvandla formeln till dess värde genom att göra följande:

 1. Tryck på F2 för att redigera cellen.

 2. Tryck på F9 och sedan på RETUR.

Formeln visas i formelfältet

När du har konverterat cellen från en formel till ett värde visas värdet som 1932,322 i Formel fältet. Observera att 1932,322 är det faktiska beräknade värdet och 1932,32 är det värde som visas i cellen i ett valuta format.

Värdet visas i formelfältet

Tips: När du redigerar en cell som innehåller en formel kan du trycka på F9 för att permanent ersätta formeln med dess beräknade värde.

Ersätta delar av en formel med dess beräknade värde

Det kan hända att du bara vill ersätta en del av en formel med dess beräknade värde. Till exempel vill du låsa det värde som används för att betala för ett billån. Att betalningen beräknas baserat på en procent andel av låntagarens års inkomst. För tids perioden ändras inte inkomst beloppet, så du vill låsa den nedarbetade en formel som beräknar en betalning baserat på olika låne belopp.

När du ersätter en del av en formel med dess värde kan den delen av formeln inte återställas.

 1. Klicka på den cell som innehåller formeln.

 2. I formelfältet Knappbild markerar du den del av formeln som du vill ersätta med dess beräknade värde. När du markerar den del av formeln som du vill ersätta kontrollerar du att du tar med hela operand. Om du till exempel väljer en funktion måste du markera hela funktionens namn, den inledande parentesen, argumenten och den avslutande parentesen.

 3. Beräkna den valda delen genom att trycka på F9.

 4. Tryck på RETUR om du vill ersätta den markerade delen av formeln med dess beräknade värde.

I Excel på webben resultaten redan i arbets boks cellen och formeln visas i Formel fältet Knappbild .

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×