Egenskapen NewRecord

Gäller för

Form-objekt

Du kan använda egenskapen NewRecord till att avgöra om aktuell post är en ny post. Skrivskyddat heltal.

uttryck.NewRecord

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen NewRecord har följande inställningar:

Inställning

Beskrivning

True

Den aktuella posten är ny.

False

Den aktuella posten är inte ny.


Obs!: Egenskapen NewRecord är skrivskyddad i Formulärvyn och Databladsvy. Den är inte tillgänglig i Designvyn. Den här egenskapen är bara tillgänglig via ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

När en användare har flyttat till en ny post är inställningen för egenskapen NewRecordTrue oavsett om användaren har börjat redigera posten eller inte.

Exempel

I följande exempel visas hur du använder egenskapen NewRecord till att avgöra om den aktuella posten är en ny post. Proceduren NewRecordMark sätter aktuell post till variabeln intnewrec. Om posten är ny visas ett meddelande om detta för användaren. Du kan köra den här proceduren när händelsen Current inträffar för ett formulär.

Sub NewRecordMark(frm As Form)
Dim intnewrec As Integer
intnewrec = frm.NewRecord
If intnewrec = True Then
MsgBox "You're in a new record." _
& "@Do you want to add new data?" _
& "@If not, move to an existing record."
End If
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×