Egenskapen ListIndex

Gäller för

ComboBox-objekt

ListBox-objekt

Du kan använda egenskapen ListIndex till att avgöra vilket objekt som är markerat i en listruta eller kombinationsruta. Long för läsning/skrivning.

uttryck.ListIndex

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen ListIndex är ett heltal från 0 till det totala antalet objekt i en listruta eller kombinationsruta minus 1. Microsoft Office Access 2007 anger ett värde för egenskapen ListIndex när ett objekt markeras i en listruta eller i listrutedelen av en kombinationsruta. För det första objektet i en lista är värdet för egenskapen ListIndex 0, värdet för det andra objektet är 1 och så vidare.

Den här egenskapen är bara tillgänglig via ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications). Du kan bara läsa den här egenskapen i Formulärvyn och Databladsvy. Den här egenskapen är skrivskyddad och inte tillgänglig i andra vyer.

Du kan också komma åt värdet för egenskapen ListIndex genom att sätta egenskapen BoundColumn till 0 för en kombinationsruta eller listruta. Om egenskapen BoundColumn har värdet 0 innehåller det underliggande tabellfältet som kombinationsrutan eller listrutan är bunden till samma värde som egenskapen ListIndex.

Listrutor har också egenskapen MultiSelect som gör att användare kan markera flera objekt i kontrollen. När flera objekt är markerade i en listruta kan du avgöra vilka objekt som är markerade med egenskapen Selected för kontrollen. Egenskapen Selected är en array med värden från 0 till värdet för egenskapen ListCount minus 1. För varje objekt i listrutan har egenskapen Selected värdet True om objektet är markerat och False om det inte är markerat.

Du kan också komma åt data i markerade rader i en listruta eller kombinationsruta med samlingen ItemsSelected.

Exempel

Så här kan du returnera värdet för egenskapen ListIndex:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

Om du vill ange ett värde för egenskapen ListIndex kan du använda följande kod:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Där formname och controlname är namnen på formuläret och listrutan eller kombinationsrutan uttryckta som strängar och index är objektets indexvärde.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×