Egenskapen OnClose

Gäller för

Form-objekt

Report-objekt

Anger eller returnerar värdet i rutan Vid stängning i fönstret Egenskaper för ett formulär eller en rapport. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.OnClose

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är användbar för att programmeringsmässigt ändra vilken åtgärd Microsoft Office Access 2007 ska utföra när en händelse utlöses. Mellan händelseanrop kanske du vill ändra parametrar för ett uttryck, eller växla från en händelseprocedur till ett uttryck eller ett makro, beroende på under vilka omständigheter som händelsen utlöstes.

Händelsen Close inträffar när ett formulär eller en rapport stängs och tas bort från skärmen.

Värdet för OnClose kommer att vara något av följande, beroende på vad som är valt i fönstret Välj hjälpverktyg (som du öppnar genom att klicka på knappen Skapa bredvid rutan Vid stängning i fönstret Egenskaper för formuläret eller rapporten):

  • Om uttrycksverktyget är valt blir värdet ”=uttryck”, där uttryck är uttrycket från fönstret Uttrycksverktyget.

  • Om makroverktyget är valt är värdet namnet på makrot.

  • Om kodverktyget är valt är värdet ”[Event Procedure]”.

Om rutan Vid stängning är tom är egenskapsvärdet en tom sträng.

Exempel

I följande exempel skrivs värdet för egenskapen OnOpen ut i direktfönstret för rapporten ”Purchase Order”.

Debug.Print Reports("Purchase Order").OnClose

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×