Egenskapen Printer

Gäller för

Application-objekt

Form-objekt

Report-objekt

Returnerar eller anger ett Printer-objekt som representerar standardskrivaren i det aktuella systemet. Läsning/skrivning.

uttryck.Printer

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Exempel

I följande exempel görs den första skrivaren i samlingen Printers till standardskrivare för systemet. Sedan rapporteras dess namn, drivrutinsinformation och portinformation.

Dim prtDefault As Printer
Set Application.Printer = Application.Printers(0)
Set prtDefault = Application.Printer
With prtDefault
MsgBox "Device name: " & .DeviceName & vbCr _
& "Driver name: " & .DriverName & vbCr _
& "Port: " & .Port
End With
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×