ENKEL (Funktionen ENKEL)

Funktionen ENKEL returnerar ett enda värde med en logik som kallas implicit skärningspunkt. ENKEL kan returnera ett värde, enstaka cellområde eller ett fel. 

När det angivna argumentet är ett område returnerar ENKEL cellen vid skärningspunkten för raden eller kolumnen i formelcellen. Om det inte finns någon skärningspunkt, eller mer än 1 cell ligger i skärningspunkten, returnerar ENKEL felet #VÄRDEFEL! .

När det angivna argumentet är en matris returnerar ENKEL det första objektet (rad 1, kolumn 1).

I exemplen nedan har ENKEL ett angivet område och returnerar värdena i D5 respektive C1. 

Lodrät skärningspunkt

Vågrät skärningspunkt

Exempel på funktionen ENKEL med =ENKEL(D1:D10)

Exempel på funktionen ENKEL med =ENKEL(A1:E1)

Obs!: 24 september 2018: Funktionen ENKEL är en av flera betafunktioner och för närvarande bara tillgänglig för vissa Office Insiders. Vi fortsätter att optimera de här funktionerna under de kommande månaderna. När de är klara släpper vi dem till alla Office Insiders och Office 365-prenumeranter.

Syntax

=ENKEL(värde)

argument

Beskrivning

värde

Krävs

Värdet som ska utvärderas med implicit skärningspunkt

Meddelanden: 

  • Funktionen ENKEL tillhandahålls främst för bakåtkompatibilitet med formler för implicit skärningspunkt i tidigare versioner av Excel.

  • Den senaste versionen av Excel för Office 365 använder dynamiska matriser. Med den här versionen returneras inte längre en implicit skärningspunkt för din formel i bakgrunden i Excel. I stället introduceras funktionen ENKEL då en implicit skärningspunkt identifieras. Den här ändringen gjordes för att förenkla formler och förbättra läsbarheten.

  • Excel har begränsat stöd för dynamiska matriser mellan arbetsböcker och detta scenario stöds endast när båda arbetsböckerna är öppna. Om du stänger källarbetsboken får du ett #REF!-felmeddelande för länkade dynamiska matrisformler när de uppdateras.

  • Du kan ladda ned en arbetsbok med exempel på funktionen ENKEL.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen FILTER

Funktionen SLUMPMATRIS

Funktionen SEKVENS

Funktionen SORTERA

Funktionen SORTERAEFTER

Funktionen UNIK

Felet #SPILL! i Excel

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×