Egenskapsidan för lagrade procedurparametrar

Visar parametrarna för den lagrade procedur som du skapar. Varje rad i rutnätet innehåller information om en parameter. Varje parameter har ett namn, en datatyp och ett standardvärde (frivilligt).

Du kan inte skapa en ny parameter på den här egenskapssidan. Du kan bara ändra befintliga parametrar. Om du vill skapa en ny parameter, anger du parametern i en Kolumn- eller Villkorscell i Rutnätsfönstret eller direkt i SQL-fönstret.

Name

Du kan inte redigera parameternamnet på den här egenskapssidan. Om du vill ändra parameternamnet måste du ändra det där det förekommer i Rutnäts- och SQL-fönstret. Obs! Första bokstaven i parameternamnet måste vara ett @-tecken.

Datatyp

Datatypen uppträder i kondenserad form. Den kondenserade formen inkluderar maximal kolumnbredd i parenteser efter namnet på datatypen. Till exempel:

varchar(50)

Standardknapp

Standardvärdet är frivilligt.

Om du ändrar parameterns datatyp tas det befintliga standardvärdet bort.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×