Egenskapen RecordsetType

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Gäller för

Form-objekt

Du kan använda egenskapen RecordsetType till att ange vilken typ av postuppsättning som görs tillgänglig för ett formulär. Läsning/skrivning.

uttryck.RecordsetType

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen RecordsetType har följande inställningar i en Microsoft Access-databas (.mdb eller .accdb).

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Urval

0

(Standardvärde) Du kan redigera bundna kontroller baserat på en eller flera tabeller med en 1:1-relation. För kontroller som är bundna till fält som baseras på tabeller med en 1:n-relation kan du inte redigera data från kopplingsfältet på 1-sidan av relationen såvida inte kaskaduppdatering är aktiverad mellan tabellerna.

Urval (inkonsekventa uppdateringar)

1

Alla tabeller och kontroller som är bundna till fält kan redigeras.

Ögonblicksbild

2

Inga tabeller eller kontroller som är bundna till fält kan redigeras.


Obs!: Om du inte vill att data i bundna kontroller ska kunna redigeras när ett formulär är vyn Formulärvyn eller Databladsvy kan du sätta egenskapen RecordsetType till Ögonblicksbild.

Egenskapen RecordsetType har följande inställningar i ett Microsoft Access-projekt (.adp).

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ögonblicksbild

3

Inga tabeller eller kontroller som är bundna till fält kan redigeras.

Uppdateringsbar ögonblicksbild

4

(Standardvärde) Alla tabeller och kontroller som är bundna till fält kan redigeras.


Obs!: Du kan ange den här egenskapen på ett formulärs egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Obs!: Om du ändrar egenskapen RecordsetType för ett öppet formulär eller en rapport skapas postuppsättningen igen automatiskt.

Du kan skapa formulär baserade på flera underliggande tabeller med fält bundna till kontroller i formuläret. Beroende på inställningen för egenskapen RecordsetType kan du begränsa vilka av dessa bundna kontroller som kan redigeras.

Förutom redigeringsstyrningen med RecordsetType så har varje kontroll i ett formulär egenskapen Locked som du kan sätta för att ange om kontrollen och dess underliggande data kan redigeras. Om egenskapen Locket har värdet Yes kan du inte redigera data.

Exempel

I följande exempel kan poster bara uppdateras om användar-ID:t är ADMIN. I kodexemplet sätts egenskapen RecordsetType till Ögonblicksbild om värdet för den publika variabeln gstrUserID inte är ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×