Ersätta en formel med dess beräknade värde

Du kan ersätta en formel med dess beräknade värde så att formeln inte längre beräknas om. Att ersätta en formel med ett statiskt resultat kan förbättra prestanda om arbetsboken innehåller många formler eller komplexa formler. Om du vill ersätta endast en del av en formel kan du ersätta den del som du inte vill att räkna om. Du kan konvertera formler till deras värden cell för cell eller konvertera ett helt område direkt.

Ersätta en formel med dess beräknade värde

Varning!: När du ersätter en formel med dess värde tas formeln bort permanent. Om du råkar ersätta en formel med ett värde och vill återställa formeln kan du klicka på Ångra Ångra-ikon direkt efter det att du har skrivit eller klistrat in värdet. Det är en bra idé att göra en kopia av arbetsboken innan du ersätter en formel med dess resultat.

 1. Markera cellen som innehåller formeln

  Om formeln finns i en matrisformel markerar du området som innehåller matrisformeln.

 2. Klicka på Kopiera på fliken Start.

 3. Klicka på Klistra in på fliken Start.

 4. Klicka på pilen bredvid Inklistringsalternativ Knappen Inklistringsalternativ och klicka sedan på Värden.

Varning!: När du ersätter en formel med dess värde tas formeln bort permanent. Om du råkar ersätta en formel med ett värde och vill återställa formeln kan du i standardverktygsfältet klicka på Ångra Knappen Ångra direkt efter det att du har skrivit eller klistrat in värdet. Det är en bra idé att göra en kopia av arbetsboken innan du ersätter en formel med dess resultat.

 1. Markera cellen som innehåller formeln

  Om formeln finns i en matrisformel markerar du området som innehåller matrisformeln.

 2. Klicka på Kopiera Knappen Kopiera i standardverktygsfältet.

 3. Klicka på Klistra in Knappen Klistra in i standardverktygsfältet.

 4. Klicka på pilen bredvid Inklistringsalternativ Inklistringsalternativ och klicka sedan på Värden.

Ersätta delar av en formel med dess beräknade värde

Varning!: När du ersätter en del av en formel med dess värde kan den inte återställas.

 1. Markera cellen som innehåller formeln

 2. I formelfältet, markera den del av formeln som du vill ersätta med dess beräknade värde.

  Obs!: När du markerar den del av formeln som du vill ersätta måste du se till att du får med hela operand. Om du till exempel markerar en funktion måste du markera hela funktionsnamnet, den inledande parentesen, argument och den avslutande parentesen.

 3. Tryck på KOMMANDO + =.

  Den markerade delen av formeln beräknas.

 4. Tryck på RETUR.

  Om formeln är en matrisformel, tryck på KOMMANDO + RETUR.

  Den markerade delen av formeln ersätts med dess beräknade värde.

Se även

Ändra beräkningen, iterationen eller precisionen för en formel

Kopiera och klistra in specifika cellresultat

Växla mellan relativa och absoluta referenser

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×