Egenskapen Format – Text-datatyper som stöds

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda specialtecken i inställningen för egenskapen Format för att skapa anpassade format för textfält.

Inställningar

I följande tabell sammanfattas formateringstecken som text och hur de fungerar.

Tecken

Beskrivning

@

Används för att visa alla tillgängliga tecken för dess position i Formatsträngen. Om alla tecken placeras i underliggande data, visas alla återstående platshållare som tomma utrymmen.

Om Formatsträngen är till exempel @@@ och den underliggande texten är ABC, texten vänsterjusteras med två blanksteg.

&

Används för att visa alla tillgängliga tecken för dess position i Formatsträngen. Om alla tecken placeras i underliggande data, visa alla återstående platshållare ingenting.

Om Formatsträngen är &&&&& och texten är ABC, visas bara den vänsterjusterade texten.

!

Används för att tvinga platshållartecken fyllas från vänster till höger i stället för höger till vänster. Du måste använda detta tecken i början av alla Formatsträngen.

<

Används för att tvinga all text till gemener. Du måste använda detta tecken i början av en Formatsträngen, men du kan skriva in ett utropstecken (!).

>

Används för att tvinga tills all text till versaler. Du måste använda detta tecken i början av en Formatsträngen, men du kan skriva in ett utropstecken (!).

*

När den används, tecken omedelbart efter asterisken (*) blir en fyllning tecken, ett tecken som används för att fylla tomma utrymmen. Normalt visas text som vänsterjusterade och fyller ett område till höger om värdet med blanksteg. Du kan lägga till fyllning tecken var som helst i en Formatsträngen. När du gör det fylls tomma utrymmen med det angivna tecknet.

Tomt utrymme, + -$)

Används för att infoga tomma utrymmen, matematiska tecken (+)-, ekonomiska symboler ($ ¥ £) och parenteser webbdelens var som helst i dina formatsträngar. Om du vill använda andra vanliga matematiska symboler, till exempel snedstreck (\ eller /) och asterisk (*), omges av dubbla citattecken – anteckning som du kan placera dessa tecken var som helst i Formatsträngen.

”Strängtecken”

Använd citattecken Omslut all text som du vill ska visas för användarna.

\

Används för att välja att begära åtkomst till Visa tecken som följer omedelbart. Det här är samma som omger ett tecken med dubbla citattecken.

[Färg]

För att tillämpa en färg för alla värden i ett avsnitt i ett format. Du måste omge namnet med hakparenteser och gör något av följande namn: svart, blått, cyan, grönt, magenta, rött, gult eller vitt.

Anmärkningar

Anpassade format för textfält kan ha upp till två avsnitt. Varje avsnitt innehåller formatspecifikationen för olika data i ett fält.

Avsnitt

Beskrivning

Första

Format för fält med text.

Andra

Format för fält med nollängdssträngar och Null-värden.

Om du till exempel en textrutakontroll där du vill att ordet ”Inget” ska visas när det inte finns någon sträng i fältet kan du skriva det anpassade formatet @;”Inget” som inställningen för egenskapen Format för kontrollen. Symbolen @ gör att texten från fältet visas och det andra avsnittet gör att ordet ”Inget” visas när fältet innehåller en nollängdssträng eller ett Null-värde.

Du kan också använda funktionen Format för att returnera ett värde för en nollängdssträng och ett annat för ett Null -värde

Exempel

I följande tabell visas exempel på anpassade textformat.

Inställning

Data

Visas som

@@@-@@-@@@@

465043799

465-04-3799

@@@@@@@@@

465-04-3799
465043799

465-04-3799
465043799

>

danielsson
DANIELSSON
Danielsson

DANIELSSON
DANIELSSON
DANIELSSON

<

danielsson
DANIELSSON
Danielsson

danielsson
danielsson
danielsson

@;"Okänt"

Null-värde

Okänd

Nollängdssträng

Okänt

Valfri text

Den angivna texten

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×