Egenskapen OrderBy

Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Du kan använda egenskapen OrderBy till att ange hur du vill sortera posterna i ett formulär, en fråga, en rapport eller en tabell. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.OrderBy

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen OrderBy egenskapen är ett stränguttryck som är namnet på det eller de fält du vill sortera poster för. När du använder flera fältnamn ska du avgränsa namnen med ett kommatecken (,). Använd egenskapen OrderBy till att spara ett ordningsvärde för att använda det senare. OrderBy-värden sparas med de objekt de skapades i. De läses in automatiskt när objektet öppnas, men de tillämpas inte automatiskt.

När du anger egenskapen OrderBy genom att ange ett eller flera fältnamn sorteras posterna i stigande ordning. På samma sätt sorterar VBA-koden (Visual Basic for Applications) som standard fälten i stigande ordning.

Om du vill sortera posterna i fallande ordning skriver du DESC i slutet av stränguttrycket. Om du till exempel vill sortera kundposter i fallande ordning efter kontaktnamn anger du egenskapen OrderBy som ”ContactName DESC”.

Du kan ange egenskapen OrderBy på objektets egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod.

För rapporter måste egenskapen OrderByOn sättas till Yes för att sorteringen som anges med egenskapen OrderBy för objektet ska användas. För formulär väljer du vilket fält du vill sortera posterna efter. Öppna fliken Start, gå till gruppen Sortera och filtrera och klicka på den sorteringsordning du vill använda. Du kan också ange egenskapen OrderByOn för formulär och rapporter med VBA-kod.

Om du anger egenskapen OrderBy för en öppen rapport körs händelseprocedurerna Close och Open för rapporten.

Obs!: När du skapar ett nytt objekt ärvs egenskaperna RecordSource, Filter, OrderBy och OrderByOn från tabellen eller frågan som objektet skapades från. Ärvda filter används inte automatiskt för formulär och rapporter när ett objekt öppnas.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×