Egenskapen OptionValue

Gäller för

CheckBox-objekt

OptionButton-objekt

ToggleButton-objekt

Varje kontroll i en alternativgrupp har ett numeriskt värde som du kan ställa in med egenskapen OptionValue. Long för läsning/skrivning.

uttryck.OptionValue

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

När kontrollen är vald tilldelas talet till alternativgruppen. Om alternativgruppen är bunden till ett fält lagras värdet för egenskapen OptionValue för den valda kontrollen i fältet.

Den här alternativgruppen Region är till exempel bunden till fältet Region i en tabell. Värdet för egenskapen OptionGroup för knappen Europe är 1, knappen Asia har inställningen 2 och knappen Africa har inställningen 3. När någon av de här knapparna är valda kommer värdet för alternativgruppen Region att vara samma som värdet för egenskapen OptionValue för den valda kontrollen. Här är värdet i det här fältet också 2 eftersom alternativgruppen Region är bunden till fältet Region.

Obs!: Egenskapen OptionValue gäller endast för kontrollerna kryssruta, alternativknapp och växlingsknapp i en alternativgrupp.

Du kan ange egenskapen OptionValue på kontrollens egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Såvida du inte ändrar egenskapen OptionValue själv så har den första kontrollen du placerar i en alternativgrupp värdet 1, den andra kontrollen har värdet 2 och så vidare.

Egenskapen OptionValue är bara tillgänglig när kontrollen är placerad inuti en alternativgruppskontroll. När en kryssruta, växlingsknapp eller en alternativknapp inte är placerad i en alternativgrupp så saknar kontrollen egenskapen OptionValue. I stället varje sådan kontroll egenskapen ControlSource, och värdet för varje kontroll är antingen True om den är vald och False om den inte är vald.

Exempel

I följande exempel anges egenskapen OptionValue för tre alternativknappar i alternativgruppen ”Ship Method Group” när ett formulär öppnas. När en alternativknapp i gruppen väljs visas ett meddelande med speditörens tilldelade ID-nummer.

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Me.Controls("ABC Couriers").OptionValue = 15876
Me.Controls("Speedy Delivery").OptionValue = 742
Me.Controls("Lightning Express").OptionValue = 1256
End Sub
Private Sub Ship_Method_Group_Click()
MsgBox "The ID for the selected shipper is " & _
Me.Controls("Ship Method Group").Value
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×