Egenskapen Guid

Gäller för

Reference-objekt

Egenskapen GUID för ett Reference-objekt returnerar ett GUID som identifierar ett teckensnittsbibliotek i Windows-registret. Skrivskyddad sträng.

uttryck.Guid

uttryck är obligatoriskt. Ett uttryck som returnerar ett av objekten i listan Gäller för.

Kommentarer

GUID-egenskapen är bara tillgänglig via VBA-kod (Visual Basic for Applications).

Varje teckensnittsbibliotek har en tillhörande GUID som är lagrat i registret. När du anger en referens till ett teckensnittsbibliotek använder Microsoft Office Access 2007 teckensnittsbibliotekets GUID till att identifiera typbiblioteket.

Du kan använda metoden AddFromGUID för att skapa ett Reference-objekt från ett teckensnittsbiblioteks GUID.

Exempel

Följande exempel skriver ut värdet för egenskaperna FullPath, GUID, IsBroken, Major och Minor för varje Reference-objekt i References-samlingen:

Sub ReferenceProperties()
Dim ref As Reference
' Enumerate through References collection.
For Each ref In References
' Check IsBroken property.
If ref.IsBroken = False Then
Debug.Print "Name: ", ref.Name
Debug.Print "FullPath: ", ref.FullPath
Debug.Print "Version: ", ref.Major & _
"." & ref.Minor
Else
Debug.Print "GUIDs of broken references:"
Debug.Print ref.GUID
EndIf
Next ref
End Sub
Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×