En snabb historik om projektledning

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Det är frestande att se projektledning som en modern företeelse, men de huvudsakliga koncepten har sina rötter i slutet av artonhundratalet. Läs den här artikeln om du vill veta mer om hur modern projektledningsteori har påverkats av vetenskaplig, social och affärsmässig metodik under mer än ett århundrade.

I den här artikeln

Översikt

De första åren: slutet av artonhundratalet

Början av nittonhundratalet

Mitten av nittonhundratalet

I dag

Översikt

Projektledning i dess moderna form uppstod för bara några årtionden sedan. I början av 1960-talet började företag och andra organisationer att se fördelarna med att ordna arbetet kring projekt. Det här synsättet med projekt i centrum utvecklades ytterligare när organisationer började förstå hur viktigt det är att medarbetarna kommunicerar och samarbetar, samtidigt som deras arbete samordnas mellan flera avdelningar och yrken, i vissa fall hela branscher.

Dag, de grundläggande aspekterna inom projektledning representeras av Projekttriangel en symbol som gjordes populär av Harold Kerzner i hans avgörande verk, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling och Controlling.

Projekttriangel

Överst på sidan

De första åren: Slutet av artonhundratalet

Vi kan gå ännu längre tillbaka i tiden, till den senare hälften av artonhundratalet, då affärsvärlden blev alltmer komplex, för att se hur projektledning utvecklades ur grundläggande principer inom affärsledning. Storskaliga statliga projekt var den drivande kraften för viktiga beslut som blev grunden för projektledningsmetodik. I USA var till exempel det första verkligt stora statliga projektet den transkontinentala järnvägen, som började byggas på 1860-talet. Plötsligt stod affärsledare inför den enorma uppgiften att samordna kroppsarbetet för tusentals arbetare samt hantering och montering av oerhörda mängder råmaterial.

Överst på sidan

Början av nittonhundratalet

Runt sekelskiftet påbörjade Frederick Taylor (1856–1915) sina detaljerade studier av arbete. Han tillämpade vetenskapliga resonemang på arbete för att visa att det kan analyseras och förbättras genom att fokusera på dess grundläggande delar. Han tillämpade sitt tankesätt på uppgifter i stålverk, till exempel att skyffla sand och lyfta och flytta delar. Innan dess var det enda sättet att förbättra produktiviteten att kräva hårdare arbete och längre arbetstid. Taylor introducerade konceptet att arbeta mer effektivt, snarare än att arbeta hårdare och längre. Inskriptionen på Taylors grav i Philadelphia vittnar om hans plats i affärsledningens historia: "The father of scientific management" ("Den vetenskapliga affärsledningens fader").

Taylor associera Henry Gantt (1861 – 1919) studera i detalj ordning på operationer i arbete. Sina studier av hantering fokuserar på mörkblå leveransdatum konstruktion under världen War I. Hans Gantt-diagram med aktivitetsstaplar och milstolpe markörer disposition sekvens och varaktighet för alla uppgifter i en process. Gantt-schema diagram visat sig vara sådant kraftfulla analytical verktyg för chefer som de legat praktiskt taget oförändrad nästan hundra år. Den inte förrän den tidiga av 1990-talet att Microsoft Office Project först till sambandspilar i dessa aktivitetsstaplar som visar mer exakt beroenden mellan uppgifter.

Sambandspilar mellan Gantt-staplar

Under åren fullt Microsoft Office Project ännu mer information i rader, till exempel statuslinjer mot ett original, varians och linjer som visar status vid en viss tid.

I dag hedras Henry Gantts minne med en medalj som delas ut i hans namn av American Society of Mechanical Engineers (amerikanska förbundet för mekanikingenjörer).

Taylor, Gantt med flera bidrog till att göra projektledning till en tydlig affärsfunktion som kräver studier och disciplin. Under årtiondena före andra världskriget började marknadsföringsstrategier, industriell psykologi och mänskliga relationer få fäste som viktiga delar inom projektledning.

Överst på sidan

Mitten av nittonhundratalet

Ange begärda nya organisatoriska strukturerna under världen War II komplexa government och military projekt och en krympande war-tid arbete. Komplex nätverksdiagram kallas PERT-diagram och metoden kritisk linje som introducerades med chefer större kontroll över markant bakåtkompilerat och mycket komplexa projekt (till exempel military vapen system med deras mängd uppgifter och ett stort antal interaktioner vid många punkter i tid).

Snart spred sig de här teknikerna till en mängd branscher när affärsledare letade efter nya affärsledningsstrategier och -verktyg för att hantera tillväxten i en föränderlig och konkurrensinriktad värld. I början av 1960-talet började företag att tillämpa allmänna systemteorier på affärsinteraktioner. I sin bok, The Theory and Management of Systems, beskrev Richard Johnson, Fremont Kast och James Rosenzweig hur ett modernt företag är som en mänsklig organism, med skelett, muskler, blodcirkulation, nerver och så vidare.

Överst på sidan

I dag

Det här synsättet på företag som en mänsklig organism innebär att, för att ett företag ska överleva och frodas, måste alla dess funktionsdelar samverka mot specifika mål, eller projekt. Under årtiondena sedan 1960-talet har det här synsättet på projektledning börjat få fäste i sina moderna former. Ett antal affärsmodeller har utvecklats under den här perioden, men de har alla en gemensam underliggande struktur: en projektledare sköter projektet, sätter ihop en grupp och ser till att integration och kommunikation av arbetsflödet fungerar horisontellt mellan flera avdelningar.

Under de senaste tio åren har projektledning fortsatt att utvecklas. Två tydliga trender har uppstått:

  • Nedifrån och upp-planering     Den här trenden lägger vikten på enklare projektdesign, kortare projektcykler, effektivt samarbete mellan gruppmedlemmar, samt starkare inblandning och beslut från gruppmedlemmar. Den här trenden är även känd som agil projekthantering och omfattar ett antal relaterade metodiker, till exempel Scrum, Crystal, Extreme Programming, Unified Process med flera.

  • Uppifrån och ned-planering och granskning     Den här trenden kännetecknas av företagsbeslut om hur en organisations projektportfölj bör se ut, samt av att den möjliggör datautvinningstekniker för att göra information i portföljen mer transparent.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×