Egenskapen Inmatning

Gäller för

Form-objekt

Du kan använda egenskapen Inmatning för att ange om ett bundet formulär öppnas så att endast inmatning av data tillåts. Egenskapen Inmatning anger inte om poster kan läggas till. Den anger bara om befintliga poster visas. Boolesk för läsning/skrivning.

uttryck.Inmatning

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

Egenskapen Inmatning har följande inställningar:

Inställning

Visual Basic

Beskrivning

Ja

Sant

Formuläret öppnas med en tom post.

Nej

Falskt

(Standard) Formuläret öppnas med befintliga poster.


Obs!: Du kan ange egenskapen Inmatning på ett formulärs egenskapssida, i ett makro eller med VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Den här egenskapen kan anges i valfri vy.

Egenskapen Inmatning har effekt endast om egenskapen TillåtTillägg angetts till Ja.

Obs!: När argumentet Dataläge för åtgärden ÖppnaFormulär har angetts, åsidosätter Microsoft Office Access 2007 ett antal inställningar för formuläregenskaper. Om argumentet Dataläge för åtgärden ÖppnaFormulär angetts till Redigera öppnas formuläret i Access med följande egenskapsinställningar:

  • TillåtRedigering – Ja

  • TillåtBorttagning – Ja

  • TillåtTillägg – Ja

  • Inmatning – Nej

För att förhindra åtgärden ÖppnaFormulär från att åsidosätta någon av de befintliga egenskapsinställningarna, utelämnar du inställningen för argumentet Dataläge så att Access använder egenskapsinställningarna som definierats av formuläret.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×