Egenskapssida för data

(Enbart för Microsoft SQL Server 2000.) Gäller tabeller, vyer, lagrade procedurer i form av enskilda instruktioner, samt infogade funktioner. Visar egenskaper som gäller filtrering, sortering och underdatablad.

Tabellnamn

Visas bara om du arbetar med en tabell. Visar namnet på tabellen. Om du arbetar med ett databasdiagram och har markerat flera tabeller i detta, visas bara namnet på den första tabellen.

Objektnamn

Gäller bara om du arbetar med en vy, en lagrad procedur i form av en enskild instruktion eller en infogad funktion. Visar namnet på det objekt som du arbetar med.

Filter

Visar klientsidans urvalsvillkor – villkor som används när resultatuppsättningen har returnerats från databasen. Den här egenskapen är ett stränguttryck som består av ett WHERE-uttryck utan WHERE-nyckelord.

Sortera efter

Visar klientsidans sorteringsvillkor – villkor som används när resultatuppsättningen har returnerats från databasen. Den här egenskapen är ett stränguttryck som består av namnet på det eller de fält efter vilka du vill sortera posterna. Om du använder flera fältnamn, måste de särskiljas med kommatecken (,). Om du vill sortera posterna i fallande ordning, skriver du DESC i slutet av stränguttrycket.

Namn på underdatablad

Anger eller bestämmer den tabell eller fråga som är bunden till underdatabladet. Markera [Auto] om du vill ange att befintliga relationer i databasen ska användas för att bestämma vilken tabell som ska bindas till underdatabladet.

Länka från

Visar listan över länkfält i underdatabladet. De fält som du förtecknar här bör sammanfalla med de fält som du anger i kontrollen Länka till.

Länka till

Visar listan över länkfält eller kontroller i den tabell, vy, lagrade procedur eller infogad funktion som innehåller underdatabladet. De fält som du förtecknar här bör sammanfall med de fält som du anger i kontrollen Länka från. Fälten i varje sammanfallande par av fält (överliggande, underordnat) behöver inte ha samma namn, men de måste innehålla samma slags data och ha samma eller kompatibla datatyper och fältstorlekar.

Underdatabladshöjd

Visar den standardhöjd som ska visas i underdatabladet. Om detta innehåller fler rader än standardhöjden rymmer, visas databladet med en lodrät rullningslist.

Utökat underdatablad

Anger det sparade tillståndet för alla underdatablad i tabellen, vyn, den sparade proceduren bestående av en enskild instruktion, eller infogad funktion. Ja innebär utökat tillstånd, Nej innebär ej utökat.

Standardvy

Visar den vy som används för att visa underdatabladet när användarna öppnar objektet eller bäddar in det som ett underformulär eller en underrapport. Du kan välja mellan Datablad, Pivottabell och Pivotdiagram.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×