Egenskapen Format – datatyperna Tal och Valuta

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange egenskapen Format till fördefinierade talformat eller anpassade talformat för datatyperna tal och valuta.

Inställning

Fördefinierade format

I följande tabell visas de fördefinierade inställningarna för egenskapen Format tal .

Inställning

Beskrivning

Allmänt tal

(Standard) Visa numret som de har angetts.

Valuta

Använda tusen avgränsare; Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal och valutasymboler och decimaler.

Euro

Använda eurosymbolen ( € ), oavsett att valutasymbolen för euro som anges i de nationella inställningarna i Windows.

Åtgärdat

Visa minst en siffra. Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal och valutasymboler och decimaler.

Standard

Använd tusentalsavgränsare. Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal symboler och decimaler.

Procent

Multiplicera värdet med 100 och Lägg till ett procenttecken (%), Följ inställningarna som har angetts i de nationella inställningarna i Windows för negativa tal, decimal symboler och decimaler.

Avancerad

Använd vetenskaplig notation.


Anpassade format

Anpassade talformat kan ha ett och fyra avsnitt med semikolon (;) som listavgränsare. Varje avsnitt innehåller formatspecifikation för en annan typ av tal.

Avsnitt

Beskrivning

Första

Formatet för positiva tal.

Andra

Format för negativa tal.

Tredje

Formatet för nollvärden.

Fjärde

Formatet för Null-värden.


Du kan till exempel använda följande egna valutaformat:

$#,##0.00[Green];($#,##0.00)[Red];"Zero";"Null"

Det här talformatet innehåller fyra avsnitt avgränsade med semikolon och använder ett annat format för varje avsnitt.

Om du använder flera avsnitt men inte anger ett format för varje avsnitt poster som det finns inget format kommer antingen visa ingenting eller formatering av det första avsnittet som standard.

Du kan skapa anpassade talformat med följande symboler.

Symbol

Beskrivning

. (punkt)

Decimaltecknet. Avgränsare anges i de nationella inställningarna i Windows.

, (komma)

Tusentalsavgränsare.

0

Sifferplatshållare. Visa en siffra eller 0.

#

Sifferplatshållare. Visa en siffra eller ingenting.

$

Visa teckensträng ”$”.

%

Procent. Värdet multipliceras med 100 och ett procenttecken läggs.

E- eller e-

Matematisk notation med ett minustecken (-) bredvid negativa exponenter och inget bredvid positiva exponenter. Symbolen måste användas med andra symboler, som i 0.00E – 00 eller 0.00E00.

E + eller e +

Matematisk notation med ett minustecken (-) bredvid negativa exponenter och ett plustecken (+) bredvid positiva exponenter. Den här symbolen måste användas med andra symboler, som i 0.00E + 00.


Kommentarer

Du kan använda egenskapen decimaler för att åsidosätta antalet decimaler för det fördefinierade format som angetts för egenskapen Format .

De fördefinierade formaten valuta och euro Använd inställningarna i de nationella inställningarna i Windows. Du kan åsidosätta det här genom att ange egna valutaformat.

Exempel

Följande är exempel på fördefinierade talformat.

Inställning

Data

Visas som

Allmänt tal

3456.789
–3456.789
$213.21

3456.789
–3456.789
$213.21

Valuta

3456.789
–3456.789

$3,456.79
($3,456.79)

Åtgärdat

3456.789
–3456.789
3.56645

3456.79
–3456.79
3.57

Standard

3456.789

3,456.79

Procent

3
0,45

300%
45%

Avancerad

3456.789
–3456.789

3.46E + 03
– 3.46E + 03


Följande är exempel på anpassade talformat.

Inställning

Beskrivning

0;(0); ” Null ”

Visa positiva värden normalt. Visa negativa värden inom parentes. Visa ordet ”Null” om värdet är Null.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Visa ett plustecken (+) eller minustecken (-) med positivt eller negativt tal. Visa 0,0 om värdet är noll.


Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×