Egenskapssidan Leta upp

(Endast Microsoft SQL Server 2000.) På den här egenskapssidan finns en uppsättning egenskaper för uppslagsfält. Egenskapssidan gäller för tabeller, vyer och infogade funktioner.

Tabellnamn

Visas endast när du arbetar med en tabell. Visar namnet på tabellen. Om du arbetar med ett databasdiagram där flera tabeller har markerats, visas endast namnet på den första tabellen.

Objektnamn

Visas endast när du arbetar med en vy eller en infogad funktion. Visar namnet på vyn eller funktionen. Du kan inte redigera den här egenskapen.

Kolumnnamn

Om du arbetar med en tabell visas namnet på en kolumn i tabellen. Om du arbetar med en vy eller en infogad funktion visas namnet på en utdatakolumn för vyn eller funktionen. Om du vill granska uppslagsegenskaperna för en annan kolumn, väljer du den i listrutan.

Visa kontroll

Visar standardkontrollen för visning av värden i den här kolumnen när du infogar den i ett formulär.

Typ av radkälla

Fungerar med egenskapen Radkälla. Använd egenskapen för att ange typ av radkälla (Tabell/fråga, Värdelista, Fältlista eller Visual Basic-funktion) innan du anger en särskild radkälla i egenskapen Radkälla.

Radkälla

Om Typ av radkälla har värdet Tabell/fråga visas namnet på tabellen, frågan eller SQL-uttrycket. Även om lagrade procedurer inte visas kan du ange namnet på en lagrad procedur med ett villkor som inte ändrar data.

Om Typ av radkälla har värdet Värdelista visas posterna i listan åtskilda med semikolon ( ; ).

Om Typ av radkälla har värdet Fältlista visas namnet på tabellen eller frågan.

Om Typ av radkälla har värdet Funktionsnamn är fältet Radkälla tomt.

Bunden kolumn

Visar vilken kolumn som är bunden till det underliggande fältet för en bunden listruta eller kombinationsruta med flera kolumner.

Antal kolumner

Anger antal kolumner i en list- eller kombinationsruta.

Kolumnbredder

Anger bredden på alla kolumner, åtskilda med semikolon. Om du vill dölja en bunden kolumn anger du noll som breddvärde.

Antal rader

Anger maximalt antal rader som kan visas i listan i en kombinationsruta.

Listbredd

Anger bredden på listan i en kombinationsruta.

Endast från lista

Anger om det går att skriva valfri text i en kombinationsruta eller endast text som matchar ett värde i listan.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×