Egenskapssida för data (ADP)

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

(Microsoft SQL Server 2000 endast.) Gäller för tabeller, vyer, enstaka uttryck lagrade procedurer och infogade funktioner. Visar egenskaper som gäller filtrering, sortering och underdatablad.

Tabellnamn

Visas bara om du arbetar på en tabell. Visar namnet på tabellen. Om du arbetar i ett databasdiagram och mer än en tabell är markerad i den, visas bara namnet på den första tabellen.

Objektnamn

Gäller endast om du arbetar i en vy, enstaka uttryck lagrad procedur eller infogad funktion. Visar namnet på det objekt som du arbetar på.

Filter

Visar klientsidan urvalsvillkor – villkor som används när resultatuppsättningen har returnerats från databasen. Den här egenskapen är ett stränguttryck som består av en WHERE-sats utan nyckelordet WHERE.

Sortera efter

Visar klientsidan sortera villkor – villkor som används när resultatuppsättningen har returnerats från databasen. Den här egenskapen är ett stränguttryck som är namnet på det eller de fält som du vill sortera poster. När du använder fler än ett fältnamn namnen avgränsas med ett kommatecken (,). Om du vill sortera poster i fallande ordning skriver du DESC i slutet av stränguttrycket.

Underdatabladsnamn

Anger eller bestämmer den tabell eller fråga som är bunden till underdatabladet. Välj [Auto] som indikerar att Access kommer att använda befintliga relationer i databasen för att ta reda på vilken tabell binda till underdatabladet.

Länka underordnade fält

Visar listan över länkfält i underdatabladet. Fält som visas i listan här bör sammanfaller med fält som du anger i kontrollen Länka huvudfält.

Länka huvudfält

Visar listan över länka fält eller kontroller i tabellen, vyn, lagrade proceduren eller infogad funktion som innehåller underdatabladet. De fält som visas i listan här bör sammanfaller med fält som du anger i kontrollen Länka underordnade fält. Varje sammanfallande par av (överliggande, underordnat) fälten behöver inte ha samma namn, men de måste innehålla samma typ av data och ha samma eller kompatibla datatyper och fältstorlekar.

Underdatabladshöjd

Visar standardhöjden ska visas i underdatabladet. Om underdatabladet innehåller fler rader än standardhöjden finns plats visas databladet med en lodrät rullningslist.

Utökat underdatablad

Anger det sparade tillståndet för alla underdatablad i tabellen, vyn, en lagrad procedur eller infogad funktion. Ja utökat innebär tillstånd, Nej innebär ej utökat.

Standardvy

Visar vyn används för att visa underdatabladet när användarna öppnar objektet eller bäddar in det som ett underformulär eller en underrapport. Alternativen är datablad, pivottabell eller pivotdiagram.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×