Egenskapen OnClick

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

Label-objekt

Rectangle-objekt

CheckBox-objekt

ListBox-objekt

Section-objekt

ComboBox-objekt

ObjectFrame-objekt

TabControl-samlingar

CommandButton-objekt

OptionButton-objekt

TextBox-objekt

Form-objekt

OptionGroup-objekt

ToggleButton-objekt

Image-objekt

Page-objekt

Anger eller returnerar värdet i rutan Vid klickning i fönstret Egenskaper för ett av objekten i listan Gäller för. Sträng för läsning/skrivning.

uttryck.OnClick

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Den här egenskapen är användbar för att programmeringsmässigt ändra vilken åtgärd Microsoft Office Access 2007 ska utföra när en händelse utlöses. Mellan händelseanrop kanske du vill ändra parametrar för ett uttryck, eller växla från en händelseprocedur till ett uttryck eller ett makro, beroende på under vilka omständigheter som händelsen utlöstes.

Händelsen Click inträffar när en användare trycker på och släpper vänster musknapp över ett objekt.

Värdet för OnClick kommer att vara något av följande, beroende på vad som är valt i fönstret Välj hjälpverktyg (som du öppnar genom att klicka på knappen Skapa bredvid rutan Vid klickning i fönstret Egenskaper för objektet):

  • Om uttrycksverktyget är valt blir värdet ”=uttryck”, där uttryck är uttrycket från fönstret Uttrycksverktyget.

  • Om makroverktyget är valt är värdet namnet på makrot.

  • Om kodverktyget är valt är värdet ”[Event Procedure]”.

Om rutan Vid klickning är tom är egenskapsvärdet en tom sträng.

Exempel

I följande exempel associeras händelsen Click med händelseproceduren ”OK_Click” för knappen som heter ”OK” i formuläret ”Order Entry”, om det för närvarande inte finns någon koppling.

With Forms("Order Entry").Controls("OK")
If .OnClick = "" Then
.OnClick = "[Event Procedure]"
End If
End With
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×