Egenskapen SkrivUtAvsnitt

Gäller för

Report-objekt

Egenskapen SkrivUtAvsnitt anger om ett avsnitt ska skrivas ut. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.SkrivUtAvsnitt

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen SkrivUtAvsnitt har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

Sant

(Standard) Avsnittet skrivs ut.

Falskt

Avsnittet skrivs inte ut.


Obs!: För att ställa in den här egenskapen anger du ett makro eller en händelseprocedur för ett avsnitts VidFormatering-egenskap.

Microsoft Office Access 2007 anger den här egenskapen till Sant före varje avsnitts Format-händelse.

Exempel

I följande exempel kommer avsnittet "SidhuvudAvsnitt" i rapporten "Produktsammanfattning" inte att skrivas ut.

Private Sub PageHeaderSection_Format _
(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)
Reports("Product Summary").PrintSection = False
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×