Egenskapsidan för lagrade procedurer

(Endast Microsoft SQL Server 2000.) Innehåller alternativ för att kontrollera egenskaperna hos lagrade procedurer med enstaka uttryck som du skapar eller ändrar.

Procedur

Visar namnet på aktuell procedur. Om du inte har sparat proceduren visas standardnamnet. Du kan inte ändra namnet i den här rutan. Det gör du genom att välja Spara eller Spara somArkiv-menyn och ange ett namn.

Använd alla kolumner

Anger att alla kolumner i alla tabeller som visas ska tas med i procedurens utdata. Det här alternativet är detsamma som att ange de individuella kolumnnamnen som en asterisk (*) i SQL-fönstret.

DISTINCT-värden

Anger att dubblettrader ska filtreras från procedurens utdata i frågan. Detta alternativ är användbart när du bara använder en del av kolumnerna i en tabell och dessa kan innehålla dubblettvärden, eller när kopplingen av två eller fler tabeller ger dubblettrader i resultatet. Det här alternativet är detsamma som att infoga ordet DISTINCT i uttrycket i SQL-fönstret.

Aktivera NOCOUNT på

Förhindrar att ett meddelande som indikerar antalet rader som påverkas av Transact-SQL-uttrycket inkluderas i frågeresultatet i den lagrade procedurens text. Om du vill se meddelandet avmarkerar du den här kryssrutan.

Tillägget GROUP BY

Anger att det finns ytterligare alternativ för lagrade procedurer som baseras på mängdfrågor.

  • WITH CUBE

Anger att mängdfrågan ska ge sammanfattningsvärden för de grupper som anges i GROUP BY-instruktionen. Grupperna skapas genom att kolumner som inkluderats i GROUP BY-instruktionen korsrefereras, och sedan används frågans mängdfunktion för att skapa sammanfattningsvärden för ytterligare supermängdrader. Alternativet WITH CUBE är flerdimensionellt, och du kan skapa sammanfattningar från alla kombinationer av mängdfunktioner och kolumner i frågan.

  • WITH ROLLUP

Anger att mängdfrågan ska ge sammanfattningsvärden för grupperna som angetts i GROUP BY-instruktionen. Alternativet WITH ROLLUP liknar alternativet WITH CUBE, men endast en typ av sammanfattning för varje kombination av kolumn och mängdfunktion skapas.

  • ALL

Anger att mängdfrågan ska inkludera alla dubblettrader i sammanfattningen.

Ägare

Visar namnet på procedurens ägare. Ägarnamnet är antingen en SQL Server-roll eller en SQL Server-användare. Listrutan innehåller alla roller och användare som definierats i databasen. Roller och användare har olika ikoner i listrutan. Rollikonen visar två ansikten, användarikonen bara ett.

TOP

(SQL Server 7.0 eller senare databaser.) Anger att den lagrade proceduren innehåller en TOP-instruktion som endast returnerar de första N raderna eller första N procenten av raderna i resultatet. Standardinställningen är att proceduren returnerar de första tio raderna.

Använd den här rutan om du vill ange ett annat antal rader eller ett procenttal.

  • PERCENT

(SQL Server 7.0 eller senare databaser.) Anger att proceduren innehåller en TOP-instruktion som returnerar endast de första N procenten av raderna i resultatet.

  • WITH TIES

(SQL Server 7.0 eller senare databaser.) Anger att proceduren innehåller en WITH TIES-instruktion. WITH TIES är användbar om proceduren innehåller en ORDER BY-instruktion och TOP-instruktionen baseras på procent. Om du väljer det här alternativet, och om procentvärdet delar av rader med identiska värden i ORDER BY-instruktionen, inkluderar visningen alla sådana rader.

SQL-kommentar

Om du vill skriva i det här fältet, skriver du antingen direkt i det eller skriver kommentaren i SQL-fönstret. Skriver du direkt i fältet skriver du helt enkelt texten, men skriver du kommentartexten i SQL-fönstret måste du använda avgränsningstecknen för kommentarer. Till exempel:

/* This is comment text entered in the SQL pane */
This is comment text entered directly in the SQL Comment field.

Beskrivning

(Endast SQL Server 2000.)

Det här fältet skiljer sig från fältet SQL-kommentar på två sätt. För det första lagras Beskrivning-värdena i SQL Server som utökade egenskaper, för det andra kan du inte ange Beskrivning-värden i SQL-fönstret.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×