Egenskapen Synlig

Gäller för

Application-objekt

DataAccessPage-objekt

ObjectFrame-objekt

Report-objekt

BoundObjectFrame-objekt

Form-objekt

OptionButton-objekt

Section-objekt

CheckBox-objekt

Image-objekt

OptionGroup-objekt

SubForm-objekt

ComboBox-objekt

Label-objekt

Page-objekt

TabControl-samling

CommandButton-objekt

Line-objekt

PageBreak-objekt

TextBox-objekt

CustomControl-objekt

ListBox-objekt

Rectangle-objekt

ToggleButton-objekt

När den används med Application-objektet returnerar den eller ställer in om ett Microsoft Office Access 2007-program ska minimeras eller inte. Du kan även använda egenskapen Visible för att visa eller dölja ett formulär, en rapport, ett formulär- eller rapportavsnitt, en dataåtkomstsida eller en kontroll. Det kan vara användbart om du vill ha kvar åtkomst till informationen i ett formulär utan att det är synligt. Du kan till exempel använda värdet för en kontroll i ett dolt formulär som villkor för en fråga. Boolesk för läsa/skriva; Sant om synligt/minimerat, Falskt om inte synligt/inte minimerat.

uttryck.Visible

uttryck Obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Anmärkningar

För Application-objektet:

  • Du kan bara ställa in egenskapen Synligt för Application-objektet med hjälp av VBA-kod (Visual Basic for Applications).

  • När ett program startas av användaren är egenskaperna Visible och UserControl för Application-objektet båda inställda på Sant. När egenskapen UserControl är inställd på Sant går det inte att ställa in egenskapen Visible för objektet på Falskt.

  • När ett Application-objekt skapas med Automation (tidigare kallat OLE Automation) ställs både egenskapen Visible och egenskapen UserControl för objektet in på Falskt.

För alla övriga objekt:

  • Du kan ställa in den här egenskapen med objektets egenskapssida (för avsnitt och alla kontroller utom sidbrytningar), ett makro eller Visual Basic.

  • Du måste ange den här egenskapen för formulär, rapporter och dataåtkomstsidor med hjälp av ett makro eller VBA.

  • För kontroller kan du ange standarden för den här egenskapen med hjälp av standardkontrollformat eller egenskapenDefaultControl i VBA.

  • Egenskapen Visible påverkar inte kolumner i Databladsvy. Ange om en kolumn är synlig i databladsvyn med hjälp av egenskapen ColumnHidden.

  • Du kan dölja ett objekt när du skriver ut med hjälp av egenskapen DisplayWhen.

  • Du kan använda egenskapen Visible om du vill dölja en kontroll i ett formulär eller en rapport genom att lägga till egenskapen i ett makro eller en händelseprocedur som körs när den aktuella händelsen inträffar. Du kan till exempel visa eller dölja ett gratulationsmeddelande bredvid en säljares månadsförsäljningssumma i en rapport om försäljning, beroende på den totala försäljningen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×