Egenskapen Låst

Gäller för

BoundObjectFrame-objekt

OptionButton-objekt

CheckBox-objekt

OptionGroup-objekt

ComboBox-objekt

SubForm-objekt

CustomControl-objekt

TextBox-objekt

ListBox-objekt

ToggleButton-objekt

ObjectFrame-objekt

Egenskapen Låst anger om du kan redigera data i en kontroll i formulärvyn. Boolesk för läsning/skrivning.uttryck.Låst

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Låst har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

(Standard för obundna objektfält) Kontrollen fungerar normalt, men det går inte att redigera, lägga till eller ta bort data.

Nej

Falskt

(Standard för alla kontroller utom obundna objektfält) Kontrollen fungerar normalt och det går att redigera, lägga till och ta bort data.

Du kan ange de här egenskaperna på ett formulärs egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Använd egenskapen Låst för att skydda data i ett fält genom att skrivskydda det. Du kanske vill att en kontroll bara ska visa informationen utan att det går att redigera, eller så kanske du vill låsa en kontroll tills ett visst villkor är uppfyllt.

Exempel

I följande exempel växlas egenskapen Aktiverad för en kommandoknapp och egenskaperna Aktiverad och Låst för en kontroll, beroende på vilken typ av anställd som visas i aktuell post. Om den anställde är en chef aktiveras knappen Löneinfo och kontrollen PersonligInfo är olåst och aktiverad.

Sub Form_Current()
If Me!EmployeeType = "Manager" Then
Me!SalaryDetails.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Enabled = True
Me!PersonalInfo.Locked = False
Else
Me!SalaryDetails.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Enabled = False
Me!PersonalInfo.Locked = True
End If
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×