Egenskapen format – datatypen Datum/tid

Du kan ställa in fördefinierade format för datum och tid för egenskapen Format och använda anpassade format för datatypen Datum/tid.

Inställning

Fördefinierade format

I följande tabell visas de fördefinierade inställningarna för Format för datatypen Datum/tid.

Inställning

Beskrivning

Allmänt datumformat

(Standard) Om värdet endast är ett datum visas ingen tid. Om värdet endast är en tid visas inget datum. Den här inställningen är en kombination av inställningarna för Kort datum och Långt tidsformat.

Exempel: 93-04-03, 17:34:00, och 93-04-03 17:34:00.

Långt datum

Samma som inställningen Långt datum i de nationella inställningarna i Windows.

Exempel: Lördagen den 3 april 1993.

Medellångt datum

Exempel: 3 apr 93.

Kort datum

Samma som inställningen för kort datum i de nationella inställningarna i Windows.

Exempel: 93-04-03

Varning!: Inställningen för kort datum förutsätter att datum mellan 00-01-01 och 29-12-31 är datum i det tjugoförsta århundradet (det vill säga åren antas vara 2000 till 2029). Datum mellan 30-01-01 och 99-12-31 antas vara 1900-talsdatum (det vill säga åren antas vara 1930 till 1999).

Långt tidsformat

Samma som inställningen på fliken Tid i de nationella inställningarna i Windows.

Exempel: 17:34:23.

Medellångt tidsformat

Exempel: 17:34.

Kort tidsformat

Exempel: 17:34.


Anpassade format

Du kan skapa egna datum- och tidsformat med följande symboler.

Symbol

Beskrivning

: (kolon)

Tid avgränsare. Avgränsare anges i de nationella inställningarna i Windows.

/

Datumavgränsare.

c

Samma som det fördefinierade formatet Allmänt datum.

d

Dagen i månaden med en eller två siffror beroende på dag (1 till och med 31).

dd

Dagen i månaden med två siffror (01 till och med 31).

ddd

De första tre bokstäverna i veckodagen (mån till sön).

dddd

Veckodagens fullständiga namn (måndag till söndag).

ddddd

Samma som det fördefinierade formatet Kort datum.

dddddd

Samma som det fördefinierade formatet Långt datum.

w

Veckodag (1 till och med 7).

ww

Veckonummer (1 till och med 53).

m

Månaden med en eller två siffror beroende på månad (1 till och med 12).

mm

Månaden med två siffror (01 till och med 12).

mmm

De tre första bokstäverna i månaden (jan till och med dec).

mmmm

Månadens fullständiga namn (januari till och med december).

q

Kvartalet under året (1 till 4).

y

Numret på dagen under året (1 till och med 366).

yy

De två sista siffrorna för året (01 till och med 99).

yyyy

Det fullständiga året (0100 till och med 9999).

h

Timme med en eller två siffror beroende på timme (0 till och med 23).

hh

Timme med två siffror (00 till och med 23).

n

Minut med en eller två siffror beroende på minut (0 till och med 59).

nn

Minut med två siffror (00 till och med 59).

s

Sekund med en eller två siffror beroende på sekund (0 till och med 59).

ss

Sekund med två siffror (00 till och med 59).

ttttt

Samma som det fördefinierade formatet Långt tidsformat.

AM/PM

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "AM" eller "PM".

am/pm

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "am" eller "pm".

A/P

Tolvtimmarsklocka med de versala bokstäverna "A" eller "P".

a/p

Tolvtimmarsklocka med de gemena bokstäverna "a" eller "p".

AMPM

Tolvtimmarsklocka med lämplig förmiddags- och eftermiddagsbeteckning på det sätt som definieras i de nationella inställningarna i Windows.


Anpassade format visas enligt de angivna inställningarna i de nationella inställningarna i Windows. Anpassade format som inte stämmer överens med de angivna inställningarna i de nationella inställningarna i Windows ignoreras.

Obs!: Om du vill lägga till ett kommatecken eller andra avgränsare i ett anpassat format omger du avgränsaren med citattecken så här: d mmm", "yyyy.

Exempel

Följande är exempel på anpassade datum-och tidsformat.

Inställning

Visa

d mmm", "yyyy", "ddd

2 jun, 1997, mån

dd mmmm", "yyyy

02 juni, 1997

"Nu är det vecka "ww

Nu är det vecka 22

"I dag är det "dddd

I dag är det tisdag


Du kan till exempel använda ett anpassat format om du vill visa angivelsen "e.Kr." eller "f.Kr." för ett år, beroende på om ett positivt eller negativt tal anges. Om du vill se hur det anpassade formatet fungerar kan du skapa ett nytt tabellfält, ställa in datatypen till tal och ange ett format enligt följande:

# " e.Kr.";# " f.Kr."

Positiva tal visas som år med "e.Kr." efter året. Negativa tal visas som år med "f.Kr." efter året.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×