Egenskapen MultiSelect

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Gäller för

ListBox-objekt

Du kan använda egenskapen MultiSelect till att ange om en användare ska kunna göra flera val i en listruta i ett formulär, och hur valen kan göras. Byte för läsning/skrivning.

uttryck.MultiSelect

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen MultiSelect har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ingen

0

(Standardvärde) Det går inte att göra flera val.

Enkelt

1

Val kan markeras och avmarkeras genom att klicka på dem med musen eller trycka på blanksteg.

Utökat

2

Val kan markeras genom att hålla ned Skift och klicka på dem med musen, eller genom att hålla ned Skift och trycka på en piltangent för att utöka markeringen från tidigare markerat objekt till det aktuella objektet. Du kan också markera objekt genom att dra med musen. Om du håller ned Ctrl och klickar på ett objekt markeras eller avmarkeras det.


Obs!: Du kan ange egenskapen MultiSelect på listrutans egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Den här egenskapen kan bara anges i formulärets designvy.

Du kan använda egenskapen ListIndex till att returnera indexnumret för det markerade objektet. När egenskapen MultiSelect är satt till Utökat eller Enkelt kan du använda egenskapen Selected eller samlingen ItemsSelected för listrutan till att avgöra vilka objekt som är markerade. När egenskapen MultiSelect är satt till Utökat eller Enkelt är värdet för listrutekontrollen dessutom alltid Null.

Om egenskapen MultiSelect har värdet Utökat rensas användarens eventuella val om en ny fråga ställs mot listrutan.

Exempel

Med den här koden kan du returnera värdet för egenskapen MultiSelect för en listruta med namnet ”Country” i formuläret ”Order Entry”:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

Om du vill ange ett värde för egenskapen MultiSelect kan du använda följande kod:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×